ДСТУ EN 50321:2015 Взуття електроізоляційне для роботи на низьковольтних установках (EN 50321:1999, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19432 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 50321:2015 Взуття електроізоляційне для роботи на низьковольтних установках (EN 50321:1999, IDT)
Дата початку дії01.01.2017
Дата прийняття27.11.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 27.11.2015 № 164 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа50321:2015
РозробникТехнічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)
Орган, що прийнявТехнічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЗУТТЯ ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНЕ
ДЛЯ РОБОТИ НА НИЗЬКОВОЛЬТНИХ
УСТАНОВКАХ
(EN 50321:1999, IDT)

ДСТУ EN 50321:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Державний інститут судових, економіко-правових та технічних експертних досліджень» і Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Н. Бєлова, Л. Мужановська, Т. Озерова, Л. Руденко (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 27 листопада 2015 року № 164 з 2017–01–01

3 Національний стандарт відповідає EN 50321:1999 Electrically insulating footwear for working on low voltage installations (Взуття електроізоляційне для роботи на низьковольтних установках) і внесений з дозволу CENELEC, rue de Stassart 35, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності ― ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Вимоги

5.1 Неелектричні вимоги

5.2 Електричні вимоги

5.3 Маркування

5.4 Пакування

5.5 Інструкція з експлуатації

6 Випробування

6.1 Загальна інформація

6.2 Неелектричні випробування

6.3 Електричні випробування

6.4 Марковання

6.5 Паковання

7 План забезпечення якості та приймальні випробування

7.1 Загальна інформація

7.2 Відбирання зразків

7.3 Приймальні випробування

Додаток А Загальна процедура випробувань

Додаток B Інструкції з експлуатації і періодичної перевірки

Додаток С Процедура відбирання зразків

Додаток D Приймальні випробування

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є повний письмовий переклад EN 50321:1999 Electrically insulating footwear for working on low voltage installations (Взуття електроізоляційне для роботи на низьковольтних установках).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, ― ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Цей стандарт розроблено з метою уніфікації з європейськими вимогами до захисного взуття..

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

― слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

― структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

― у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

― вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» до EN 50321:1999;

― долучено національний додаток НА «Перелік національних стандартів України, згармонізованих з нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті»;

― познаки одиниць фізичних величин приведено до вимог ДСТУ 3651–97.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЗУТТЯ ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНЕ ДЛЯ РОБОТИ
НА НИЗЬКОВОЛЬТНИХ УСТАНОВКАХ

ОБУВЬ эЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ДЛЯ РАБОТЫ
НА НИЗКОВОЛЬТНЫХ УСТАНОВКАХ

ELECTRICALLY INSULATING FOOTWEAR FOR WORKING
ON LOW VOLTAGE INSTALLATIONS

Чинний від 2017–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на взуття електроізоляційне, яке застосовують для виконання робіт безпосередньо на струмопровідних частинах або поблизу них на установках, які перебувають під напругою до 1 000 В за змінного струму.

Це взуття, у поєднанні з іншими електрозахисними засобами, такими як рукавички та килими з електроізоляційного матеріалу, застосовують для захисту працівника від ураження електричним струмом.

Цей стандарт поширюється на такі типи взуття згідно з EN 344: А ― напівчеревики, B ― черевики, С ― напівчоботи та D ― чоботи.

Цей стандарт не поширюється на антистатичне та електропровідне взуття.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 344:1992 Requirements and test methods for safety, protective and occupational footwear for professional use

EN 345:1992 Specification for safety footwear for professional use

EN 346:1992 Specification for protective footwear for professional use

EN 347:1992 Specification for occupational footwear for professional use

EN 3290-1 Rolling bearings ― Balls ― Dimensions and tolerances

EN 60060-2:1994/A11:1998 High-voltage test techniques ― Part 2: Measuring systems (IEC 60060-2:1994)

EN 60903:1992/A11:1997 Specification for gloves and mitts of insulating material for live working (IEC 60903:1988, mod.)

HD 437 S1:1984 Standard conditions for use prior to and during the testing of solid electrical insulating materials (IEC 60212:1971)

HD 588.1 S1:1991 High-voltage test techniques ― Part 1: General definitions and test requirements (IEC 60060-1:1989 + corrigendum March 1990)

IEC 60050-151:1978 International Electrotechnical Vocabulary ― Electrical and magnetic devices

IEC 60410:1973 Sampling plans and procedures for inspection by attributes

IEC 61318:1994 Live working ― Guidelines for quality assurance plans.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 344:1992 Вимоги та методи випробування до спеціального, захисного та робочого взуття для професійного використання

EN 345:1992 Вимоги до спеціального взуття для професійного використання

EN 346:1992 Вимоги до захисного взуття для професійного використання

EN 347:1992 Вимоги до робочого взуття для професійного використання

EN 3290-1 Підшипники кочення. Кулі. Розміри та допуски

EN 60060-2:1994/A11:1998 Методи випробування високою напругою. Частина 2. Вимірювальні системи (IEC 60060-2:1994)

EN 60903:1992/A11:1997 Специфікація для рукавичок і рукавиць з ізоляційного матеріалу для поточних робіт (IEC 60903:1988, mod.)

HD 437 S1:1984 Стандартні умови для використання до і під час випробування твердих електроізоляційних матеріалів (IEC 60212:1971)

HD 588.1 S1:1991 Методи випробування високою напругою. Частина 1. Загальні визначення та вимоги до випробувань (IEC 60060-1:1989 + corrigendum March 1990)

IEC 60050-151:1978 Міжнародний електротехнічний словник. Електричні та магнітні пристрої

IEC 60410:1973 Відбирання зразків та процедура для перевірки за атрибутами

IEC 61318:1994 Поточні роботи. Керівні принципи для планів забезпечення якості.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com