ДСТУ-Н Б В.2.6-211:2016 Проектування сталевих конструкцій. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ-Н Б В.2.6-211:2016 Проектування сталевих конструкцій. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
Дата початку дії01.04.2017
Дата прийняття14.06.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 14.06.2016 № 155 Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.6-211:2016 Проектування сталевих конструкцій. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документаВ.2.6-211:2016
РозробникДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)
Орган, що прийнявДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОЕКТУВАННЯ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
Розрахунок конструкцій на вогнестійкість

ДСТУ-Н Б В.2.6-211:2016

Київ
ДП "УкрНДНЦ"
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"; ТК 304 "Захист будівель і споруд"; ПК 2 "Вогнестійкість будівельних конструкцій"

РОЗРОБНИКИ: X. Байтала; О. Белоконь, канд. техн. наук; В. Поклонський, канд. техн. наук (науковий керівник); Ю. Немчинов, д-р техн. наук; В.Тарасюк, канд. техн. наук; О. Фесенко канд.техн. наук

ЗА УЧАСТЮ:

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (С. Новак, канд. техн. наук;

В.Ніжник, канд. техн. наук; Т. Скоробагатько; О. Добростан, канд. техн. наук)

Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України (П. Круковський, д-р техн. наук)

Національний університет "Львівська політехніка" (Т. Шналь, канд. техн. наук)

Харківський національний університет будівництва і архітектури (С. Фомін, д-р техн. наук) Український центр сталевого будівництва (К. Калафат)

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля (Ю. Отрош, канд. техн. наук;

А.Ковальов, канд. техн. наук)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.06.2016 р. № 155, чинний з 2017-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.6 "Конструкції будинків і споруд"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки

5 Дії на конструкції під час пожежі

5.1 Загальні положення розрахунку конструкцій на вогнестійкість

5.2 Проектні сценарії пожежі

5.3 Температурний режим

5.4 Теплотехнічний розрахунок

5.5 Статичний розрахунок

5.6 Теплові впливи для теплотехнічного розрахунку

5.6.1 Загальні положення

5.6.2 Номінальні температурні режими 

5.6.3 Моделі реальної пожежі

5.7 Механічні впливи для статичного розрахунку

5.7.1 Загальні положення

5.7.2 Одночасність впливів

5.7.3 Правила сполучення впливів

6 Основні принципи розрахунку сталевих конструкцій на вогнестійкість

6.1 Вимоги вогнестійкості

6.1.1 Основні вимоги

6.1.2 Номінальний вогневий вплив

6.1.3 Параметричний вогневий вплив

6.2 Теплові та механічні впливи

6.3 Розрахункові значення властивостей матеріалів

6.4 Методи перевірки

6.4.1 Загальні положення

6.4.2 Розрахунок окремої конструкції

6.4.3 Розрахунок частини конструктивної системи

6.4.4 Загальний розрахунок конструктивної системи

6.5 Властивості матеріалів

6.5.1 Загальні положення

6.5.2 Механічні властивості сталей

6.5.3 Теплофізичні властивості

6.6 Методика розрахунку на вогнестійкість

6.6.1 Загальні положення

6.6.2 Спрощені методи розрахунку

6.6.3 Уточнені розрахункові методи

Додаток А Еквівалентна тривалість вогневого впливу

Додаток Б Кутовий коефіцієнт

Додаток В Розрахункове питоме пожежне навантаження

Додаток Г Параметричні температурні режими

Додаток Д Теплові впливи на зовнішні конструкції - спрощений метод розрахунку

Додаток Е Локальні пожежі

Додаток Ж Уточнені моделі пожежі

Додаток И Деформаційне зміцнення вуглецевої сталі за підвищених температур

Додаток К Вогнестійкість з'єднань

Додаток Л Основні познаки, що прийняті в ДСТУ, і їх відповідники у ДБН В.2.6-198:2014

Додаток М Поперечні перерізи класу 4

Додаток Н Передача тепла до зовнішніх сталевих конструкцій

Додаток П Приклади розрахунку на вогнестійкість

Додаток Р Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОЕКТУВАННЯ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
Розрахунок конструкцій на вогнестійкість

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Расчет конструкций на огнестойкость

DESIGN OF STEEL STRUCTURES
Structural fire design

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги щодо проектування сталевих конструкцій будівель і споруд у разі пожежі із застосуванням лише пасивних методів вогнезахисту.

1.2 Цей стандарт застосовують для сталевих конструкцій, до яких встановлені вимоги щодо збереження несучої здатності у разі вогневого впливу на них, з метою запобігання передчасному руйнуванню будівлі.

1.3 Цей стандарт встановлює принципи та правила проектування конструкцій для визначених вимог щодо несучої здатності та рівнів роботи.

1.4 Цей стандарт встановлює вимоги щодо проектування будівель і споруд або їх частин, які належать до сфери застосування ДБН В.2.6-198 та запроектовані відповідно до його вимог.

1.5 Методи, що наведені в цьому стандарті, застосовують для будь-якої марки сталі, для якої наявні властивості за підвищених температур.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.2-2-2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-7:2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-14:2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основв

ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування

ДСТУ Б В.1.1-4-98* Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.1.1-17:2007 Захист від пожежі. Вогнезахисні покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності (EN 13381-4:2002,NEQ)

ДСТУ-Н Б В.2.6-196:2014 Настанова з проектування залізобетонних балок. Розрахунок на вогнестійкістьь

ДСТУ-Н Б В.2.6-197:2014 Настанова з проектування залізобетонних колон. Розрахунок на вогнестійкість

ГОСТ 26020-83 Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Сортамент (Двотаври сталеві гарячекатані з паралельними гранями полиць. Сортамент)

ГОСТ 27772-88 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия (Прокат для будівельних сталевих конструкцій. Загальні технічні умови)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, установлені в ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7, ДБН В.1.2-14: протипожежний відсік, граничний стан, навантажувальний ефект.

Нижче наведено терміни, що додатково використані у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять. Відповідники викладених у цьому розділі термінів англійською мовою наведено в [1]..

3.1 аналіз окремої конструкції (у разі пожежі)

Теплотехнічний та статичний розрахунки конструкції в умовах вогневого впливу, яку розглядають окремо з відповідними граничними умовами та умовами спирання. Непрямі вогневі впливи не розглядаються, окрім тих, що виникають від температурних градієнтів

3.2 вогнезахисний матеріал

Будь-який матеріал або сполучення матеріалів, що застосовується до конструкції для підвищення її вогнестійкості

3.3 вогнестійкість

Здатність конструктивної системи, її частини або окремої конструкції виконувати несучу та/або огороджувальну функцію для заданого рівня навантаження, визначеного вогневого впливу та визначеного проміжку часу

3.4 вуглецева сталь

У цьому стандарті: марки сталі відповідно до ДБН В.2.6-198

3.5 двозонна модель

Модель пожежі, яка заснована на поділі протипожежного відсіку на декілька таких зон: верхня зона, нижня зона, факел полум'я, зовнішнє навколишнє середовище та стіни. Для верхньої зони приймається рівномірна температура газового середовища

3.6 еквівалентна тривалість вогневого впливу

Тривалість вогневого впливу за стандартним температурним режимом, за якого передбачається отримання такого ж теплового впливу у протипожежному відсіку, як для реальної пожежі

3.7 загальний розрахунок конструктивної системи у разі пожежі

Розрахунок конструктивної системи в цілому, яка повністю або частково зазнає вогневого впливу при пожежі. Непрямі вогневі впливи розглядаються для всієї конструктивної системи

3.8 загальний спалах

Одночасне займання всього пожежного навантаження у протипожежному відсіку

3.9 значення коефіцієнта прямокутного поперечного перерізу

Відношення площі поверхні уявної прямокутної коробки, яка охоплює переріз, що піддається нагріванню, до об'єму сталі

3.10 зовнішній елемент

Розташована за межами будівлі конструкція, яка може зазнати вогневого впливу через прорізи в огороджувальних конструкціях будівлі

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com