ДСТУ ISO 14044:2013 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Вимоги та настанови (ISO 14044:2006, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19448 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 14044:2013 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Вимоги та настанови (ISO 14044:2006, IDT)
Дата початку дії01.07.2014
Дата прийняття09.01.2013
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 29.11.2013 № 1424 Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, пробних національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними стандартами, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа14044:2013
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів» (ТК 93)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів» (ТК 93)


ISO 14001:2004 Системи екологічного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосовування

ДСТУ ISO 14001:2006 Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2004, IDT)

ДСТУ ISO 14021:2002 Екологічні марковання та декларації. Екологічні само декларації (Екологічне маркування типу II)

ДСТУ ISO 14040:2013 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура (ISO 14040:2006, IDT)

ДСТУ ISO 14050:2004 Екологічне керування. Словник термінів (ISO 14050:1998, IDT)

ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів

ДСТУ ISO/TR 14047:2007. Екологічне управління. Оцінювання впливів у процесі життєвого циклу. Приклади застосування ІSO 14042 (ІSO/TR 14047:2003, ІDT)

ДСТУ ISO/TR 14049:2004. Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Приклади використання ISO 14041 для изначання мети і сфери застосування та аналізування інвентаризації (ISO/TR 14049:2000, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Екологічне управління

ОЦІНЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

Вимоги та настанови
(ISO 14044:2006, IDT)

ДСТУ ISO 14044:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів» (ТК 93)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Т. Балакіна, Ю. Кожедуб, В. Колєсніков, Н. Колєснікова, Л. Почекайлова (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 січня 2013 р. № 1424 з 2014-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 14044:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines (Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Вимоги та настанови)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 14044:2006

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Методологічна структура ОЖЦ

4.1 Загальні вимоги

4.2 Визначення цілі та сфери застосування

4.3 Інвентаризаційне аналізування життєвого циклу (ІАЖЦ)

4.4 Оцінювання впливу протягом життєвого циклу (ОВЖЦ)

4.5 Інтерпретування життєвого циклу

5 Звітність

5.1 Загальні вимоги та міркування

5.2 Додаткові вимоги та настанови щодо звітів для третьої сторони

5.3 Додаткові вимоги щодо звітності стосовно порівняльного твердження, призначеного для надання громадськості

6 Критичне аналізування

6.1 Загальні положення

6.2 Критичне аналізування, що його провадить внутрішній або зовнішній експерт

6.3 Критичне аналізування, що його провадить експертна група зацікавлених сторін

Додаток А Приклади форм для запису зібраних даних

Додаток В Приклади інтерпретування життєвого циклу

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 14044:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines (Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Вимоги та настанови).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 93 «Системи керування якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до ISO 14044:2006;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті».

ВСТУП до ISO 14044:2006

Усе більше усвідомлення важливості захисту довкілля та можливих впливів, пов’язаних із продукцією, яку виробляють і споживають, посилило інтерес до розроблення методів дослідження, які сприяють кращому розумінню цих впливів та їх спрямованості. Одним з методів, розроблюваних задля цього, є оцінювання життєвого циклу (ОЖЦ).

ОЖЦ може сприяти:

— визначенню можливостей поліпшення екологічних характеристик продукції на різних етапах її життєвого циклу;

— інформуванню осіб, що приймають рішення у промисловості, урядових і неурядових організацій (наприклад, для цілей стратегічного планування, установлення пріоритетів, розроблення чи модернізації продукції чи процесу);

— вибору відповідних показників екологічної ефективності, що охоплює методики виконання вимірювання, та

— маркетингу (наприклад, упровадженню схеми екомаркування, складанню екологічних заяв або розробленню екологічних декларацій щодо продукції).

ОЖЦ спрямовано на аспекти довкілля та можливі впливи на довкілля (наприклад, використання ресурсів і екологічні наслідки викидів) протягом усього життєвого циклу продукції — від придбання сировини, через виробництво, використання, оброблення, перероблення в кінці життєвого циклу до остаточного видалення (тобто «від колиски до могили»).

ОЖЦ складається з чотирьох етапів:

a) етап визначання цілі та сфери застосування,

b) етап інвентаризаційного аналізування,

c) етап оцінювання впливу, та

d) етап інтерпретування.

Сфера застосування ОЖЦ, що охоплює межі системи та рівень деталізації, залежить від об’єкта та призначеного використання дослідження. Глибина та обсяг ОЖЦ можуть значно відрізнятися залежно від цілі окремого ОЖЦ.

Етап інвентаризаційного аналізування життєвого циклу (етап ІАЖЦ) — другий етап ОЖЦ. Це етап інвентаризації вхідних/вихідних даних, що стосується досліджуваної системи. Він охоплює збирання даних, необхідних для досягнення цілей визначеного дослідження.

Етап оцінювання впливу протягом життєвого циклу (ОВЖЦ) — третій етап ОЖЦ. Призначеність ОВЖЦ — подавати додаткову інформацію, щоб допомогти оцінити результати ІАЖЦ продукційної системи для кращого розуміння їх екологічного значення.

Інтерпретування життєвого циклу — кінцевий етап процедури ОЖЦ, на якому результати ІАЖЦ або ОВЖЦ, або результати обох етапів, підсумовують і обговорюють як основу для надання висновків, рекомендацій і прийняття рішень відповідно до визначеної цілі та сфери застосування.

Є випадки, коли ціль ОЖЦ може бути досягнено проведенням лише інвентаризаційного аналізування та інтерпретування. Це зазвичай називають дослідженням ІАЖЦ.

Цей стандарт охоплює два типи досліджень: дослідження оцінювання життєвого циклу (дослідження ОЖЦ) та інвентаризаційне дослідження життєвого циклу (дослідження ІАЖЦ). Дослідження ІАЖЦ подібне до дослідження ОЖЦ, але при цьому вилучено етап ОВЖЦ. Дослідження ІАЖЦ потрібно відрізняти від етапу ІАЖЦ дослідження ОЖЦ.

Інформацію, отриману під час досліджування ОЖЦ або ІАЖЦ, можна використати як частину більш повного процесу прийняття рішення. Порівняння результатів різних досліджень ОЖЦ чи ІАЖЦ можливе лише за умови, що припущення та контекст кожного дослідження рівноцінні. Тому цей стандарт подає кілька вимог і рекомендацій для гарантування прозорості цих результатів.

ОЖЦ є одним з методів екологічного управління (до яких належать, зокрема, оцінювання ризику, оцінювання екологічної ефективності, екологічний аудит і оцінювання впливу на довкілля) і не може бути найбільш придатним методом для використання в усіх ситуаціях. ОЖЦ, зазвичай, не охоплює економічні чи соціальні аспекти продукції, але підхід та методологія життєвого циклу, описані в цьому стандарті, можуть застосовувати й до цих аспектів.

Цей стандарт, як і інші стандарти, не призначений для використання таким чином, щоб створювати нетарифні бар’єри в торгівлі чи збільшити або змінити юридичні зобов’язання організації.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
ОЦІНЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
Вимоги та настанови

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОЦЕНИВАНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Требования и руководство

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
LIFE CYCLE ASSESSMENT
Requirements and guidelines

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги та подає настанови щодо оцінювання життєвого циклу (ОЖЦ), охоплюючи:

a) визначення цілі та сфери застосування ОЖЦ,

b) етап інвентаризаційного аналізування життєвого циклу (ІАЖЦ),

c) етап оцінювання впливу протягом життєвого циклу (ОВЖЦ),

d) етап інтерпретування життєвого циклу,

e) звітність і критичне аналізування ОЖЦ,

f) обмеження ОЖЦ,

g) зв’язок між етапами ОЖЦ, і

h) умови використання вибраних значень та додаткових елементів.

Цей стандарт охоплює дослідження оцінювання життєвого циклу (ОЖЦ) та інвентаризаційні дослідження життєвого циклу (ІАЖЦ).

Передбачуване застосування результатів ОЖЦ та ІАЖЦ розглядають під час визначення цілі та сфери застосування, але саме застосування виходить за межі цього стандарту.

Цей стандарт не призначено для договірних або регуляторних цілей, чи реєстрації та сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки зазначене видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 14040:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 14040:2006 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура.

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com