ДСТУ ISO/TS 14033:2016 Екологічне управління. Кількісна екологічна інформація. Настанови та приклади (ISO/TS 14033:2012, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19439 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO/TS 14033:2016 Екологічне управління. Кількісна екологічна інформація. Настанови та приклади (ISO/TS 14033:2012, IDT)
Дата початку дії01.10.2017
Дата прийняття13.12.2016
Дата скасування дії 01.10.2021
СтатусНедіючий
Мова документаУкраїнська
Новий документДСТУ ISO 14033:2020 (ISO 14033:2019, IDT)
Затверджуючий документНаказ від 13.12.2016 № 426 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими нормативними документами, та скасування національних нормативних документів, змін до національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа14033:2016
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів» (ТК 93)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів» (ТК 93)
Додаткові дані Чинність документа скасована з 01.10.2021 згідно з наказом від 29.12.2020 № 509


ISO 14001:2004 Системи екологічного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосовування

ДСТУ EN 14045:2012 Паковання. Оцінювання розкладання пакувальних матеріалів у практично орієнтованих випробуваннях за визначених умов компостування (EN 14045:2003, IDT)

ДСТУ ISO 10012:2005 Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання (ІSO 10012:2003, ІDT)

ДСТУ ISO 14001:2006 Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2004, IDT)

ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2015, IDT)

ДСТУ ISO 14004:2016 Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо запроваджування (ISO 14004:2016, IDT)

ДСТУ ISO 14031:2016 Екологічне управління. Оцінювання екологічної дієвості. Настанови (ISO 14031:2013, IDT)

ДСТУ ISO 14040:2013 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура (ISO 14040:2006, IDT)

ДСТУ ISO 14044:2013 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Вимоги та настанови (ISO 14044:2006, IDT)

ДСТУ ISO 14051:2015 Екологічне управління. Обліковування витрат, пов`язаних із матеріальними потоками. Загальні принципи та структура (ISO 14051:2011, IDT)

ДСТУ ISO 19011:2012 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління (ISO 19011:2011, IDT)

ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT)

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги. Поправка

ДСТУ ISO/TR 10017:2005 Настанови щодо застосування статистичних методів згідно з ІSO 9001:2000 (ІSO/TR 10017:2003, ІDT). З Поправкою

ДСТУ ІSО/TR 10013:2003 Настанови з розроблення документації системи управління якістю

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ISO/TS 14033:2016
(ISO/TS 14033:2012, IDT)

Екологічне управління
КІЛЬКІСНА ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Настанови та приклади

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів» (ТК 93)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 13 грудня 2016 р. № 426 з 2017-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO/TS 14033:2012 Environmental management — Quantitative environmental information — Guidelines and examples (Екологічне управління. Кількісна екологічна інформація. Настановите приклади)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO/TS 14033:2012

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Використання кількісної екологічної інформації

4.1 Загальні положення

4.2 Використання кількісної екологічної інформації для внутрішніх цілей

4.3 Використання кількісної екологічної інформації для зовнішніх цілей

4.4 Використання кількісної екологічної інформації для порівняння

5 Принципи формування та подання кількісної екологічної інформації

5.1 Загальні положення

5.2 Відповідність

5.3 Достеменність

5.4 Несуперечливість

5.5 Порівнянність

5.6 Прозорість

5.7 Повнота

5.8 Точність

5.9 Доречність

6 Настанови

6.1 Загальні положення

6.2 Планування

6.2.1 Усвідомлення системи в цілому

6.2.2 Виділення складових системи

6.2.3 Вибирання параметрів

6.2.4 Визначання базових даних

6.2.5 Визначання методів вимірювання

6.2.6 Джерела первинних і вторинних даних

6.3 Виконання

6.3.1 Встановлення методів вимірювання

6.3.2 Збирання базових даних

6.3.3 Об’єднання параметрів

6.3.4 Об’єднання складових у систему

6.3.5 Агрегування системи в цілому

6.4 Перевіряння

6.5 Вжиття заходів

Додаток А (довідковий) Додаткові настанови, приклади та аналізування практичних випадків

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO/TS 14033:2016 (ISO/TS 14033:2012, ЮТ) «Екологічне управління. Кількісна екологічна інформація. Настанови та приклади», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO/TS 14033:2012 (версія еп) «Environmental management — Quantitative environmental information — Guidelines and examples».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 93 «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ці технічні умови» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до ISO/TS 14033:2012 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ 3651;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті.

У стандарті використано такі познаки та скорочення:

PDCA — цикл «Планування—Виконання—Перевіряння—Вжиття заходів» (цикл «Plan—Do— Check—Act»)

Копи нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO/TS 14033:2012

У цьому стандарті надано настанови щодо збирання та надання кількісної екологічної інформації задля того, щоб підтримати використання міжнародних стандартів, стосовних екологічного управління, які розроблено Технічним комітетом ISO/TC 207. Ціль цього стандарту — допомогти зрозуміти складні екологічні дані, розбивши їх на керовані та зрозумілі складові, і полегшити тим самим процес збирання та обробляння кількісних екологічних даних. Цей стандарт призначено для використання персоналом, який розробляє екологічні звіти, наприклад, інженерами та техніками.

Структура цього стандарту та настанов відповідає загальному принципу постійного поліпшування й тому відтворює ітеративний підхід. У настановах реалізовано цикл «Планування — Виконання — Перевіряння — Вжиття заходів» (PDCA), (див. рисунок 1). У цьому стандарті цикл PDCA застосовано як засіб формування та поліпшування обробляння кількісної екологічної інформації.

У цьому стандарті розглядають загальні питання якості даних і дають чіткі настанови, як збирати та подавати кількісну екологічну інформацію у структурованому вигляді. Якість даних — це передбачуваний і неявний результат, отриманий за допомогою настанов, поданих у цьому стандарті, але спеціально в цьому стандарті якість даних не розглядають.

Настанови охоплюють діяльність, яка починається з планування, визначання та збирання кількісних даних і закінчується їх математичним оброблянням. Настанови можна використовувати для критичного аналізування роботи, результатом якої є кількісна екологічна інформація, як частину методу чи засобу, наприклад, коли застосовують оцінювання життєвого циклу чи показники екологічної дієвості. Настанови не охоплюють конкретні методи чи засоби, а зосереджені на збиранні та поданні кількісних даних для таких застосувань.

Настанови розроблено з розумінням того, що більшість застосувань кількісної екологічної інформації призначено для різних типів оцінювань у межах організації. Якість результатів таких оцінювань значною мірою залежить від використовуваної інформації. Ще перед тим, як буде встановлено статистичні та числові критерії проектування, які має бути використано для збирання даних, будь-який тип передбачуваного застосування та, відповідно, результати оцінювання залежать від початково визначених очікувань, пов’язаних з результатами, отриманими з використанням кількісної екологічної інформації.

Настанови розроблено також з розумінням того, що більшість застосувань екологічної інформації призначено для кількісного порівняння, наприклад, для вирівнювання та співставного аналізування окремих показників, контролювання постійного поліпшування (порівнянно з попереднім роком), кількісного визначання пріоритетних сфер, кількісного аналізування та порівняння ризиків, прийняття рішень щодо проектування, інвестування чи матеріально-технічного забезпечення. Цей стандарт підтримує кількісні порівняння виділенням аспектів планування, збирання та подання тих даних, які, зокрема, забезпечують отримання порівняних кількісних результатів.

У цьому стандарті подано настанови щодо збирання та подання великого розмаїття кількісних екологічних даних та інформації. Якщо організація використовує цей стандарт для різних цілей в межах своєї системи екологічного управління чи для спеціальних засобів, завдань і застосувань, максимальну користь можна отримати, якщо дотримувати принципи, описані в розділі 5.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ.
КІЛЬКІСНА ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Настанови та приклади

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
QUANTITATIVE ENVIRONMENTAL INFORMATION
Guidelines and examples

Чинний від 2017-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт призначено для підтримання застосування стандартів і звітів, стосовних екологічного управління. У цьому стандарті подано настанови щодо збирання кількісних екологічних даних та інформації, а також щодо застосування відповідних методів. Стандарт містить настанови щодо загальних принципів, політики, стратеги та діяльності, які необхідні організаціям, щоб отримати кількісну екологічну інформацію для виконання внутрішніх і/або зовнішніх завдань. Такими завданнями можуть бути, наприклад встановлення порядку інвентаризації та підтримування прийняття рішень стосовно екологічної політики та стратегії, які передбачають, зокрема, застосування кількісної екологічної інформації, яку може бути порівняно. Ця інформація стосується організацій, її діяльності, засобів, технологій або продукції.

У цьому стандарті розглядають питання, пов’язані з визначанням, збиранням, оброблянням, інтерпретуванням і поданням кількісної екологічної інформації. У ньому подано настанови щодо способів встановлення точності, перевірюваності й достеменності даних для передбачуваного використання. У цих настановах описано доведені та добре обґрунтовані підходи до підготовки інформації, адаптованої до конкретних потреб екологічного управління. Вони застосовні до всіх організацій, незалежно від їх розміру, типу, місця розташування, структури, діяльності, продукції, рівня розвитку та наявності чи відсутності системи екологічного управління.

Цей стандарт доповнює інші стандарти у сфері екологічного управління.

Примітка. У додатку А подано ілюстративні матеріали та приклади способів застосування настанов і практичних випадків з прикладами.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведений нижче нормативний документ необхідний для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведене видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативного документа (разом зі змінами).

ISO 14050 Environmental management — Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 14050 Екологічне управління. Словник термінів.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 дані щодо діяльності (activity data)

Кількісна міра діяльності, наслідком якої є вплив на довкілля

3.2 базові дані (basic data)

Дані, одержувані в процесі збирання даних.

Примітка. Залежно від особливостей об’єкта відповідні йому базові дані складаються з одного чи кількох значень та одиниць. Деякі базові дані можуть бути безрозмірними та не мати одиниць вимірювання, наприклад показник або відношення

3.3 якість даних (data quality)

Характеристики даних, які пов’язані з їх здатністю задовольняти встановлені вимоги

(ISO 14044:2006, визначення 3.19)

3.4 джерело даних (data source)

Походження інформації.

Прикладе

Літературні джерела, бази даних, людські ресурси, контрольно-вимірювальні прилади

3.5 фізичний об’єкт (physical object)

Ідентифікований предмет у реальному світі, який описують базові дані..

Приклади

Чинне виробниче підприємство, викиди чи скиди, рідкі чи тверді відходи, потенційна екосистема

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com