ДСТУ EN ISO 4254-1:2015 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги (EN ISO 4254-1:2013, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19059 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN ISO 4254-1:2015 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги (EN ISO 4254-1:2013, IDT)
Дата початку дії01.01.2017
Дата прийняття27.11.2015
Дата скасування дії 01.01.2019
СтатусНедіючий
Мова документаУкраїнська
Новий документДСТУ EN ISO 4254-1:2017
На замінуДСТУ ISO 4254-1:2012
Затверджуючий документНаказ від 27.11.2015 № 164 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа4254-1:2015
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)
Додаткові дані Скасован згідно з наказом від 28.12.2017 № 487


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Сільськогосподарські машини
ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Частина 1. Загальні вимоги

(EN ISO 4254-1:2013, IDT)
ДСТУ EN ISO 4254-1:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Воронков; М. Коцар, канд. техн. наук; В. Солтисюк, канд. техн. наук (науковий керівник); А. Харченко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 27 листопада 2015 р. № 164 з 2017-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 4254-1:2013 Agricultural machinery — Safety — Part 1: General requirements (Сільськогосподарські машини. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 4254-1:2012

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги та/або заходи щодо безпеки, застосовні до всіх машин

4.1 Основні принципи та правила конструювання

4.2 Захист від рухомих частин, задіяних у роботі

4.3 Шум

4.4 Вібрація

4.5 Органи керування

4.6 Автоматичний режим роботи

4.7 Станція оператора

4.8 Засоби доступу до інших робочих місць

4.9 Складані частини

4.10 Вимоги щодо міцності огорож та екранів

4.11 Опори для частин машини під час технічного обслуговування та ремонту

4.12 Електричне устатковання

4.13 Гідравлічні компоненти та з’єднувачі

4.14 Пневматичні системи

4.15 Робочі рідини

4.16 Ручні операції з окремими агрегатами

4.17 Технічне обслуговування та догляд за складовими частинами машини

4.18 Електромагнітна сумісність

4.19 Аварійна зупинка

4.20 Частини систем керування, пов’язані з убезпеченням

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки. Самохідні машини з місцем для оператора

5.1 Станція оператора

5.2 Переміщення машини

5.3 Акумуляторна батарея

5.4 Паливний бак

5.5 Гарячі поверхні

5.6 Відпрацьовані гази

5.7 Перевертання та перекидання

6 Вимоги та/або заходи щодо безпеки. Навісні, напівпричіпні та причіпні машини

6.1 Органи керуванн

6.2 Стійкість

6.3 Причіпні пристрої для буксирування

6.4 Передача механічної енергії між самохідними машинами/тракторами та отримувальними її машинами

6.5 Гідравлічні, пневматичні та електричні з’єднання з самохідною машиною або тягачем

7 Перевіряння вимог щодо безпеки чи запобіжних заходів

8 Інформація щодо використання

8.1 Загальні вимоги

8.2 Настанова з експлуатування

8.3 Попереджувальні та настановні познаки

8.4 Марковання

Додаток А Перелік суттєвих небезпек

Додаток В Вимірювання шуму (технічний метод, клас точності 2)

Додаток С Випробування на міцність

Додаток D Стійкість трактора у разі його з’єднання з машиною

Бібліографія

Додаток ZA Взаємозв’язок між EN ISO 4254-1:2013 і основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС щодо безпеки машин

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є письмовий переклад EN ISO 4254-1:2013 Agricultural machinery — Safety — Part 1 : General requirements (Сільськогосподарські машини. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 69 «Трактори і сільськогосподарські машини».

У стандарті зазначено вимоги, що відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO 4254» замінено на «цей стандарт»;

— до розділу 2 долучено «Національне пояснення», а до розділу 1 і підрозділів 3.5.1, 4.8.3.4 та

5.1.2.3 — «Національні примітки», виділені в тексті рамкою;

— вилучено «Передмова» та «Вступ» до EN ISO 4254-1:2013;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані», — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— долучено національний додаток НА, у якому наведено перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті.

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ
ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Частина 1. Загальні вимоги

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Часть 1. Общие требования

AGRICULTURAL MACHINERY
SAFETY REQUIREMENTS
Part 1: General requirements

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо безпеки та методи їх контролювання під час конструювання та виробництва самохідних машин із сидінням для водія, навісних, напівпричіпних і причіпних машин, які використовують у сільському господарстві, з метою розгляду небезпек, типових для більшості машин. Крім того, цей стандарт установлює інформацію стосовно правил безпечної експлуатації, охоплюючи інформацію щодо несистематичних ризиків, що її має надавати підприємство-виробник.

У цьому стандарті розглянуто суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та випадки, наведені в додатку А, що стосуються указаних сільськогосподарських машин, використовуваних за призначенням, а також за обґрунтовано передбачуваних підприємством-виробником нецільових умов за звичайної роботи і технічного обслуговування.

Цей стандарт не поширюється на:

— сільськогосподарські та лісогосподарські трактори;

— літальні апарати та апарати на повітряній подушці, використовувані у сільському господарстві;

— газонне та садове устатковання;

— складові частини чи функції окремих типів машин (наприклад, робочі інструменти та/або технологічні процеси).

Цей стандарт не застосовний щодо небезпек, пов’язаних із періодичним технічним обслуговуванням, модернізацією машини та ремонтом, які здійснює професійний обслуговувальний персонал щодо небезпеки шкідливої дії на довкілля, щодо безпеки дорожнього руху (наприклад керування, гальмування), чи до приводного вала механізму відбирання потужності (РТО); стандарт не встановлює вимоги щодо огорож рухомих частин силової передачі, за винятком вимог щодо міцності захисних пристроїв та огорож.

Національна примітка

Абревіатуру зазначеного терміна подано мовою оригіналу.

Цей стандарт не поширюється на машини, які вироблені до дати його публікації.

Не всі небезпеки, розглянуті в цьому стандарті, неодмінно мають бути притаманні конкретним машинам. Для визначання відповідних небезпек і всіх небезпек додатково до охоплених цим стандартом чи відповідними стандартами щодо машин, оцінювання ризику має проводити виробник. Вимоги інших стандартів серії ISO 4254, які застосовні безпосередньо до окремих типів машин, мають перевагу над вимогами цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання у цьому тексті і становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням (разом зі змінами).

ISO 3600:1996 Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Operator’s manuals — Content and presentation

ISO 3744:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering method for an essentially free field over a reflecting plane

ISO 3767-1:1998 Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Symbols for operator controls and other displays — Part 1 : Common symbols

ISO 3767-2:2008 Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Symbols for operator controls and other displays — Part 2: Symbols for agricultural tractors and machinery

ISO 3776-1:2006 Tractors and machinery for agriculture — Seat belts — Part 1: Anchorage location requirements

ISO 3776-2:2013 Tractors and machinery for agriculture — Seat belts — Part 2: Anchorage strength requirements

ISO 3776-3:2009 Tractors and machinery for agriculture — Seat belts — Part 3: Requirements for assemblies

ISO 3795:1989 Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry — Determination of burning behaviour of interior materials

ISO 4253:1993 Agricultural tractors — Operator’s seating accommodation — Dimensions

ISO 4413:2010 Hydraulic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components

ISO 4414:2010 Pneumatic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components

ISO 5008:2002 Agricultural wheeled tractors and field machinery — Measurement of whole-body vibration of the operator

ISO 5353:1995 Earth-moving machinery, and tractors and machinery for agriculture and forestry — Seat index point

ISO 10975:2009 Tractors and machinery for agriculture — Auto-guidance systems for operator- controlled tractors and self-propelled machines — Safety requirements

ISO 11201:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmental corrections

ISO 11204:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying accurate environmental corrections

ISO 11684:1995 Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Safety signs and hazard pictorials — General principles

ISO/TR 11688-1:1995 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1 : Planning

ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction

ISO 13849-2:2012 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 2: Validation

ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by the upper and lower limbs

ISO 14982:1998 Agriculture and forestry machinery — Electromagnetic compatibility — Test methods and acceptance criteria

ISO 15077:2008 Tractors and self-propelled machinery for agriculture — Operator controls —Actuating forces, displacement, location and method of operation

ISO 16231-1:2013 Self-propelled agricultural machinery—Assessment of stability — Part 1: Principles

ISO 25119-1:2010 Tractors and machinery for agriculture and forestry — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design and development

ISO 25119-2:2010 Tractors and machinery for agriculture and forestry — Safety-related parts of control systems — Part 2: Concept phase

ISO 25119-3:2010 Tractors and machinery for agriculture and forestry — Safety-related parts of control systems — Part 3: Series development, hardware and software

ISO 25119-4:2010 Tractors and machinery for agriculture and forestry — Safety-related parts of control systems — Part 4: Production, operation, modification and supporting processes.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3600:1996 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини, приводне газонне та садове обладнання. Настанова з експлуатування. Зміст та правила оформлення

ISO 3744:2010 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічний метод в істотно вільному звуковому полі над звуковідбивною площиною

ISO 3767-1:1998 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини, приводне газонне й садове обладнання. Умовні познаки органів керування та інших об’єктів. Частина 1. Загальні умовні познаки

ISO 3767-2:2008 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини, приводне газонне й садове обладнання. Умовні познаки органів керування та інших об’єктів. Частина 2. Умовні познаки сільськогосподарських тракторів і машин

ISO 3776-1:2006 Сільськогосподарські трактори та машини. Ремені безпеки. Частина 1. Вимоги до розташування кріплення

ISO 3776-2:2013 Сільськогосподарські трактори та машини. Ремені безпеки. Частина 2. Вимоги до міцності кріплення

ISO 3776-3:2009 Сільськогосподарські трактори та машини. Ремені безпеки. Частина 3. Вимоги щодо монтажу

ISO 3795:1989 Дорожній транспорт, сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Визначення характеристик горіння матеріалів оббивки салону

ISO 4253:1993 Сільськогосподарські трактори. Розташування сидіння оператора. Розміри

ISO 4413:2010 Гідроприводи об’ємні. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їх складових

ISO 4414:2010 Пневмоприводи. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їх складових

ISO 5008:2002 Сільськогосподарські колісні трактори та машини. Вимірювання вібрації тіла оператора

ISO 5353:1995 Землерийні машини, сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Контрольна точка сидіння

ISO 10975:2009 Сільськогосподарські трактори та машини. Системи автоматичного керування для керованих оператором тракторів і самохідних машин. Вимоги щодо безпеки

ISO 11201:1995 Акустика. Шум, випромінюваний машинами та устаткованням. Вимірювання рівня тиску випромінюваного звуку на робочому місці та в інших характерних точках в істотно вільному звуковому полі над звуковідбивною площиною за несуттєвого впливу довкілля

ISO 11204:1995 Акустика. Шум випромінюваний машинами і устаткованням. Вимірювання рівнів випромінювання звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках з коригуванням впливу довкілля

ISO 11684:1995 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини, приводне газонне й садове обладнання. Познаки безпеки та попереджувальні піктограми. Основні принципи

ISO/TR 11688-1:1995 Акустика. Рекомендовані методи для конструювання машин та устатковання з низьким рівнем шуму. Частина 1. Проектування

ISO 12100:2010 Безпека машин. Загальні принципи розрахунку. Оцінка ризиків і зниження ризиків

ISO 13849-2:2012 Безпека машин. Деталі систем управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 2. Затвердження

ISO 13857:2008 Безпека машин. Безпечні відстані для запобігання досягання небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками

ISO 14982:1998 Машини для сільського та лісового господарства. Електромагнітна сумісність. Методи випробування та критерії приймання

ISO 15077:2008 Сільськогосподарські трактори і самохідні машини. Органи керування. Зусилля приведення в дію, переміщення, розташування та способи приведення в дію

ISO 16231-1:2013 Сільськогосподарські самохідні машини. Оцінювання стійкості. Частина 1. Принципи

ISO 25119-1:2010 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Частини систем керування, пов’язані з безпекою. Частина 1. Загальні принципи проектування та розроблення

ISO 25119-2:2010 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Частини систем керування, пов’язані з безпекою. Частина 2. Етап розроблення концепції

ISO 25119-3:2010 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Частини систем керування, пов’язані з безпекою. Частина 3. Серійне розроблення, апаратне і програмне забезпечення

ISO 25119-4:2010 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Частини систем керування, пов’язані з безпекою. Частина 4. Вимоги щодо виготовлення, експлуатування, змінення та допоміжних процесів.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com