ДСТУ 7475:2016 Метрологія. Резервуари сталеві циліндричні горизонтальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19070 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 7475:2016 Метрологія. Резервуари сталеві циліндричні горизонтальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів
Дата початку дії01.01.2017
Дата прийняття07.09.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ 7475:2013
Затверджуючий документНаказ від 07.09.2016 № 267 Про прийняття національних стандартів України та скасування національних стандартів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа7475:2016
РозробникДержавне підприємство Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт)
Орган, що прийнявДержавне підприємство Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Метрологія

РЕЗЕРВУАРИ СТАЛЕВІ ЦИЛІНДРИЧНІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ

Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів

 

ДСТУ 7475:2016

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)

2016

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації й захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»)

РОЗРОБНИКИ: В. Заєць, О. Самойленко, д-р техн. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 07 вересня 2016 р. № 267 з 2017-01-01

3 У стандарті враховано вимоги Міжнародної рекомендації МОЗМ Р 71

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 7475:2013

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Метрологічні характеристики, які контролюють під час повірки (калібрування)

5 Операції повірки (калібрування)

6 Засоби повірки (калібрування)

7 Вимоги до кваліфікації повірників

8 Умови повірки (калібрування)

9 Вимоги щодо безпеки

10 Підготування до повірки (калібрування)

11 Проведення повірки (калібрування)

11.1 Вимірювання базової висоти резервуара та рівнеміра

11.2 Вимірювання під час визначення абсолютної висоти «мертвої» порожнини резервуара та граничної абсолютної висоти його заповнення

11.3 Вимірювання під час визначення горизонтальних координат і абсолютної висоти точок на внутрішній поверхні резервуара

11.4 Вимірювання під час визначення геометричних параметрів і абсолютної висоти внутрішніх деталей резервуара

11.5 Вимірювання під час визначення горизонтальних координат і абсолютної висоти точок на зовнішній поверхні резервуара

11.6 Вимірювання під час визначення товщини стінки та шару фарби резервуара

11.7 Вимірювання під час визначення абсолютної висоти рівня та густини рідини, що міститься в резервуарі під час повірки (калібрування)

12 Обробляння результатів вимірювання

12.1 Обробляння результатів вимірювання під час визначення базової висоти резервуара та рівнеміра

12.2 Обробляння результатів вимірювання під час визначення геометричних параметрів циліндричної частини резервуара

12.3 Обробляння результатів вимірювання під час визначення геометричних параметрів поверхонь днищ резервуара

12.4 Обробляння результатів вимірювання під час визначення товщини стінок і шару фарби

12.5 Обробляння результатів вимірювання під час визначення загальної довжини резервуара та довжини його циліндричної частини

12.6 Обчислювання поправок, спричинених деформацією резервуара під дією температури

12.7 Визначення інтервальних місткостей резервуара

12.8 Обчислювання границь допустимої відносної похибки загальної та інтервальних місткостей резервуара

13 Оформлення результатів повірки (калібрування

14 Порядок затвердження документів технічного звіту

Додаток А Рисунки

Додаток Б Форма протоколу повірки (калібрування)

Додаток В Обчислювання геометричних параметрів циліндричної частини горизонтального резервуара

Додаток Г Обчислювання геометричних параметрів поверхонь днищ і довжини циліндричної частини горизонтального резервуара

Додаток Д Оцінювання невизначеності вимірювань місткості резервуара

Додаток Е Обчислювання поправок до інтервальних місткостей резервуара, обумовлених наявністю внутрішніх деталей

Додаток Ж Форма журналу обробляння результатів вимірювання

Додаток И Форма градуювальної таблиці

Додаток К Ескіз резервуара

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ

РЕЗЕРВУАРИ СТАЛЕВІ ЦИЛІНДРИЧНІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ

Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів

МЕТРОЛОГИЯ

РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Методика поверки (калибровки) геометрическим методом с использованием геодезических приборов

METROLOGY

THE TANKS STEEL CYLINDRICAL HORIZONTAL

Methods of the verification (calibration) by geometrical method with the use of the geodetic instruments

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на сталеві циліндричні горизонтальні резервуари та залізничні цистерни з номінальною місткістю більше ніж 8 м3, призначені для проведення державних облікових і торгових операцій з нафтою, нафтопродуктами та іншими рідкими речовинами, зокрема й харчовими рідинами, а також для оперативного контролю та зберігання і встановлює методику первинної, періодичної та позачергової повірки (калібрування) із застосуванням електронних тахеометрів або сканерів.

1.2 Цей стандарт можна застосовувати під час повірки (калібрування) резервуарів — наново встановлених, після ремонту, переміщування і таких, що експлуатують після закінчення строку дії, за результатами попередньої повірки (калібрування).

1.3 Цей стандарт установлює методику повірки (калібрування) зсередини чи зовні, сильно нахилених, з пласкими, конічними, еліптичними, сферичними днищами, наземних і підземних резервуарів.

1.4 Цей стандарт передбачає тільки комп’ютерне обробляння результатів вимірювань під час визначення інтервальної місткості резервуарів та обчислювання градуювальної таблиці.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4147:2003 Метрологія. Резервуари сталеві вертикальні циліндричні. Методика повірки (ГОСТ 8.570-2000, MOD)

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ 4218:2003 Метрологія. Резервуари сталеві горизонтальні циліндричні. Методика повірки (ГОСТ 8.346-2000, MOD)

ДСТУ Б В.2.8-19:2009 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Рівні будівельні. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 166:2009 Штангенциркули. Технические условия (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDT) (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробування).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com