СОУ-Н МЕВ 40.1­21677681-52:2011 Визначення розрахункового ресурсу та оцінка живучості роторів і корпусних деталей турбін. Методичні вказівки

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19460 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СОУ-Н МЕВ 40.1­21677681-52:2011 Визначення розрахункового ресурсу та оцінка живучості роторів і корпусних деталей турбін. Методичні вказівки
Дата початку дії05.10.2011
Дата прийняття07.07.2011
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 07.07.2011 № 263
Вид документаСОУ (Стандарт Організації України)
Шифр документа40.1-21677681-52:2011
РозробникІнститут проблем математичних машин і систем Національної академії наук України (ІПММС НАНУ)
Орган, що прийнявІнститут проблем математичних машин і систем Національної академії наук України (ІПММС НАНУ)

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВОГО РЕСУРСУ
ТА ОЦІНКА ЖИВУЧОСТІ РОТОРІВ І КОРПУСНИХ
ДЕТАЛЕЙ ТУРБІН
Методичні вказівки

СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-52:2011

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2011

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО: Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України

2. РОЗРОБНИКИ; М. Шульженко, д-р техн. наук (науковий керівник); П. Гонтаровський, канд.техн. наук; Ю. Матюхін, канд. техн. наук; І. Мележик, канд. техн. наук; О. Пожидаєв

3. ВНЕСЕНО: Національна академія наук України (розпорядження Президії Національної академії наук України № 94, від 14.02.2007 р.)

4. УЗГОДЖЕНО: Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, М. Константінов. Департамент електроенергетики Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, С. Меженний. Об’єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», Г. Пікалов

5. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за № 263 від 7 липня 2011 р. з 5 жовтня 2011 р.

6. РОЗРОБЛЕНО ВПЕРШЕ

7. СТРОК ПЕРЕВІРЕННЯ: 2016 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Методика розрахункової оцінки накопичення пошкоджень

7 Визначення наробітку і прогнозування залишкового ресурсу високотемпературних елементів парових турбін до зародження тріщин повзучості та малоциклової втоми

8 Визначення наробітку і залишкового ресурсу при урахуванні особливостей історії циклічного навантаження

9 Визначення наробітку та залишкового ресурсу з використанням оновлених коефіцієнтів запасу

10 Розрахункова оцінка часу живучості

11 Особливості оцінки залишкового ресурсу роторів

12 Особливості оцінки залишкового ресурсу корпусних деталей

Додаток А Схема визначення характеру циклів навантаження і розмаху еквівалентних пружнопластичних деформацій

Додаток Б Обчислення коефіцієнтів інтенсивності напружень прямими методами

Додаток В Врахування ефекту закриття тріщини

Додаток Г Співвідношення теорії повзучості з анізотропним зміцненням і кінетичні рівняння пошкоджуваності матеріалу

Додаток Д Форма висновку щодо розрахункової оцінки залишкового ресурсу турбіни

Додаток Е Бібліографія

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВОГО РЕСУРСУ
ТА ОЦІНКА ЖИВУЧОСТІ РОТОРІВ
І КОРПУСНИХ ДЕТАЛЕЙ ТУРБІН
Методичні вказівки

Чинний від 2011-10-05

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці методичні вказівки «Визначення розрахункового ресурсу та оцінка живучості роторів і корпусних деталей турбін» (далі - Методичні вказівки) застосовують для розрахункової оцінки ресурсу та живучості основних елементів парових турбін, що експлуатуються при температурі пари 450 °С і вище.

1.2 Ці методичні вказівки використовують при визначенні можливості продовження терміну експлуатації парових турбін понад парковий ресурс.

1.3 Методичні вказівки встановлюють порядок і обсяг розрахункових досліджень при визначенні пошкодження, накопиченого від сумісної дії повзучості і малоциклової втоми, індивідуального залишкового ресурсу і живучості високотемпературних роторів та корпусних деталей парових турбін ТЕС та ТЕЦ після тривалої експлуатації.

1.4 Методичні вказівки визначають критерії настання граничного стану при розвитку пошкоджень і дефектів в металі, а також регламентують значення коефіцієнтів запасу, що забезпечують подальшу надійну експлуатацію турбін.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Методичних вказівках є посилання на такі нормативні документи:

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 p. № 687 «Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

СОУ-Н МПЕ 40.1.17.401:2004 Контроль металу і продовження терміну експлуатації основних елементів котлів, турбін і трубопроводів теплових електростанцій. Типова інструкція

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація енергетичних станцій і мереж. Правила

ОСТ 108.020.109-82 Турбины паровые стационарные. Расчет на статическую прочность дисков и роторов (Турбіни парові стаціонарні. Розрахунок на статичну міцність дисків і роторів)

ОСТ 108.021.07-84 Турбины паровые стационарные. Нормы расчета на прочность хвостовых соединений рабочих лопаток (Турбіни парові стаціонарні. Норми розрахунку на міцність хвостових з'єднань робочих лопаток)

РТМ 108.020.16-83 Расчет температурных полей роторов и корпусов паровых турбин (Розрахунок температурних полів роторів і корпусів парових турбін)

РТМ 108.021.103-85 Детали паровых стационарных турбин. Расчет на малоцикловую усталость (Деталі парових стаціонарних турбін. Розрахунок на малоциклову втому)

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com