ДСТУ ISO 2801:2003 Одяг для захисту від підвищеної температури та полум`я. Загальні рекомендації щодо вибирання, доглядання та використовування захисного одягу (ISO 2801:1998, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19168 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 2801:2003 Одяг для захисту від підвищеної температури та полум`я. Загальні рекомендації щодо вибирання, доглядання та використовування захисного одягу (ISO 2801:1998, IDT)
Дата початку дії01.07.2004
Дата прийняття10.06.2003
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 10.06.2003 № 101
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа2801:2003
РозробникДержавне підприємство Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт)
Орган, що прийнявДержавне підприємство Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОДЯГ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ПІДВИЩЕНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ПОЛУМ’Я
Загальні рекомендації щодо вибирання, доглядання та використовування захисного одягу

(ISO 2801:1998, IDТ)
ДСТУ ISO 2801:2003

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2004

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ДП Всеукраїнський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Мухаровський; В. Ример; Н. Попова; Н. Ховрина; Г. Некрашевич; Є. Кучма; Ю. Гілевіч

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 10 червня 2003 р. № 101 з 2004-07-01

3 Стандарт відповідає ISO 2801:1998 Clothing for protection against heat and flame — General recommendations for selection, care and use of protective clothing (Одяг для захисту від підвищеної температури та полум’я. Загальні рекомендації щодо вибирання, доглядання та використовування захисного одягу)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Вибирання захисного одягу

2.1 Оцінювання небезпеки

2.2 Класифікація одягу

3 Використовування захисного одягу

3.1 Загальні вимоги

3.2 Підвищені температури

3.3 Додаткове оснащення

3.4 Одяг багатошаровий

3.5 Електрична небезпека

4 Оператори

4.1 Стан здоров’я

4.2 Навчання

5 Доглядання захисного одягу

5.1 Оглядання

5.2 Технічне обслуговування та чищення

5.3 Звіти

Додаток А Рекомендації щодо виду небезпеки для групи одягу

Додатов В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 2801:1998 Clothing for protection against heat and flame — General recommendations for selection, care and use of protective clothing (Одяг для захисту від підвищеної температури та полум’я. Загальні рекомендації щодо вибирання, доглядання та використовування захисного одягу).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Додатки з познакою «довідковий» наведено тільки для інформації.

Під час перекладу структуру стандарту не змінювали, і до нього не вносили технічні зміни.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено попередній довідковий матеріал;

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— для зручності користувача вміщено структурний елемент «Зміст»;

— англійські терміни і назви перекладено відповідно до термінології, прийнятої в Україні;

— структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України.

На сьогодні чинні ISO 11612:1998, ISO 11613:1999, ISO 14460:1999, EN 469:1995, EN 470-1:1995, EN 531:1995, EN 533:1997, EN 1486:1996, ASTM F1002:1990, NFPA 1971:1997, NFPA 1974:1992, NFPA 1977:1998, які не прийняті як національні.

Копії документів можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

ВСТУП

Методи випробовування встановлюють для оцінювання поводження матеріалів підданих різним видам підвищення температури (випромінювання, конвективне або провідне) та полум’я. Результати цього випробовування виражені часом, що фіксує деяке підвищення температури на внутрішній частині матеріалу. Ці методи випробовування визначені у стандартах та їх використовують для класифікування і прогнозування поводження захисного одягу.

Треба відзначити, що проміжок часу, зареєстрований під час випробовування, не є часом протягом якого захисний одяг захищає від підвищеної температури та полум’я. Фактичний період, протягом якого захисний одяг може захищати від підвищеної температури та полум’я, змінюється з інтенсивністю небезпечного впливу підвищеної температури, залежно від предметів одягу та спроможності користувача. Для однакових предметів одягу, цей період захисту може значно змінюватися залежно від конкретного користувача.

Цей стандарт є настановою під час вибирання одягу для захисту від підвищеної температури та полум’я. Він також містить деякі загальні рекомендації щодо безпечності під час використовування одягу для захисту від підвищеної температури та полум’я, які застосовні переважно до одягу для захисту від високих рівнів теплового випромінення за (або) без присутності полум’я.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОДЯГ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ПІДВИЩЕНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ПОЛУМ’Я
Загальні рекомендації щодо вибирання, доглядання та використовування захисного одягу

ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ПЛАМЕНИ
Общие рекомендации по выбору, уходу и использованию защитной одежды

CLOTHING FOR PROTECTION AGAINST HEAT AND FLAME
General recommendations for selection, care and use of protective clothing

Чинний від 2004-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт містить загальні вимоги щодо вибирання, використовування та доглядання одягу для захисту від підвищеної температури та полум’я. Він призначений для використовування як «таблиця контрольного перевіряння» для відповідальних за дотриманням вимог безпеки.

2 ВИБИРАННЯ ЗАХИСНОГО ОДЯГУ

2.1 Оцінювання небезпеки

Перша вимога для вибирання відповідного захисного одягу — оцінювання небезпеки, яка виникає у визначеній робочій зоні. Процедуру цього оцінювання не вміщено у цей стандарт, але він містить розгляд рівнів та тривалість можливого впливу визначених небезпек та імовірності їхнього впливу. Оскільки рівень впливу може значно змінюватися, необхідно класифікувати ступінь ризику та види небезпеки.

Зручно розділити небезпеки під час роботи на три групи, що підрозділені відповідно до визначеного виду передбачуваної небезпеки.

Група А — невисока небезпека обмеженого впливу: рівень впливу підвищеної температури, імовірність цього впливу та виникнення невеликого полум’я — низькі, поверхня тіла працівника, що піддається небезпеці — обмежена.

Група В — висока небезпека інтенсивного впливу підвищеної температури: рівень впливу підвищеної температури, імовірність цього впливу та виникнення великого полум’я — високі, значна поверхня тіла робітника може бути піддана їх впливу.

Група С — висока небезпека під час боротьби з вогнем: небезпека подібна типу В, але додаються деякі додаткові небезпечні впливи.

2.2 Класифікація одягу

Вибирання відповідного захисного одягу вимагає сукупності співвідношення між класифікацією небезпек та класифікацією одягу.

Перелік чинних міжнародних та європейських стандартів, що передбачають методи випробовування та специфікацію одягу для захисту від підвищеної температури та полум’я наведено у додатку А. Цей перелік наведено, щоб установити сукупність між потенційним видом небезпеки, як визначено в 2.1, та класифікацією захисного одягу, застосовуваного відповідно чинних міжнародних стандартів.

Примітка. Оскільки ці стандарти все ще в стадії розробляння або їх переглядають, цей перелік представляє останню версію (вересень 1997) і, у разі посилання, необхідно ознайомитися з останніми виданнями зазначених документів.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com