ДСТУ-Н Б А.3.1-35:2016 Настанова з проектування підприємств з виробництва залізобетонних виробів

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19059 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ-Н Б А.3.1-35:2016 Настанова з проектування підприємств з виробництва залізобетонних виробів
Дата початку дії01.04.2017
Дата прийняття13.06.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДБН А.3.1-8-96
Затверджуючий документНаказ від 13.06.2016 № 147 Про прийняття національних стандартів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документаА.3.1-35:2016
РозробникНауково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ)
Орган, що прийнявНауково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

ДСТУ-Н Б А.3.1-35:2016

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДП "УкрНДНЦ"
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (ДП "НДІБВ"), ТК 309 "Будтехнології", ПК 2 "Організація та управління будівництвом"

РОЗРОБНИКИ: О. Галінський, канд. техн. наук; А. Завойський, канд. техн. наук; В. Іваненко, канд. техн. наук; Р. Цесіс (науковий керівник); Ю. Червяков, канд. техн. наук

ЗА УЧАСТЮ: Корпорація "ДБК-Житлобуд" (М. Мойсеєнко)

ПАТ Домобудівний комбінат № 4 (ПАТ ДБК № 4) (В.П. Омельчук, канд. техн. наук; С. Тимошенко, канд. техн. наук)

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) (В. Азутов, канд. техн. наук; В. Гоц, д-р техн. наук; В.В. Омельчук; В. Павлюк, канд. техн. наук; Є. Петрикова, канд. техн. наук)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13,06,2016 р. № 147, чинний з 2017-04-01

3 НА ЗАМІНУ ДБН А.3.1-8-96

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні положення

4 Склади заповнювачів

5 Склади цементу і золи-винесення

6 Склади та відділення приготування хімічних добавок до бетонів

7 Склади арматурної сталі та арматурні цехи

8 Бетонозмішувальні та розчинозмішувальні цехи

9 Формувальні цехи

10 Склади готової продукції та відходів виробництва

11 Матеріально-технічні склади, склади комплектувальних елементів та допоміжних матеріалів

12 Лабораторія та відділ технічного контролю

13 Загальні вимоги до електрообладнання та автоматизації

14 Загальні вимоги до охорони праці та навколишнього середовища

Додаток А Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці на робочих місцях

Додаток Б Заходи щодо знепилювання та аспірації технологічного і транспортного обладнання

Додаток В Об'ємно-планувальні рішення підприємств

Додаток Г Розрахунок транспортного та вантажопідйомного обладнання

Додаток Д Тривалість розвантаження залізничних вагонів на під'їзних коліях підприємства

Додаток Е Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

GUIDE ТО DESIGNE ENTERPRISES FOR THE PRODUCTION OF PRECAST CONCRETE PRODUCTS

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця настанова поширюється на проектування нових та таких, що реконструюються, підприємств, цехів для виготовлення армованих і неармованих збірних виробів з важких і легких бетонів (далі - вироби), а також на проектування окремих виробництв, самостійних бетонозмішувальних, розчинозмішувальних та арматурних цехів чи відділень.

1.2 Під час проектування підприємств, цехів, у котрих формування виробів здійснюється методами центрифугування, віброгідропресування і вібропрокату, або виготовляються вироби, до яких ставляться особливі вимоги за довговічністю, морозостійкістю і водонепроникністю (шпали, мостові конструкції, труби тощо), окрім вимог цієї настанови, доцільно керуватися додатковими вимогами, що установлені відповідними нормативними документами та іншою технічною документацією.

1.3 Виробництва, що включають нові технологічні рішення та обладнання, рекомендовано проектувати з використанням технологічних регламентів, визначених у завданні на проектування.

1.4 Настанова не поширюється на проектування підприємств, що виготовляють вироби з ніздрюватого та силікатного бетонів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій настанові наведено посилання на такі нормативні акти і нормативні документи:

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

ДНАОП 0.03-3.20-00 Орієнтовно безпечні рівні дії (ОБУВ) шкідливих речовин у повітрі робочої зони

ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В. 1.2-10-2008 Система забезпечення безпеки та надійності будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДСТУ-Н Б А.3.1-35:2016 Настанова з виробництва бетонних та залізобетонних виробів

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ISO 11064-1:2009 Проектування центрів керування ергономічне. Частина 1. Принципи проектування (ISO 11064-1:2000, ЮТ)

ДСТУ ІЕС 60947-1:2008 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 1. Загальні правила (ІЕС 60947-1:2004, ЮТ)

СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками (Фундаменти машин з динамічними навантаженнями)

СНиП ІІ-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий (Генеральні плани промислових підприємств)

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования (ССБП. Робоче місце при виконанні робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.033-78 Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования (ССБП. Робоче місце при виконанні робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.098-84 ССБТ. Кабины звукоизолирующие. Общие требования (ССБП. Кабіни звуко- ізолюючі. Загальні вимоги)

ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Антоненко Г.Я. Организация, планирование и управление предприятиями строительной индустрии. - М.: Стройиздат, 1988. - 278 с.

2 Баженов Ю.М., Алимов П.А., Воронин В.В., Трескова Н.В. Проектирование предприятий по производству строительных материалов и изделий. Учебник. - М.: Издательство АСВ, 2005. - 472 с.

3 Будівельне матеріалознавство: Підручник. - під редакцією проф. Кривенка П.В. - К.: ТОВ УВПК " ЕксОб", 2006. - 704 с.

4 Гоц В.І., Амеліна Н.О., Нестеров В.Г. Виробнича база будівництва: Підручник. - К.: КНУБА, 2010.-312 с.

5 Карапузов Є.К., Соха В.Г., Остапченко Т.Є. Матеріали і технології в сучасному будівництві: Підручник. - К.: Вища освіта, 2004. - 416 с.

6 Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Назаренко 1.1., та ін. Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження у будівництво - К.: УВПК "ЕксОб" - 2008. - 360 с.

7 Рунова Р.Ф., Шейніч Л.О., Гелевера О.Г., Гоц В.І. Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів. Підручник. - К.: КНУБА, 2001. - 354 с.

8 Саницький М.А., Позняк О.Р., Марущак У.Д. Енергозберігаючі технології в будівництві. Навчальний посібник. - Львів. Львівська політехніка, 2012. - 236 с.

9 Троян В.В. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Навчальний посібник. - Ніжин, "Аспект-Поліграф", 2010. - 226 с.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com