ДСТУ 9058:2020 Пожежна безпека. Визначення протипожежних відстаней між об’єктами розрахунковими методами. Основні положення

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19979 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 9058:2020 Пожежна безпека. Визначення протипожежних відстаней між об’єктами розрахунковими методами. Основні положення
Дата початку дії01.05.2021
Дата прийняття06.10.2020
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 06.10.2020 № 244 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа9058:2020
РозробникТехнічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)


ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.1.2-7-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДСТУ 2272:2006. Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 8767:2018 Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду, комплектування пожежними автомобілями та проектування

ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-2:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-2. Загальні дії. Дії на конструкції під час пожежі (EN 1991-1-2:2002, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-2:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-2. Загальні дії. Дії на конструкції під час пожежі. Зміна № 1 (EN 1991-1-2:2002, IDT+EN 1991-1-2:2002/AC:2013, IDT+NA:2013)

ДСТУ-Н Б В.2.6-211:2016 Проектування сталевих конструкцій. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість

Посібник по практичному застосуванню ДБН В.1.1-7 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги

СТ СЭВ 446-77 Протипожежні норми будівельного проектування. Методика визначення розрахункового пожежного навантаження


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Пожежна безпека
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНИХ
ВІДСТАНЕЙ МІЖ ОБ’ЄКТАМИ
РОЗРАХУНКОВИМИ МЕТОДАМИ
Основні положення

ДСТУ 9058:2020

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 06 жовтня 2020 р. № 244 з 2021–05–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Вимоги до вибору проектного сценарію пожежі та відповідного теплового опромінювання об’єктів

7 Визначення допустимої температури для речовин і матеріалів у об’єкті, що сприймає тепло від пожежі

8 Методи визначення протипожежних відстаней між об’єктами

Додаток А (обов’язковий) Розрахунково-табличний метод визначення протипожежних відстаней

Додаток Б (обов’язковий) Спрощений розрахунковий метод визначення протипожежних відстаней

Додаток В (обов’язковий) Розрахунковий метод визначення протипожежних відстаней із використанням рівняння променистого теплообміну та рівняння нестаціонарної теплопровідності

Додаток Г (обов’язковий) Розрахунковий метод визначення протипожежних відстаней із використанням польових моделей

Додаток Д (довідковий) Розрахунковий метод визначення пожежної навантаги

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ВІДСТАНЕЙ
МІЖ ОБ’ЄКТАМИ РОЗРАХУНКОВИМИ МЕТОДАМИ
 Основні положення

FIRE SAFETY
ESTIMATION OF FIRE DISTANCES BETWEEN OBJECTS
BY CALCULATION METHODS
Substantive provisions

Чинний від 2021–05–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює основні положення щодо визначення протипожежних відстаней між об’єктами розрахунковими методами.

1.2 Положення цього стандарту можна використовувати під час розроблення містобудівної та проектної документації, нормування протипожежних відстаней у разі, якщо їх не встановлено в будівельних нормах.

1.3 Цей стандарт не може бути застосовним для визначення небезпеки поширення пожежі між об’єктами внаслідок вибуху.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 8767:2018 Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду, комплектування пожежними автомобілями та проектування

ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація

ДСТУ-Н Б В.2.6-211:2016 Проектування сталевих конструкцій. Розрахунок на вогнестійкість

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-2:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-2. Загальні дії. Дії на конструкції під час пожежі (EN 1991-1-2:2002, IDT).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ