ДСТУ EN 15090:2017 Взуття для пожежників (EN 15090:2012, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19461 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 15090:2017 Взуття для пожежників (EN 15090:2012, IDT)
Дата початку дії01.01.2019
Дата прийняття28.12.2017
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 15090:2015
Затверджуючий документНаказ від 28.12.2017 № 495 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, скасування чинності національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа15090:2017
РозробникТехнічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)
Орган, що прийнявТехнічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)


ДСТУ EN 15090:2015 Взуття для пожежників (EN 15090:2012, IDT)

ДСТУ EN 50321:2015 Взуття електроізоляційне для роботи на низьковольтних установках (EN 50321:1999, IDT)

ДСТУ EN ISO 15025:2016 Одяг захисний. Захист від тепла та полум`я. Метод випробування на обмежене поширення полум`я (EN ISO 15025:2002, IDT; ISO 15025:2000, IDT)

ДСТУ EN ISO 20344:2016 Засоби індивідуального захисту. Методи випробування взуття (EN ISO 20344:2011, IDT; ISO 20344:2011, IDT)

ДСТУ EN ISO 20345:2016 Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне (EN ISO 20345:2011, IDT; ISO 20345:2011, IDT)

ДСТУ EN ISO 20347:2009 Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче професійної призначеності. Технічні умови (EN ISO 20347:2004/АС:2007/А1:2007, IDT)

ДСТУ EN ISO 6942:2017 Одяг захисний. Захист тепло- та вогнестійкий. Метод випробування. Оцінювання матеріалів і комбінацій матеріалів, що піддаються дії джерела теплового випромінювання (EN ISO 6942:2002, IDT; ISO 6942:2002, IDT)

ДСТУ EN ISО 20347:2009 Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче професійної призначеності. Технічні умови (ЕN ІSО 20347:2004/АС:2007/А1:2007, IDТ). Поправка


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЗУТТЯ ДЛЯ ПОЖЕЖНИКІВ

ДСТУ EN 15090:2017
(EN 15090:2012, IDT)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 28 грудня 2017 р. № 495 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 15090:2012 Footwear for firefighters (Взуття для пожежників) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart, 36, В-1050 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еп)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 15090:2015 (EN 15090:2012, IDТ)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 15090:2012

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація, будова та тип

4.1 Класифікація

4.2 Будова

4.3 Тип

5 Відбирання та кондиціонування зразків

6 Вимоги

6.1 Типи та класифікація

6.2 Загальні вимоги

6.3 Властивості в умовах теплового впливу

6.4 Опір підноска стисканню

6.5 Стійкість до дії хімічних речовин

6.6 Електричні властивості

6.7 Зовнішня поверхня підошви

6.8 Застібка

7 Методи випробування

7.1 Захист від теплового впливу

7.2 Теплове випромінювання

7.3 Випробування на стійкість до дії полум’я

7.4 Опір підноска стисканню

7.5 Застібка

8 Маркування

9 Інформація, яку потрібно надавати

9.1 Загальні положення

9.2 Антистатичне взуття

9.3 Знімні устілки

Додаток А (довідковий) Приклад настанов та міркувань щодо оцінювання ризику

Додаток В (обов’язковий) Оцінювання взуття лабораторією під час випробування з визначення властивостей в умовах теплового впливу

Додаток С (довідковий) Оцінювання взуття особою, яка його носить

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 15090:2012 та основними вимогами Директиви ЄС 89/686/ЕЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 15090:2017 (EN 15090:2012, IDT) «Взуття для пожежників», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 15090:2012 (версія en) «Footwear for firefighters».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 15090:2015 (EN 15090:2012, IDT) «Взуття для пожежників», який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до EN 15090:2012 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— познаки одиниць фізичних величин приведено до вимог серії стандартів ДСТУ 80000;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ISO 15538, посилання на який є в цьому стандарті, в Україні не прийнято, і чинного замість нього нормативного документа немає.

ВСТУП до EN 15090:2012

Мета цього стандарту — встановлення мінімальних технічних вимог і методів випробування взуття для пожежників, призначеного для використання під час гасіння пожеж і пов’язаних з ним видів діяльності. Для визначення придатності взуття, на яке поширюються вимоги цього стандарту, до використання за очікуваних умов дії небезпечних чинників потрібно здійснювати оцінювання ризику. Пожежники мають бути навчені користуванню взуттям, на яке поширюються вимоги цього стандарту, догляду за ним та підтримуванню його стану, зокрема, усвідомлювати обмеження щодо користування ним.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЗУТТЯ ДЛЯ ПОЖЕЖНИКІВ

FOOTWEAR FOR FIREFIGHTERS

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює мінімальні вимоги й методи випробування з визначення показників якості трьох типів (див. 4.3) взуття для використання пожежниками під час гасіння пожеж, проведення звичайних рятувальних робіт, рятувальних робіт під час пожежі, а також виконання робіт під час надзвичайних ситуацій за наявності небезпечних речовин.

Цей стандарт не поширюється на спеціальні засоби індивідуального захисту, якими користуються в ситуаціях, пов’язаних з високим ризиком (наприклад, за умов, описаних в ISO 15538).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 13832-3:2006 Footwear protecting against chemicals — Part 3: Requirements for footwear highly resistant to chemicals under laboratory conditions

EN 50321 Electrically insulating footwear for working on low voltage installations

EN ISO 6942:2002 Protective clothing — Protection against heat and fire — Method of test: Evaluation of materials and material assemblies when exposed to a source of radiant heat (ISO 6942:2002)

EN ISO 15025:2002 Protective clothing — Protection against heat and flame — Method of test for limited flame spread (ISO 15025:2000)

EN ISO 20344:2011 Personal protective equipment — Test methods for footwear

EN ISO 20345:2011 Personal protective equipment — Safety footwear

ISO 15538 Protective clothing for firefighters — Laboratory test methods and performance requirements for protective clothing with a reflective outer surface.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 13832-3:2006 Взуття для захисту від хімічних речовин. Частина 3. Вимоги щодо взуття підвищеної стійкості до дії хімічних речовин у лабораторних умовах

EN 50321 Електроізоляційне взуття для роботи на низьковольтних установках

EN ISO 6942:2002 Захисний одяг. Захист від теплоти та полум’я. Метод випробування. Оцінювання матеріалів і пакетів матеріалів в умовах дії джерела теплового випромінювання (ISO 6942:2002)

EN ISO 15025:2002 Захисний одяг. Захист від теплоти та полум’я. Метод випробування на обмежене поширення полум’я (ISO 15025:2000)

EN ISO 20344:2011 Засоби індивідуального захисту. Методи випробування взуття

EN ISO 20345:2011 Засоби індивідуального захисту. Взуття захисне

ISO 15538 Захисний одяг для пожежників. Методи лабораторних випробувань і технічні вимоги щодо захисного одягу з тепловідбивною зовнішньою поверхнею.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com