ДСТУ 3958:2015 Пожежна безпека. Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості. Загальні технічні вимоги і методи випробовування

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19460 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 3958:2015 Пожежна безпека. Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості. Загальні технічні вимоги і методи випробовування
Дата початку дії01.07.2016
Дата прийняття22.06.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ 3958-2000
Затверджуючий документНаказ від 22.06.2015 № 61 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа3958:2015
РозробникУкраїнський науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України
Орган, що прийнявУкраїнський науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України


ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки

ГОСТ 25828-83 Гептан нормальний еталонний. Технічні умови

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту. Зміна № 1

ДСТУ 3958-2000 Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості. Загальні технічні вимоги та методи випробувань

ДСТУ 5092:2008 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини. Діоксид вуглецю (EN 25923:1993 (ISO 5923:1989), MOD)

ДСТУ EN 15004-10:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 10. Вогнегасна речовина IG-541 (EN 15004-10:2008, IDT)

ДСТУ EN 15004-1:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 1. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN 15004-1:2008, IDT)

ДСТУ EN 15004-2:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 2. Вогнегасна речовина FK-5-1-12 (EN 15004-2:2008, IDT)

ДСТУ EN 15004-4:2015 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 4. Вогнегасна речовина HFC 125 (EN 15004-4:2008, IDT)

ДСТУ EN 15004-5:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 5. Вогнегасна речовина HFC 227ea (EN 15004-5:2008, IDT)

ДСТУ EN 15004-7:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 7. Вогнегасна речовина IG-01 (EN 15004-7:2008, IDT)

ДСТУ EN 15004-8:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 8. Вогнегасна речовина IG-100 (EN 15004-8:2008, IDT)

ДСТУ EN 15004-9:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 9. Вогнегасна речовина IG-55 (EN 15004-9:2008, IDT)

ДСТУ ISO 6327:2004 Аналіз газів. Визначання точки роси природних газів. Конденсаційні гігрометри з охолоджуваною поверхнею (ISO 6327:1981, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT)

НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Пожежна безпека

ГАЗОВІ ВОГНЕГАСНІ РЕЧОВИНИ
 НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ

Загальні технічні вимоги і методи випробовування

ДСТУ 3958:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
 2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України (УкрНДІПБ)

РОЗРОБНИКИ: В. Боровиков, канд. техн. наук (науковий керівник); О. Слуцька; В. Чеповський

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. №61 з 2016-07-01

3 НА ЗАМІНУ: ДСТУ 3958-2000

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля

7 Маркування

8 Пакування

9 Транспортування та зберігання

10 Методи випробовування

11 Правила приймання

12 Правила використовування, регенерування, утилізування

13 Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
ГАЗОВІ ВОГНЕГАСНІ РЕЧОВИНИ
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ
Загальні технічні вимоги і методи випробування

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ГАЗОВЫЕ ОГНЕТУШАЩИЕ ВЕЩЕСТВА
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА.
Общие технические требования и методы испытания

FIRE SAFETY
GASEOUS FIRE EXTINGUISHING SUBSTANCES
NOMENCLATURE OF QUALITY PERFORMANCE
General specifications and test methods

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на газові вогнегасні речовини, які використовують у технічних засобах пожежогасіння, для флегматизування вибухонебезпечних газових сумішей, і встановлює номенклатуру показників якості газових вогнегасних речовин, загальні технічні вимоги до них, правила транспортування та зберігання, методи випробування, а також порядок поводження з газовими вогнегасними речовинами під час їхнього зберігання, використовування, регенерування та утилізування.

Обов’язкові вимоги до газових вогнегасних речовин щодо забезпечення безпеки життя, здоров’я населення й охорони довкілля викладено у розділах 5, 6, 12.

Стандарт не поширюється на озоноруйнівні газові вогнегасні речовини у частині вимог безпеки та охорони довкілля.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ДСТУ EN 15004 (усі частини) Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння

ДСТУ 5092:2008 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини. Діоксид вуглецю (EN 25923:1993 (ISO 5923:1989), MOD)

ДСТУ ISO 6327:2004 Аналіз газів. Визначення точки роси природних газів. Конденсаційні гігрометри з охолоджуваною поверхнею (ISO 6327:1981, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия (Азот газоподібний та рідкий. Технічні умови)

ГОСТ 24614-81 Жидкости и газы, не взаимодействующие с реактивом Фишера. Кулонометрический метод определения воды (Рідини та гази, які не взаємодіють з реактивом Фішера. Кулонометричний метод визначання води)

ГОСТ 25828-83 Гептан нормальный эталонный. Технические условия (Гептан нормальний еталонний. Технічні умови)

ГОСТ 29173-91 (ИСО 2209-73) Углеводороды галоидзамещенные жидкие технические. Отбор проб (Вуглеводні галоїдзаміщені рідкі технічні. Відбирання проб)

ГОСТ 29193-91 (ИСО 3427-76) Углеводороды галоидзамещенные жидкие технические (сжиженные газы). Отбор проб (Вуглеводні галоїдзаміщені рідкі технічні (зріджені гази). Відбирання проб)

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-1.59-87 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, які працюють під тиском

НПАОП 73.1-1.06-77 Основні правила безпечної роботи в хімічних лабораторіях.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com