ДСТУ 6096:2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування (ГОСТ 7.90-2007, MOD)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19711 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 6096:2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування (ГОСТ 7.90-2007, MOD)
Дата початку дії01.07.2009
Дата прийняття16.02.2009
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Російська
Затверджуючий документНаказ від 16.02.2009 № 72 Про надання чинності в Україні міждержавним стандартам, зміні до міждержавного стандарту, скасування нормативних документів та внесення змін до наказу Держспоживстандарту
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа6096:2009
РозробникДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
Орган, що прийнявДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи
УНІВЕРСАЛЬНА ДЕСЯТКОВА КЛАСИФІКАЦІЯ
Структура, правила ведення та індексування

(ГОСТ 7.90-2007, MOD)
ДСТУ 6096:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: С. Семенюк

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 лютого 2009 р. № 72 з 2009-07-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 7.90-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Универсальная десятичная классификация. Структура, правила ведения и индексирования (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування)

Ступінь відповідності — модифікований (MOD)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт прийнятий зі змінами ГОСТ 7.90-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Универсальная десятичная классификация. Структура, правила ведения и индексирования (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 144 “Інформація та документація”.

До стандарту було внесено окремі зміни, зумовлені конкретними потребами промисловості України. Технічні відхили щодо заміни нормативних документів та обґрунтування наведено в Національному вступі.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— таблицю прийняття стандарту доповнено відомостями щодо прийняття стандарту Україною (відомості «Предисловия» пронумеровано цифрою 3);

— вилучено інформацію щодо надання чинності цьому стандарту в Російській Федерації (відомості «Предисловия» пронумеровано цифрою 4); відповідно змінено нумерацію наступних відомостей;

— вилучено інформацію щодо права розповсюдження та тиражування стандарту на території Російської Федерації;

— на першій сторінці долучено дату надання чинності цьому стандарту в Україні;

— долучено структурні елементи стандарту: “Титульний аркуш”, “Передмову”, “Національний вступ" та “Бібліографічні дані”, які оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— зміни членів Консорціуму Універсальної десяткової класифікації наведено в національному додатку НА.

ГОСТ 7.66-92 (ИСО 5963-85), на який є посилання в “Нормативных ссылках”, — чинний в Україні міждержавний стандарт.

ГОСТ 7.59-2003, на який є посилання в “Нормативных ссылках”, впроваджено в Україні як національний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 (ИСО 5963-5) Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Індексування документів. Загальні вимоги до систематизації та предметизації (ГОСТ 7.59-2003 (ИСО 5963-85), IDT).

ГОСТ 7.0-99, ГОСТ 7.74-96 та ГОСТ 7.76-96, на які є посилання в “Нормативных ссылках”, в Україні не чинні.

На території України чинні:

— міждержавний стандарт ГОСТ 7.0-84 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая деятельность. Основные термины и определения (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічна діяльність. Загальні терміни та визначення);

— національні стандарти ДСТУ 2398-94 Інформація та документація. Інформаційні мови. Терміни та визначення, ДСТУ 2394-94 Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC)

ГОСТ 7.90-2007

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕСЯТИЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
Структура, правила ведения и индексирования

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2008

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлен ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским институтом научной и технической информации Российской академии наук

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 31 от 8 июня 2007 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Азербайджан

AZ

Азстандарт

Армения

AM

Армстандарт

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызстан

KG

Кыргызстандарт

Молдова

MD

Молдова-Стандарт

Российская Федерация

RU

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Т аджикистан

TJ

Таджикстандарт

Туркменистан

TM

Главгосслужба «Туркменстандартлары»

Узбекистан

UZ

Узстандарт

Украина

UA

Госпотребстандарт Украины

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Национальные стандарты», а текст изменений — в информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Общие положения

5 Издание и ведение национальных таблиц Универсальной десятичной классификации

6 Структура и принципы построения Универсальной десятичной классификации

7 Индексирование документов по Универсальной десятичной классификации

Приложение А (обязательное) Таблица знаков Универсальной десятичной классификации

Приложение Б (справочное) Список членов Консорциума Универсальной десятичной классификации

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕСЯТИЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
Структура, правила ведения и индексирования

System of standards on information, librarianship and publishing.
Universal decimal classification.
Structure, rules for use and indexing

Дата введения в Украине 2009-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает правила ведения таблиц Универсальной десятичной классификации (далее — УДК) и использования их для индексирования документов и информационных запросов по содержательным признакам.

Стандарт предназначен для служб ведения национальных изданий таблиц УДК, библиотекарей, библиографов, систематизаторов, специалистов информационных центров, авторов, а также переводчиков, составителей и других лиц, ответственных за издание, работников издательств и полиграфических предприятий вне зависимости от их ведомственного подчинения, занимающихся индексированием, для обеспечения максимально возможного единообразия в применении УДК.

Стандарт не распространяется на индексирование художественной литературы для массовых библиотек.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 7.0—99 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения

ГОСТ 7.59—2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации

ГОСТ 7.66—92 (ИСО 5963-85) Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Индексирование документов. Общие требования к координатному индексированию

ГОСТ 7.74—96 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно-поисковые языки. Термины и определения

ГОСТ 7.76—96 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю «Национальные стандарты», составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 7.0, ГОСТ 7.74, ГОСТ 7.76, а также следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 Классификационные таблицы

3.1.1 классификационная таблица (classification schedule): Наглядное представление классификации, включающее нотацию классов.

3.1.2 таблицы УДК (UDC schedules): Система классификационных таблиц, наглядно представляющих различные тематические и аспектные части Универсальной десятичной классификации с той или иной степенью подробности.

3.1.3 основная таблица УДК (main table of the UDC): Таблица УДК, включающая основные классы и образованные от них комбинированные классы, в совокупности исчерпывающие все области знания.

3.1.4 вспомогательные таблицы УДК (auxiliary tables of the UDC): Часть таблиц УДК, определяющих правила образования комбинированных классов и применяемые в таблицах специальные знаки.

Примечание — В УДК к вспомогательным таблицам относятся таблицы общих и специальных определителей, а также таблицы специальных знаков.

3.1.5 эталонные таблицы УДК: Таблицы УДК, издаваемые Консорциумом УДК (на английском языке) и национальными уполномоченными органами (на национальных языках) в качестве официального источника сведений об УДК.

3.1.6 рабочие таблицы УДК: Таблицы УДК, разрабатываемые индексирующими органами для использования в технологии индексирования и включающие выборку классов эталонных таблиц по профилю данного органа, дополнительные методические указания и часто используемые комбинированные классы, что позволяет исключать произвольное формирование комбинированных индексов индексаторами.

3.1.7 алфавитно-предметный указатель (alphabetical subject index): Алфавитный перечень основных понятий, входящих в классы классификационной системы с указанием соответствующего кода класса и аспекта (при необходимости).

3.2 Элементы классификационных таблиц

3.2.1 запись класса (class entry): Совокупность элементов классификационной таблицы, отражающая один класс классификации.

Примечания

1 Используются также другие синонимичные термины (классификационное деление и др.).

2 В УДК запись класса состоит из кода класса, описания класса и может включать методические указания, ссылки и отсылки.

3.2.2 пример комбинации классов: Запись класса, приведенная в классификационной таблице УДК в качестве примера образования составных или сложных классов и занимающая там свое правильное место в классификационной структуре.

3.2.3 код класса: Условное обозначение класса средствами нотации классов, отражающее его место в классификационной системе.

Примечание — Код класса УДК часто будем называть также термином «индекс документа», собственное значение которого соответствует результату индексирования документа, т.е. классификационному поисковому образу. Однако для УДК такое смешение понятий несущественно, поскольку методика индексирования предусматривает, что на документ ставится код одного класса УДК, который и выступает как индекс документа.

3.2.4 описание класса (наименование класса.) (class description): Выражение содержания класса на естественном языке.

3.2.5 методические указания (instruction notes): Уточняющие пояснения о содержании класса и рекомендации по его применению и приемам дальнейшего подразделения.

3.2.6 область применения класса (scope note): Подробные методические указания в составе записи класса, уточняющие его содержание, применение и разграничение со смежными классами.

3.2.7 ссылка (reference): Указание в записи класса на содержательную связь с другим классом, принадлежащим к другой части классификационной системы.

Примечание — В УДК ссылка обозначается знаком «-* » и кодом связанного класса. В полных изданиях таблиц УДК указывается также наименование связанного класса.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ