СОУ-Н МПЕ 40.1.20.510:2006 Методика визначення економічно доцільних обсягів компенсації реактивної енергії, яка перетікає між електричними мережами електропередавальної організації та споживача (основного споживача та субспоживача)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СОУ-Н МПЕ 40.1.20.510:2006 Методика визначення економічно доцільних обсягів компенсації реактивної енергії, яка перетікає між електричними мережами електропередавальної організації та споживача (основного споживача та субспоживача)
Дата початку дії06.03.2006
Дата прийняття05.01.2006
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 05.01.2006 № 1
Вид документаСОУ (Стандарт Організації України)
Шифр документа40.1.20.510:2006
РозробникУкраїнський науково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут «Укрсільенергопроект»
Орган, що прийнявУкраїнський науково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут «Укрсільенергопроект»


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.05.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2019)

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНО ДОЦІЛЬНИХ ОБСЯГІВ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ЕНЕРГІЇ,
ЯКА ПЕРЕТІКАЄ МІЖ ЕЛЕКТРИЧНИМИ МЕРЕЖАМИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА СПОЖИВАЧА (ОСНОВНОГО СПОЖИВАЧА ТА СУБСПОЖИВАЧА)

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.510:2006

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство палива та енергетики України
2006

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Методика визначення економічно доцільних обсягів компенсації реактивної енергії, яка перетікає між електричними мережами електропередавальної організації та споживача

5.1 Загальні положення

5.2 Навантаження елементів мережі

5.3 Параметри елементів електричної мережі

5.4 Втрати енергії в елементах електричної мережі

5.5 Техніко-економічне обгрунтування улаштування КРП

5.6 Загальний порядок розрахунків

6 Вимоги безпеки для життя і здоров’я людини

7 Вимоги до охорони довкілля

Додаток А Граничні значення економічно доцільного завантаження синхронних двигунів

Додаток Б Врахування невизначеності і ризику при здійсненні капітальних вкладень у засоби КРП

Додаток В Приклади розрахунків

Додаток Г Параметри елементів електричної мережі

Додаток Д Основні виробітки засобів КРП

Додаток Е Бібліографія

Вступ

Перетікання реактивної енергії електричними мережами супроводжується зростанням втрат активної енергії і погіршенням якості електричної енергії. Втрати електричної енергії у струмовідних частинах і магнітних осердях електричної мережі, зумовлені перетіканням реактивних струмів, негативно впливають як на техніко-економічні показники роботи електропередавальних організацій, так і споживачів електроенергії, і в кінцевому результаті ведуть до нераціонального використання енергетичних і матеріальних ресурсів.

Раціональне використання ресурсів ДСТУ 3051 тлумачить як досягнення максимальної ефективності їх використання за існуючого рівня розвитку техніки та технології, і вимагає здійснювати економічну оцінку ресурсозбереження на рівні підприємства за показником прибутку.

Поширення вимог «Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами» і ДБН В.2.5-23 та споживачів, що мають сумарне середньомісячне споживання активної енергії 5000 кВт·год та більше, призвело до зростання кількості встановлюваних засобів компенсації реактивної потужності у розподільчих мережах і викликало потребу в методиці техніко-економічного обґрунтування їх параметрів.

Згідно з чинними нормативними документами плата за перетікання реактивної електроенергії залежить від інтегральних характеристик - спожитої та генерованої активної і реактивної енергії, а основний параметр пристроїв компенсації - потужність - характеристика, що визначається за миттєвими (середніми за період) струмом та напругою. Оскільки перехід від інтегральних характеристик до середніх пов’язаний з певними труднощами, Методикою для використання рекомендуються багатофункціональні статичні лічильники електричної енергії, які дають змогу формувати погодинні графіки споживання та генерації активної і реактивної енергії.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Методика визначення економічно доцільних обсягів компенсації реактивної енергії, яка перетікає між електричними мережами електропередавальної організації та споживача (далі - Методика) призначена для визначення споживачем електричної енергії і проектного організацією доцільних обсягів реактивної електроенергії, яка перетікає через межу балансової належності електромереж споживача та електропередавальної організації і техніко-економічного обгрунтування варіанту компенсації реактивної потужності в електромережі споживача.

1.2 Методика використовується електропередавальними компаніями, споживачами, проектними та науково-дослідними організаціями відповідного профілю в разі:

- виконання проектів внутрішнього та зовнішнього електропостачання;

- здійснення експертизи проектів та оцінки їх якості;

- вибору рішень з питань компенсації реактивної потужності в електромережах діючих підприємств.

1.3 Методика розроблена для приєднань розімкненої електричної мережі загального призначення напругою 110-0,38 кВ із симетричним навантаженням і не поширюється на мережі підприємств і організацій зі специфічними режимними характеристиками, а саме:

- підприємств із суттєво нелінійними, несиметричними та різко змінними навантаженнями;

- підприємств, які задіяні в регулюванні електричних режимів в мережах електропередавальних організацій по перетіканнях реактивної потужності та рівнях напруги;

- підприємств зі складними транзитними перетіканнями електричної енергії, які регулюються енергосистемами та електропередавальними організаціями;

- підприємств, які мають блок-станції і можуть генерувати активну та реактивну електроенергію в мережі електропередавальних організацій.

1.4 Методика рекомендована до використання на підприємствах, де приладовий облік перетікання реактивної електроенергії контролює її фактичне споживання і генерацію.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Методиці є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2155-93 Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів по енергозбереженню

ДСТУ 3015-95 (ГОСТ 30166-95) Ресурсозбереження. Основні положення

ДСТУ 2104-92 Трансформатори силові масляні загального призначення класів напруги 110 та 150 кВ. Технічні умови

ДСТУ 2105-92 Трансформатори силові масляні загального призначення напругою до 35 кВ включно. Технічні умови

ГОСТ 839-80 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия (Проводи неізольовані для повітряних ліній електропередавання. Технічні умови)

ГОСТ 12022-76 Трансформаторы трехфазные силовые масляные общего назначения мощностью от 25 до 630 кВ А на напряжение до 35 кВ включительно. Технические условия (Трансформатори трифазні силові масляні загального призначення потужністю від 25 до 630 кВ А на напругу до 35 кВ включно. Технічні умови)

ГОСТ 28249-93 Короткие замыкания в електроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ (Короткі замикання в електроустановках. Методи розрахунку в електроустановках змінного струму напругою до 1 кВ)

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

ДНАОП 1.1.10-1.01-97 Зміни та доповнення до правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів

ДБН А.2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

ДБН В.2.5-23-2003 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

ДБН Д.1.1-1-2000 Правила визначення вартості будівництва

ГКД 34.09.204-2004 Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження, затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 9.07.04 р. № 300

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила, затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 р. №296

ГКД 340 000.001-95 Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Методика. Загальні методичні положення, затверджений наказом Міненерго України від 23.02.95 р. № 1

ГКД 340.000.002-97 Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Методика. Енергосистеми і електричні мережі, затверджений наказом Міненерго України від 20.01.97 р. № 1ПС

ГНД 34.09.104-2003 Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38-110 кВ, аналізу його складових і нормування технологічних втрат електроенергії, затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 17.12.2003 р. № 757

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28 (у редакції постанови НКРЕ від 17.10 2005 № 910)

Правила устройства электроустановок. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1986 (Правила улаштування електроустановок)

Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії, затверджена рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії України від 08.10.98 протокол № 12 (затверджена постановою НКРЕ від 19.10.98 № 1349)

Методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 17.01.02 № 19, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 01.02.02 № 93/6381

Р50-072-98. Методика розрахунку технологічних втрат електроенергії в мережах електропостачання напругою від 0,38 до 110 кВ включно, затверджена наказом Держстандарту України від 29.05.98 р. № 357

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цій Методиці наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

централізоване влаштування компенсації реактивної потужності - обладнання електричної мережі споживача (субспоживача) одним джерелом реактивної енергії;

децентралізоване влаштування компенсації реактивної потужності - обладнання мереж споживача (субспоживача) декількома джерелами реактивної енергії, приєднаних до елементів мережі живлення груп електроприймачів або окремих електроприймачів;

показник ефективності (капітальних вкладень) - міра ефективності, яка розраховується на підставі корисного ефекту, витрати ресурсів та необхідного часу і відповідає наслідкам здійснення капітальних вкладень;

термін окупності - мінімальний термін, за межами якого інтегральний ефект стає і в подальшому лишається додатнім;

графік тривалості навантаження (активного, реактивного, повного) - упорядкована в порядку зменшення множина середніх, протягом однієї години, навантажень (активних, реактивних або повних) споживача (субспоживача) або групи струмоприймачів за розрахунковий період.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com