СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-69:2012 Виконання робіт з елегазом. Настанова

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19460 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-69:2012 Виконання робіт з елегазом. Настанова
Дата початку дії02.01.2013
Дата прийняття02.10.2012
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 02.10.2012 № 765
Вид документаСОУ (Стандарт Організації України)
Шифр документа40.1-00100227-69:2012
РозробникНауково-технічний центр електроенергетики «НЕК «Укренерго»
Орган, що прийнявНауково-технічний центр електроенергетики «НЕК «Укренерго»

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-69:2012

ВИКОНАННЯ РОБІТ З ЕЛЕГАЗОМ
НАСТАНОВА

Київ
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Державне підприємство
«Національна енергетична компанія «Укренерго»

ПЕРЕДМОВА

1. ЗАМОВЛЕНО: Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» (НЕК “Укренерго”)

2. РОЗРОБЛЕНО: Відокремлений підрозділ “Науково-технічний центр електроенергетики (ВП НТЦЕ) НЕК “Укренерго”

3. РОЗРОБНИКИ:

4. ВНЕСЕНО:

5. УЗГОДЖЕНО:

6. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ МЕВ України від 02.10.2012 № 765

7. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ:

8. ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ: 2017 рік

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Властивості елегазу

5.1 Фізичні та хімічні властивості чистого елегазу

5.2 Санітарно-гігієнічні показники чистого елегазу

5.3 Зміна технічних і санітарно-гігієнічних показників чистого елегазу

6 Вимоги до обладнання, приміщень і персоналу

6.1 Вимоги до обладнання, в якому використовують елегаз

6.2 Вимоги до приміщень, в яких розміщено елегазове обладнання

6.3 Вимоги до приміщень, в яких виконують ремонт і обслуговування елегазового обладнання

6.4 Вимоги до кваліфікації персоналу з обслуговування та ремонту елегазового обладнання

6.5 Вимоги щодо матеріалів, які використовуються під час проведення робіт

6.6 Вимоги до обладнання для роботи з елегазом

7 Обладнання для роботи з елегазом

7.1 Засоби захисту персоналу

7.2 Обладнання для транспортування елегазу

7.3 Обладнання для контролю якості елегазу

7.4 Допоміжне обладнання для роботи з елегазом

8 Порядок виконання робіт із елегазом

8.1 Транспортування і зберігання балонів із елегазом

8.2 Підготовка обладнання до заповнення елегазом

8.3 Заповнення обладнання чистим елегазом

8.4 Заповнення обладнання очищеним елегазом

8.5 Утилізація

9 Контроль якості елегазу

9.1 Вхідний контроль якості елегазу

9.2 Контроль якості елегазу в процесі експлуатації

9.3 Підтримання якості елегазу в процесі експлуатації

10 Заходи та засоби безпеки під час ремонту елегазового обладнання

Додаток А. Мінімальні вимоги до знання та навичок персоналу, що працює з елегазом

Додаток Б. Облік руху елегазу

Додаток В. Рекомендації, щодо вибору сервісного обладнання

Додаток Г. Витрати матеріалів

Додаток Д. Виконання робіт з елегазом. Типові технологічні процеси

Додаток Е. Бібліографія

ВСТУП

На початку 80-х років відбувся якісний стрибок у технології виробництва комутаційних апаратів. На зміну масляним і повітряним вимикачам прийшли апарати з використанням як ізоляційного, так і дугогасного середовища вакууму або елегазу (газоподібної шестифтористої сірки).

Елегазове комутаційне обладнання повністю відповідає вимогам споживачів щодо компактності, надійності, скорочення часу обслуговування, безпеки персоналу, терміну служби. Зниження механічної енергії для вимкнення вимикача може бути досягнуто застосуванням сучасних способів гасіння дуги, наприклад, обертання й дуття.

У сфері обслуговування запроваджують відповідні системи діагностики комутаційного обладнання та моніторингу його роботи, які дають змогу контролювати в режимі реального часу його стан і своєчасно надавати інформацію користувачеві про необхідність і мету обслуговування.

Сьогодні на об'єктах електроенергетики України в експлуатації перебувають понад 1350 елегазових вимикачів і 10 комплектних розподільних установок з елегазовою ізоляцією (КРУЕ). Тому виникла необхідність у проведенні узагальнення досвіду експлуатації елегазового обладнання в Україні.

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ВИКОНАННЯ РОБІТ З ЕЛЕГАЗОМ
НАСТАНОВА

Чинний від 02.01.2013

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей нормативний документ “Виконання робіт з елегазом. Настанова” (далі – Настанова) встановлює вимоги до умов і використовуваного обладнання, кваліфікації персоналу і порядку виконання робіт з елегазом на всіх етапах його використання в електротехнічному обладнанні.

1.2 Настановою слід керуватися в разі наявності на підприємстві комплектних розподільних установок, вимикачів, трансформаторів струму, трансформаторів напруги, струмопроводів тощо з елегазовою ізоляцією.

1.3 Відповідно до вимог цієї Настанови для електротехнічного персоналу повинні бути розроблені місцеві інструкції з техніки безпеки і технологічні карти з виконання певних видів робіт з елегазом, що враховують конструктивні та технологічні особливості використовуваного елегазового обладнання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Настанові є посилання на такі нормативні документи:

Глава 4.2 ПУЕ:2008 Розподільчі установки і підстанції напругою понад 1 кВ.

ГКД 34.20.507 − 2003 Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж.

ГКД 341.004.001-94 Норми технологічного проектування підстанцій змінного струму з вищою напругою 5-750 кВ.

ГНД 34.47.503-2004 Інструкція з експлуатації елегазових вимикачів.

ГОСТ 12.1.007 Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. (Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки.)

НПАОП 0.00-1.07-94 (ДНАОП 0.00-1.07-94) − Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

НПАОП 40.1-1-32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.

ГОСТ 687-78 − Выключатели переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия. (Вимикачі змінного струму на напругу понад 1000 В. Загальні технічні умови).

ДБН В.2.5-23:2010 − Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення.

ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони).

ГОСТ 949-73. Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рp≤19,6 МПа (200 кгс/см2). Технические условия. (Балони сталеві малого й середнього об'єму для газів на Рp≤19,6 МПа (200 кгс/см2). Технічні умови).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com