ДСТУ EN ISO 11611:2016 Одяг захисний для використання під час зварювання та суміжних процесів (EN ISO 11611:2015, IDT; ISO 11611:2015, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN ISO 11611:2016 Одяг захисний для використання під час зварювання та суміжних процесів (EN ISO 11611:2015, IDT; ISO 11611:2015, IDT)
Дата початку дії01.10.2017
Дата прийняття13.12.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 470-1:2003
Затверджуючий документНаказ від 13.12.2016 № 426 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими нормативними документами, та скасування національних нормативних документів, змін до національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа11611:2016
РозробникТехнічний комітет "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих" (ТК 135)
Орган, що прийнявТехнічний комітет "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих" (ТК 135)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN ISO 11611:2016
(EN ISO 11611:2015, IDT; ISO 11611:2015, IDT)

ОДЯГ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД ЧАС ЗВАРЮВАННЯ ТА СУМІЖНИХ ПРОЦЕСІВ

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індиві­дуального захисту працюючих» (ТК 135)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 13 грудня 2016 р. № 426 з 2017-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 11611:2015 Protective clothing for use in welding and allied processes (ISO 11611:2015) (Одяг захисний для використання під час зварювання та суміжних про­цесів) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо ви­користання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 470-1:2003

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 11611:2015

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги та вимоги до конструкції

4.1 Загальні вимоги

4.2 Захисний одяг

4.3 Позначення розміру та припасування

4.4 Додаткові предмети захисного одягу

4.5 Кишені та клапани

4.6 Застібки та шви

4.7 Фурнітура

5 Відбирання зразків та попереднє оброблення

5.1 Відбирання зразків

5.2 Попереднє оброблення матеріалу

5.3 Зношення

5.4 Кондиціювання

6 Загальні вимоги до експлуатаційних характеристик

6.1 Класифікація

6.2 Міцність на розтягування

6.3 Міцність на роздирання

6.4 Міцність на продавлювання трикотажних матеріалів та швів

6.5 Міцність шва

6.6 Змінення розмірів текстильних матеріалів

6.7 Обмежене поширення полум’я

6.7.1 Загальні вимоги

6.7.2 Випробування відповідно до вимог порядку А (кодове позначення А1), наведених в ISO 15025

6.7.3 Випробування відповідно до вимог порядку В (кодове позначення А2), наведених в ISO 15025

6.8 Вплив іскор металу (дрібних бризок розплавленого металу)

6.9 Теплообмін (випромінювання)

6.10 Електричний опір

6.11 Вміст жиру у шкірі

6.12 Вимоги до експлуатаційних характеристик

7 Марковання

8 Інформація, яку надає виробник

8.1 Загальна інформація

8.2 Передбачуване використання

8.3 Неналежне використання

8.4 Догляд і технічне обслуговування

Додаток А Рекомендації щодо вибору типу одягу зварника (клас 1/клас 2)

Додаток В Визначення значень властивості для аналізу та класифікації

Додаток С Невизначеність вимірювань

Додаток ZA Взаємозв’язок між положеннями EN ISO 11611:2015 та основними вимогами Директиви 89/686/ЕЕС

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 11611:2016 (EN ISO 11611:2015, IDT) «Одяг захисний для використання під час зварювання та суміжних процесів (ISO 11611:2015)», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 11611:2015 (версія en) «Protective clothing for use in welding and allied processes (ISO 11611:2015)».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135).

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 470-1:2003 «Одяг захисний, що його використо­вують під час зварювання та інших високотемпературних процесів. Частина 1. Загальні вимоги (EN 470-1:1995, IDТ)», який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Передмови» до ISO 11611:2015 у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— вилучено «Передмову» до EN ISO 11611:2015 як таку, що безпосередньо не стосується тех­нічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних з між­народними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті).

Це друге видання, яке скасовує та замінює перше видання ISO 11611:2007 (розроблене на заміну EN 470-1:1995), яке було технічно переглянуто та внесено такі зміни:

— долучено розділ «Вступ»;

— долучено визначення про отвори;

— змінено положення у вимогах до конструкції стосовно необхідності перекриття предметів одягу;

— змінено положення у вимогах до конструкції стосовно розмірів предметів одягу;

— змінено положення до вимог відбирання зразків;

— змінено положення щодо зношення від прання (максимальна кількість процедур очищення, зазначена виробником);

— змінено положення попереднього оброблення, а саме долучено вимогу до предметів одягу одноразового використання;

— долучено нову вимогу щодо вимірювання значень властивості для аналізу та класифікації;

— змінено вимогу щодо міцності на розрив;

— визначено випробну площу для випробування на міцність до продавлювання;

— змінено вимогу щодо випробування фурнітури після попереднього оброблення;

— долучено положення щодо необхідності випробування матеріалів прокладки на поширення полум’я;

— вилучено посилання на оплавлення з вимог на поширення полум’я;

— змінено вимогу щодо залишкового горіння для поширення полум’я;

— змінено вимогу щодо залишкового жевріння для поширення полум’я;

— змінено порядок випробування етикеток, емблем, світловідбивальних матеріалів під час впливу полум’я;

— змінено вимогу до впливу бризок металу, а саме встановлено, що матеріали не повинні займатися;

— змінено пункт щодо безпечності й долучено посилання на ISO 13688;

— уточнено значення межі хрому (VI);

— змінено положення стосовно інформації, яку надає виробник;

— долучено новий додаток щодо вимірювання значення властивості для аналізу та класифікації;

— у додаток С долучено нове тлумачення щодо невизначеності вимірювань;

— додаток С визначено як нормативний.

ISO 13934-1, ISO 13935-2, ISO 15797, ISO 17075, ISO IEC 60974-1, на які є посилання в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Націо­нальному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO 11611:2015

Цей стандарт призначено для встановлення вимог до експлуатаційних характеристик одягу, який використовують під час зварювання та суміжних процесів.

Для повного захисту від впливу тепла та полум’я необхідно застосовувати додаткові засоби за­хисту голови, обличчя, рук і/або ніг, що охоплюють відповідні засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), а в деяких випадках — відповідні засоби індивідуального захисту органів дихання.

Рекомендації щодо вибору, використання, догляду й технічного обслуговування захисного одягу від тепла та полум’я надано в ISO/TR 2801:2007.

Цей стандарт нічим не обмежує замовників або виробників застосовувати додаткові вимоги, які перевищують мінімальні вимоги цього стандарту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОДЯГ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД ЧАС ЗВАРЮВАННЯ ТА СУМІЖНИХ ПРОЦЕСІВ

PROTECTIVE CLOTHING FOR USE IN WELDING ANDALLIED PROCESSES

Чинний від 2017-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні вимоги щодо безпеки й методи випробування для захисного одягу та інших засобів захисту, охоплюючи підшоломник, фартух, нарукавники та гетри, призначені для захисту тіла користувача, зокрема й голови (підшоломник) та ніг (гетри), і які застосовують під час зварювання та суміжних процесів з подібним ступенем ризику. У цьому стандарті не встановлено ви­мог до інших засобів захисту голови та ніг, крім підшоломника та гетрів. Цей стандарт не поширюється на засоби захисту ніг, рук, обличчя та/чи очей, крім зазначених.

Цей тип захисного одягу призначено для захисту користувача від іскор (дрібних бризок розплав­леного металу), короткочасного контакту з полум’ям, теплового випромінювання від електричної дуги під час зварювання та суміжних процесів і мінімізації можливості ураження електричним струмом внаслідок короткочасного випадкового контакту з електричними проводами під напругою до 100 В за постійного стру­му у звичайних умовах зварювання. Потовиділення, забруднення чи будь-які забруднювальні речови­ни можуть вплинути на рівень захисту під час короткочасного випадкового контакту з електричними проводами з цією напругою.

Для належного повного захисту від ризиків, яким імовірно можуть піддаватися зварники, засто­совують додаткові засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) голови, обличчя, рук та ніг, вимоги до яких встановлено іншими стандартами.

Рекомендації щодо вибору типу одягу зварника під час різних зварювальних робіт надано в додатку А.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі дато­ваних посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно корис­туватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 3376:2011 Leather— Physical and mechanical tests — Determination of tensile strength and percentage extension

ISO 3377-1 Leather— Physical and mechanical tests — Determination of tear load — Part 1: Single edge tear

ISO 4048 Leather — Chemical tests — Determination of matter soluble in dichloromethane and free fatty acid content

ISO 5077 Textiles — Determination of dimensional change in washing and drying

ISO 6942 Protective clothing — Protection against heat and fire — Method of test: Evaluation of materials and material assemblies when exposed to a source of radiant heat

ISO 9150 Protective clothing — Determination of behaviour of materials on impact of small splashes of molten metal

ISO 13688 Protective clothing — General requirements

ISO 13934-1 Textiles — Tensile properties of fabrics — Part 1: Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method

ISO 13935-2 Textiles — Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles — Part 2: Determination of maximum force to seam rupture using the grab method

ISO 13937-2 Textiles — Tear properties of fabrics — Part 2: Determination of tear force of trouser­shaped test specimens (Single tear method)

ISO 13938-1 Textiles — Bursting properties of fabrics — Part 1: Hydraulic method for determination of bursting strength and bursting distension

ISO 13938-2 Textiles — Bursting properties of fabrics — Part 2: Pneumatic method for determination of bursting strength and bursting distension

ISO 15025 Protective clothing — Protection against heat and flame — Method of test for limited flame spread

EN 1149-2 Protective clothing — Electrostatic properties — Part 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3376:2011 Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення границі міцності під час розтягування та відносного подовжування

ISO 3377-1 Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення роздирального зусилля. Час­тина 1. Роздирання по одній кромці

ISO 4048 Шкіра. Хімічні випробування. Визначення речовин, що розчиняються в дихлорметані та вміст вільних жирних кислот

ISO 5077 Текстиль. Визначення змінення розмірів після прання та сушіння

ISO 6942 Захисний одяг. Захист від тепла й полум’я. Метод випробування: оцінювання матеріалів та пакетів матеріалів, які піддаються дії джерела теплового випромінювання

ISO 9150 Захисний одяг. Визначання поводження матеріалів у разі потрапляння на них бризок розплавленого металу

ISO 13688 Захисний одяг. Загальні вимоги

ISO 13934-1 Текстиль. Властивості тканин під час розтягування. Частина 1. Визначення максимально­го зусилля та відносного подовження в разі максимального зусилля, використовуючи метод смуги

ISO 13935-2 Текстиль. Міцність швів тканин та готових текстильних виробів під час розтягування. Частина 2. Визначення максимального зусилля на розрив шва з використанням греб-методу

ISO 13937-2. Текстиль. Міцність тканин до роздирання. Частина 2. Визначення роздирального зусилля штаниноподібних випробних зразків (метод одиночного роздирання)

ISO 13938-1 Текстиль. Властивості тканин під час продавлювання. Частина 1. Гідравлічний ме­тод визначення міцності на продавлювання та розтягування під час продавлювання

ISO 13938-2 Текстиль. Властивості тканин під час продавлювання. Частина 2. Пневматичний метод визначення міцності на продавлювання та розтягування під час продавлювання

ISO 15025 Захисний одяг. Захист від тепла та полум’я. Метод випробування на обмежене по­ширення полум’я

EN 1149-2 Захисний одяг. Електростатичні властивості. Частина 2. Метод випробування для ви­мірювання електричного опору матеріалу (об’ємний опір).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com