ДСТУ ISO 14005:2015 Системи екологічного управління. Настанови щодо поетапного запровадження системи екологічного управління, використовуючи оцінювання екологічних характеристик (ISO 14005:2010, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19461 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 14005:2015 Системи екологічного управління. Настанови щодо поетапного запровадження системи екологічного управління, використовуючи оцінювання екологічних характеристик (ISO 14005:2010, IDT)
Дата початку дії01.01.2017
Дата прийняття21.12.2015
Дата скасування дії 01.06.2021
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Новий документДСТУ ISO 14005:2020 (ISO 14005:2019, IDT)
Затверджуючий документНаказ від 21.12.2015 № 203 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, та скасування нормативних документів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа14005:2015
РозробникНауково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем (ДП «НДІ «Система»)
Орган, що прийнявНауково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем (ДП «НДІ «Система»)
Додаткові дані Чинність документа скасована з 01.06.2021 згідно з наказом від 15.12.2020 № 449


ISO 14001:2004 Системи екологічного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосовування

ISO 14004:2004 Системи управління навколишнім середовищем. Загальне керівництво щодо принципів, систем та методиками застосування

ДСТУ ISO 14001:2006 Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2004, IDT)

ДСТУ ISO 14004:2006 Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечення (ISO 14004:2004, IDT)

ДСТУ ISO 14024:2002 Екологічні марковання та декларації. Екологічне маркуванння типу І. Принципи та методи

ДСТУ ISO 14031:2004 Екологічне керування. Настанови щодо оцінювання екологічної характеристики

ДСТУ ISO 14040:2013 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура (ISO 14040:2006, IDT)

ДСТУ ISO 14050:2004 Екологічне керування. Словник термінів (ISO 14050:1998, IDT)

ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Системи екологічного управління

НАСТАНОВИ ЩОДО ПОЕТАПНОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ
СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ
ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
(ISO 14005:2010, IDT)

ДСТУ ISO 14005:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП НДІ «Система»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Горопацький, канд. фіз.-мат. наук; І. Єршова, канд. техн. наук; А. Сухенко (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 21 грудня 2015 р. № 203 з 2017-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 14005:2010 Environmental management systems — Guidelines for the phased implementation of an environmental management system, including the use of environmental performance evaluation (Системи екологічного управління. Настанови щодо поетапного запровадження системи екологічного управління, використовуючи оцінювання екологічних характеристик)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 14005:2010

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

3 Процес поетапного запровадження

3.1 Загальні положення

3.2 Важливість підтримування процесу з боку керівництва та працівників, їхньої прихильності та залучання їх до запровадження процесу

3.3 Структура цього стандарту

3.4 Сфера застосування СЕУ

3.5 Процес поетапного запровадження СЕУ

4 Пов’язані з екологічним управлінням попередні заходи, спрямовані на забезпечення підтримки та прийняття зобов’язань з боку керівництва почати поетапне запровадження СЕУ

4.1 Призначеність

4.2 Методологія

5 Складники, які сприяють запровадженню та підтримуванню СЕУ

5.1 Обмінювання екологічною інформацією

5.2 Ресурси, функції, обов’язки та повноваження

5.3 Компетентність, підготовленість і обізнаність

5.4 Протоколи

5.5 Документація

5.6 Контроль документів

6 Розробляння та запровадження СЕУ

6.1 Визначання суттєвих екологічних аспектів організації

6.2 Визначання правових та інших вимог, стосовних організації

6.3 Оцінювання відповідності дотримання правових та інших вимог, стосовних організації

6.4 Розробляння та запровадження екологічної політики

6.5 Встановлення цілей і завдань та розробляння програми (програм)

6.6 Операційний контроль

6.7 Планування, пов’язане з надзвичайними ситуаціями, та реагування на них

6.8 Оцінювання екологічної дієвості, зокрема моніторинг і вимірювання

6.9 Внутрішні аудити

6.10 Керування в разі відхилення від запланованого

6.11 Критичне аналізування з боку керівництва досягнень та дієвості

Додаток А Загальний опис діяльності

Додаток В Приклад п’ятиетапного запровадження

Додаток С Приклад триетапного запровадження

Додаток D Приклад дієвої СЕУ

Додаток Е Таблиця перехресних посилань

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є повний письмовий переклад ISO 14005:2010 Environmental management systems — Guidelines for the phased implementation of an environmental management system, including the use of environmental performance evaluation (Системи екологічного управління. Настанови щодо поетапного запровадження системи екологічного управління, використовуючи оцінювання екологічних характеристик).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 93 «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів».

Положення, зазначені в стандарті, відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— долучено національний додаток НА «Перелік національних стандартів України, згармонізова- них з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті»;

— виправлено помилку в А.1.3.8.2;

— вилучено «Передмову» до ISO 14005 як таку, що безпосередньо не стосується цього стандарту.

У стандарті використано такі познаки та скорочення:

МСП — малі та середні підприємства;

СЕУ — система екологічного управління;

EMAS — схема екологічного управління та аудиту (Eco-management and Audit Scheme).

Додатки А, В, С, D, Е і НА — довідкові.

ВСТУП до ISO 14005:2010

Цей стандарт розроблено, щоб заохотити організації, особливо малі та середні підприємства, розробити і впровадити систему екологічного управління (далі — СЕУ), що відповідає вимогам ISO 14001, а також щоб подати настанови їм стосовно цього. Настанови не виходять за межі ISO 14001, крім долучення оцінювання екологічної дієвості, і їх не призначено використовувати для того, щоб інтерпретувати ISO 14001, чи для цілей сертифікації.

Багато організацій отримало прибуток від наявності формальної системи екологічного управління. Проте набагато більше організацій, особливо малого та середнього бізнесу, не мають такої системи, хоча вона могла б принести їм значну користь. У цьому стандарті розглянуто застосовування поетапного підходу до запровадження системи екологічного управління, який можна розширювати, щоб задовольнити вимоги стандарту на систему екологічного управління ISO 14001.

Поетапний підхід має багато переваг. Користувачі можуть легко оцінити, як час і гроші, вкладені в СЕУ, окуповуються. Вони можуть бачити, як поліпшування екологічного управління допомагає знизити витрати, поліпшити свої відносини з суспільством, демонструвати дотримання правових та інших вимог і заохотити замовників. Вони можуть відстежувати вигоди від своєї СЕУ, коли запроваджують її крок за кроком, додаючи чи розширюючи складники, що забезпечують цінність для організації. Якщо сфера застосування СЕУ охоплює всі види діяльності організації, її продукції та послуг, на які вона бажає та передбачає поширити систему екологічного управління, застосовуючи всі положення цього стандарту в повному обсязі, то організація матиме розроблену та запроваджену систему, яка відповідає вимогам ISO 14001.

ISO 14001, найбільш широко визнаний стандарт на систему екологічного управління, є сформованим підходом до управління екологічними питаннями організації. Цей підхід узгоджується з багатьма іншими регіональними підходами до систем управління та лежить у їх основі.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
НАСТАНОВИ ЩОДО ПОЕТАПНОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОЭТАПНОМУ ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЯ ОЦЕНИВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS
GUIDELINES FOR THE PHASED IMPLEMENTATION OF AN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
 SYSTEM, INCLUDING THE USE OF ENVIRONMENTAL PERFORMANCE EVALUATION

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті подано настанови для всіх організацій, але особливо для малих та середніх підприємств (далі — МСП), щодо поетапного розробляння, запровадження, підтримування та поліпшування системи екологічного управління (далі — СЕУ). У ньому також наведено поради щодо того, як долучити та використати методи оцінювання екологічної дієвості.

Цей стандарт застосовний до будь-якої організації, незалежно від рівня її розвитку, характеру діяльності чи місця її виконання.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано такі терміни та визначення понять:

2.1 аудитор (auditor)

Особа, яка має компетентність для проведення аудиту

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com