ДСТУ EN 1492-1:2016 Стропи текстильні. Безпека. Частина 1. Пласкі ткані стрічкові стропи з хімічних волокон загальної призначеності (EN 1492-1:2000 + A1:2008, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19460 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 1492-1:2016 Стропи текстильні. Безпека. Частина 1. Пласкі ткані стрічкові стропи з хімічних волокон загальної призначеності (EN 1492-1:2000 + A1:2008, IDT)
Дата початку дії01.01.2018
Дата прийняття28.12.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 1492-1:2014
Затверджуючий документНаказ від 28.12.2016 № 461 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими нормативними документами, та скасування національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа1492-1:2016
РозробникТехнічний комітет «Легка промисловість» (ТК 125)
Орган, що прийнявТехнічний комітет «Легка промисловість» (ТК 125)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 1492-1:2016
(EN 1492-1:2000 + A1:2008, IDT)

Стропи текстильні

БЕЗПЕКА

Частина 1. Пласкі ткані стрічкові стропи
з хімічних волокон загальної призначеності

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Технічний комітет стандартизації «Легка промисловість» (ТК 125), Державне підприємство Київський державний науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості (ДП «КиївНДІТГП»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний

і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 28 грудня 2016 р. № 461 3 2018-01-01

3 Національний стандарт .відповідає EN 1492-1:2000 + А1:2008 Textile slings — Safety — Part 1: Flat woven webbing slings made of man-made fibres for general purpose use (Стропи текстильні. Безпека, Частина 1. Пласкі ткані стрічкові стропи з хімічних волокон загальної призначеності) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart, 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1492-1:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 1492-1:2000 + А1:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Небезпеки

5 Вимоги щодо безпеки

6 Контролювання вимог щодо безпеки

7 Маркування

8 Сертифікація виробника

9 Інструкції для використання

Додаток А (обов’язковий) Методи випробування для контролювання вимог щодо безпеки

Додаток В (обов’язковий) Інформація для використання та обслуговування, яку має надати виробник

Додаток С (обов’язковий) Настанова для виробника щодо випробування для перевіряння взаємодії зшитого стрічкового складника з фітингами для стропів виду С/Сr відповідно до А.4

Додаток D (обов’язковий) Запропонований обсяг інформації, яку буде надано виробником разом із пласкими тканими стрічковими стропами

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між цим стандартом та основними вимогами Директиви ЄС 98/37/ЕС

Додаток ZB (довідковий) Взаємозв’язок між цим стандартом та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібіліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1492-1:2016 «Стропи текстильні. Безпека. Частина 1. Пласкі ткані стрічкові стропи з хімічних волокон загальної призначеності», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодоЕЫ 1492-1:2000 +А1:2008 (версія en) «Textile slings — Safety — Part 1: Flat woven webbing slings made of man-made fibres for general purpose use».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, — ТК 125 «Легка промисловість».

Стандарт містить вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— у назві стандарту й далі по тексту слово «штучні» (man-made) замінено на «хімічні» (chemical);

— вилучено попередні довідкові матеріали «Вступ» та «Передмова» до EN 1492-1:2000 + А1:2008;

¦— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000:2016 «Величини та одиниці»;

— у розділі 2 та «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті.

Копії нормативних документів, посилання на які є в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN 1492-1:2000

Цей стандарт розроблено для гармонізації стандарту, що забезпечує виконання суттєвих вимог безпеки Директиви щодо машинобудування та правил Європейської Асоціації Вільної Торгівлі.

Цей стандарт є стандартом виду С, як зазначено в EN 292.

У сфері застосування цього стандарту передбачено захист від кожної навколишньої небезпеки щодо підіймальних пристроїв.

Примітка. Для небезпек, не передбачених цим стандартом, підіймальні пристрої мають відповідати EN 292.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТРОПИ ТЕКСТИЛЬНІ
БЕЗПЕКА
Частина 1. Пласкі ткані стрічкові стропи з хімічних волокон загальної призначеності

TEXTILE SLINGS
SAFETY
Part 1. Flat woven webbing slings made of man-made fibres for general purpose use

Чинний від 2018-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги, пов’язані з безпекою, зокрема з методами оцінювання та випробування одно-, дво-, три-, чотиригілкових і нескінченних зшитих пласких тканих стрічкових стропів із фітингами чи без них, виготовлених з поліамідних, поліестерних і поліпропіленових хімічних волокон стрічками завширшки від 25 мм до 450 мм включно.

Пласкі ткані стрічкові стропи, передбачені цим стандартом, застосовують для підіймальних операцій загальної призначеності, наприклад, для підіймання предметів, матеріалів або товарів, які не потребують жодних відхилів від установлених вимог, захисних чинників чи робочого навантаження в зазначених межах.

Підіймальні операції, не передбачені цим стандартом, поширюють на підіймання людей, потенційно небезпечних речовин, таких як литий метал і кислоти, скляних листів, матеріалів, що розколюються, атомних реакторів, застосування яких потребує спеціальних умов.

Пласкі ткані стрічкові стропи, зазначені в цьому стандарті, використовують і зберігають за таких діапазонів температури:

a) поліестер і поліамід — від мінус 40 °С до 100 °С;

b) поліпропілен — від мінус 40 °С до 80 °С.

Цей стандарт не застосовують для стрічкових стропів, наведених нижче:

a) стропів у вигляді мішків, сіток (що складаються з кількох поперечно зшитих разом стрічок), знімальних стропів (що містять, наприклад, проміжні застібки, пришиті вдовж стрічки) тощо;

b) стропів, виготовлених із тканих стрічок з моноволокнистих ниток;

c) стропів, призначених для передчасного перев’язування та не використовуваних повторно.

Цей стандарт містить технічні вимоги щодо мінімізування небезпек, зазначених у розділі 4,

які можуть виникати під час використання пласких тканих стрічкових стропів, виготовлених згідно з інструкціями й технічними умовами, наданими виробником або уповноваженим представником.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або їхній перегляд стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань потрібно застосовувати останнє видання наведених нормативних документів (разом зі змінами).

EN 292-2:1991/A1:1995 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications

EN 1050:1996 Safety of machinery — Principles of risk assessment

prEN 1677-1:2000 Components for slings — Safety — Part 1: Forged steel components, Grade 8

prEN 1677-2:2000 Components for slings — Safety — Part 2: Forged steel lifting hooks with latch, Grade 8

prEN 1677-3:1998 Components for slings — Safety — Part 3: Forged steel self-locking hooks, Grade 8

prEN 1677-4:1998 Components for slings — Safety — Part 4: Links, Grade 8

prEN 1677-5:1998 Components for slings — Safety — Part 5: Forged steel lifting hooks with latch, Grade 4

prEN 1677-6:1998 Components for slings — Safety — Part 6: Links, Grade 4

EN 10002-2:1991 M etallic m aterials — Tensile testing — Part 2: Verifiation of the force measuring system of the tensile testing machines

EN 45012 G eneral requirem ents for bodies operating assessm ent and certification/reg istra tion of quality systems (ISO/IEC Guide 62:1996)

EN ISO 5084:1996 Textiles — Determination of thickness of textiles and textile products (ISO 5084:1996)

EN ISO 9002 Quality systems — Model for quality assurance in production, installation and servicing (ISO 9002:1994).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ:

EN 292-2:1991/A1:1995 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні правила та технічні умови

EN 1050:1996 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику

prEN 1677-1:2000 Складники для стропів. Безпека. Частина 1. Ковані сталеві складники. Клас 8

prEN 1677-2:2000 Складники для стропів. Безпека. Частина 2. Ковані сталеві підіймальні крюки із замком. Клас 8

prEN 1677-3:1998 Складники для стропів. Безпека. Частина 3. Ковані сталеві самозакривальні крюки. Клас 8

prEN 1677-4:1998 Складники для стропів. Безпека. Частина 4. Ланки. Клас 8

prEN 1677-5:1998 Складники для стропів. Безпека. Частина 5. Ковані сталеві підіймальні крюки із замком. Клас 4

prEN 1677-6:1998 Складники для стропів. Безпека. Частина 6. Ланки. Клас 4

EN 10002-2:1991 Матеріали металеві. Випробування на розтягування. Частина 2. Перевірення міцності вимірювальної системи розривальних випробувальних машин

EN 45012 Загальні вимоги щодо оцінювання операційних об’єктів і сертифікація/реєстрування систем якості (ISO/IEC Настанова 62:1996)

EN ISO 5084:1996 Матеріали те кстильні. Визначення товщини текстильних матеріалів і текстильних виробів

EN ISO 9002 Система контролювання якості. Моделювання перевіряння якості у виробництві, установлення й обслуговування (ISO 9002:1994).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com