ДСТУ Б В.2.1-9:2016 Ґрунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19059 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б В.2.1-9:2016 Ґрунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням
Дата початку дії01.04.2017
Дата прийняття14.06.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ Б В.2.1-9-2002 (ГОСТ 19912-2001)
Затверджуючий документНаказ від 14.06.2016 № 153 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.1-9:2016 Ґрунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документаВ.2.1-9:2016
РозробникДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)
Орган, що прийнявДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДБН В.2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

СОУ 42.1-37641918-081:2017 Автомобільні дороги. Норми часу на контроль якості матеріалів та робіт. Зміна № 1. Проєкт, остаточна редакція

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ҐРУНТИ
Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням
ДСТУ Б В.2.1-9-2016

Видання офіційне

Київ
ДП "УкрНДНЦ"
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна" (ДП "ДерждорНДІ") та ТК 307 "Автомобільні дороги і транспортні споруди"

РОЗРОБНИКИ: В. Вирожемський, канд. техн. наук; І. Волошина (науковий керівник); В. Докукіна; В. Малініч; А. Литвиненко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.06.2016 р. № 153, чинний з 2017-04-01

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б В.2.1-9-2002 (ГОСТ 19912-2001)

4 Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.1 "Основи та підвалини будинків і споруд".

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

4 Загальні положення

5 Статичне зондування

6 Динамічне зондування

7 Вимоги безпеки та охорони довкілля

Додаток А Форма журналу випробувань фунтів методом статичного зондування

Додаток Б Форма журналу випробувань ґрунтів методом динамічного зондування

Додаток В Зразок графічного оформлення результатів випробувань ґрунтів методом статичного зондування 

Додаток Г Принципові схеми конструкцій наконечників зондів для статичного і динамічного зондування ґрунтів 

Додаток Д Програми для графічного представлення даних польових вимірювань, виконаних методом статичного і динамічного зондування

Додаток Е Зразок графічного оформлення результатів випробування ґрунтів методом динамічного зондування

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ҐРУНТИ
Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням

ГРУНТЫ
Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием

SOILS
Field test methods by static and dynamic sounding

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на дисперсні мінеральні природні і техногенні ґрунти, склад і стан яких допускають проводити безперервне занурення зонда і встановлює основні вимоги до обладнання, методики виконання випробувань та методики аналізу отриманих при зондуванні даних для цілей проектування та будівництва.

1.2  Цей стандарт не поширюється на мерзлі ґрунти, на ґрунти, які містять частинки розміром більші ніж 10 мм у кількості більше ніж 25 % за масою при статичному зондуванні, і ґрунти, які містять частинки розміром більше ніж 10 мм у кількості більше ніж 40 % за масою при динамічному зондуванні.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

НПАОП 74.2-1.02-90 Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах

НПАОП 63.21-1.07-00 Правила безпеки під час проведення вишукувань автомобільних доріг

ДСТУ Б В.2.1-6-2000 (ГОСТ 30672-99) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Польові випробування. Загальні положення

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

3.1  Терміни та визначення

3.1.1  статичне зондування

Процес занурення зонда в ґрунт статичним навантаженням вдавлення з одночасним вимірюванням показників опору ґрунту при зануренні зонда

3.1.2  динамічне зондування

Процес занурення зонда у ґрунт під дією динамічного (ударного) навантаження із вимірюванням показників опору ґрунту при-зануренні зонда

3.1.3  зонд

Пристрій, що занурюється в ґрунт при зондуванні. Складається з наконечника й штанг

3.1.4  штанга

Частина зонда, через яку передається зусилля від пристрою для вдавлення (або забивання) та витягання

Видання офіційне

3.1.5 наконечник

Нижня частина зонда

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com