ДСТУ 7475:2016 Метрология. Резервуары стальные цилиндрические горизонтальные. Методика поверки (калибровки) геометрическим методом с использованием геодезических приборов

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18954 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7475:2016 Метрология. Резервуары стальные цилиндрические горизонтальные. Методика поверки (калибровки) геометрическим методом с использованием геодезических приборов
Дата начала действия01.01.2017
Дата принятия07.09.2016
СтатусДействующий
На заменуДСТУ 7475:2013
Утверждающий документПриказ от 07.09.2016 № 267 О принятии национальных стандартов Украины и отмене национальных стандартов Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7475:2016
РазработчикГосударственное предприятие Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей (Укрметртестстандарт)
Принявший органГосударственное предприятие Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей (Укрметртестстандарт)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Метрологія

РЕЗЕРВУАРИ СТАЛЕВІ ЦИЛІНДРИЧНІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ

Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів

 

ДСТУ 7475:2016

 

Видання офіційне

 

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

2016

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації й захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»)

РОЗРОБНИКИ: В. Заєць, О. Самойленко, д-р техн. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 07 вересня 2016 р. № 267 з 2017-01-01

3 У стандарті враховано вимоги Міжнародної рекомендації МОЗМ Р 71

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 7475:2013

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Метрологічні характеристики, які контролюють під час повірки (калібрування)

5 Операції повірки (калібрування)

6 Засоби повірки (калібрування)

7 Вимоги до кваліфікації повірників

8 Умови повірки (калібрування)

9 Вимоги щодо безпеки

10 Підготування до повірки (калібрування)

11 Проведення повірки (калібрування)

11.1 Вимірювання базової висоти резервуара та рівнеміра

11.2 Вимірювання під час визначення абсолютної висоти «мертвої» порожнини резервуара та граничної абсолютної висоти його заповнення

11.3 Вимірювання під час визначення горизонтальних координат і абсолютної висоти точок на внутрішній поверхні резервуара

11.4 Вимірювання під час визначення геометричних параметрів і абсолютної висоти внутрішніх деталей резервуара

11.5 Вимірювання під час визначення горизонтальних координат і абсолютної висоти точок на зовнішній поверхні резервуара

11.6 Вимірювання під час визначення товщини стінки та шару фарби резервуара

11.7 Вимірювання під час визначення абсолютної висоти рівня та густини рідини, що міститься в резервуарі під час повірки (калібрування)

12 Обробляння результатів вимірювання

12.1 Обробляння результатів вимірювання під час визначення базової висоти резервуара та рівнеміра

12.2 Обробляння результатів вимірювання під час визначення геометричних параметрів циліндричної частини резервуара

12.3 Обробляння результатів вимірювання під час визначення геометричних параметрів поверхонь днищ резервуара

12.4 Обробляння результатів вимірювання під час визначення товщини стінок і шару фарби

12.5 Обробляння результатів вимірювання під час визначення загальної довжини резервуара та довжини його циліндричної частини

12.6 Обчислювання поправок, спричинених деформацією резервуара під дією температури

12.7 Визначення інтервальних місткостей резервуара

12.8 Обчислювання границь допустимої відносної похибки загальної та інтервальних місткостей резервуара

13 Оформлення результатів повірки (калібрування

14 Порядок затвердження документів технічного звіту

Додаток А Рисунки

Додаток Б Форма протоколу повірки (калібрування)

Додаток В Обчислювання геометричних параметрів циліндричної частини горизонтального резервуара

Додаток Г Обчислювання геометричних параметрів поверхонь днищ і довжини циліндричної частини горизонтального резервуара

Додаток Д Оцінювання невизначеності вимірювань місткості резервуара

Додаток Е Обчислювання поправок до інтервальних місткостей резервуара, обумовлених наявністю внутрішніх деталей

Додаток Ж Форма журналу обробляння результатів вимірювання

Додаток И Форма градуювальної таблиці

Додаток К Ескіз резервуара

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ

РЕЗЕРВУАРИ СТАЛЕВІ ЦИЛІНДРИЧНІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ

Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів

МЕТРОЛОГИЯ

РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Методика поверки (калибровки) геометрическим методом с использованием геодезических приборов

METROLOGY

THE TANKS STEEL CYLINDRICAL HORIZONTAL

Methods of the verification (calibration) by geometrical method with the use of the geodetic instruments

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на сталеві циліндричні горизонтальні резервуари та залізничні цистерни з номінальною місткістю більше ніж 8 м3, призначені для проведення державних облікових і торгових операцій з нафтою, нафтопродуктами та іншими рідкими речовинами, зокрема й харчовими рідинами, а також для оперативного контролю та зберігання і встановлює методику первинної, періодичної та позачергової повірки (калібрування) із застосуванням електронних тахеометрів або сканерів.

1.2 Цей стандарт можна застосовувати під час повірки (калібрування) резервуарів — наново встановлених, після ремонту, переміщування і таких, що експлуатують після закінчення строку дії, за результатами попередньої повірки (калібрування).

1.3 Цей стандарт установлює методику повірки (калібрування) зсередини чи зовні, сильно нахилених, з пласкими, конічними, еліптичними, сферичними днищами, наземних і підземних резервуарів.

1.4 Цей стандарт передбачає тільки комп’ютерне обробляння результатів вимірювань під час визначення інтервальної місткості резервуарів та обчислювання градуювальної таблиці.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4147:2003 Метрологія. Резервуари сталеві вертикальні циліндричні. Методика повірки (ГОСТ 8.570-2000, MOD)

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ 4218:2003 Метрологія. Резервуари сталеві горизонтальні циліндричні. Методика повірки (ГОСТ 8.346-2000, MOD)

ДСТУ Б В.2.8-19:2009 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Рівні будівельні. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 166:2009 Штангенциркули. Технические условия (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDT) (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробування).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com