ДСТУ EN 55011:2017 Обладнання промислове, наукове та медичне. Характеристики радіочастотних завад. Норми та методи вимірювання (EN 55011:2016, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19421 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 55011:2017 Обладнання промислове, наукове та медичне. Характеристики радіочастотних завад. Норми та методи вимірювання (EN 55011:2016, IDT)
Дата початку дії01.01.2019
Дата прийняття25.09.2017
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 25.09.2017 № 300 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими нормативними документами, скасування національних нормативних документів та поправки до національного нормативного документа
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа55011:2017
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів» (ТК 22)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів» (ТК 22)


ДСТУ EN 2:2014 Класифікація пожеж (EN 2:1992; EN 2:1992/A1:2004, IDT)

ДСТУ EN 55011:2017 Обладнання промислове, наукове та медичне. Характеристики радіочастотних завад. Норми та методи вимірювання (EN 55011:2016, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN 60947-1:2017 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 1. Загальні правила (EN 60947-1:2007; A1:2011; A2:2014, IDT; IEC 60947-1:2007, A1:2010; A2:2014, IDT)

ДСТУ EN 60947-5-2:2015 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-2. Пристрої розподільчих кіл і комутаційні елементи. Безконтактні давачі (EN 60947-5-2:2007, IDT)

ДСТУ EN 60947-5-2:2015 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-2. Пристрої розподільчих кіл і комутаційні елементи. Безконтактні давачі (EN 60947-5-2:2007/А1:2012, IDТ). Зміна № 1:2015

ДСТУ EN 60974-10:2014 Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності (EN 60974-10:2014/A1:2015, IDT). Зі зміною № 1:2016

ДСТУ-Н CAC/RCP 1:2012 Продукти харчові. Настанови щодо загальних принципів гігієни (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ЕN 55011:2017
(ЕN 55011:2016, IDТ)

ОБЛАДНАННЯ ПРОМИСЛОВЕ,
НАУКОВЕ ТА МЕДИЧНЕ
Характеристики радіочастотних завад
Норми та методи вимірювання

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електричних засобів» (ТК 22), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 25 вересня 2017 р. № 300 з 2019-01-01

3  Національний стандарт відповідає EN 55011:2016 Industrial, scientific and medical quipment — Radiofrequency disturbance characteristics — Limits and methods of measurement (Обладнання промислове, наукове та медичне. Характеристики радіочастотних завад. Норми та методи вимірювання) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та в будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Національні заходи та частоти, надані для ПНМ застосування

5 Класифікація ПНМ обладнання

5.1 Групи

5.2 Класи

5.3 Документація для користувачів

6 Норми електромагнітних завад

6.1 Загальні положення

6.2 Обладнання групи 1, виміряне на випробувальному майданчику

6.3 Обладнання групи 2, виміряне на випробувальному майданчику

6.4 Обладнання класу А групи 1 та групи 2, вимірюване на місці встановлення

7 Вимоги до вимірювання

7.1 Загальні положення

7.2 Шум навколишнього середовища

7.3 Вимірювальне обладнання

7.4 Вимірювання частоти

7.5 Конфігурація випробного обладнання

7.6 Умови навантаження випробного обладнання

7.7 Реєстрація результатів вимірювання на випробувальному майданчику

8 Спеціальні умови для вимірювання на випробувальному майданчику (від 9 кГц до 1 ГГц)

8.1 Площини уземлення

8.2 Вимірювання кондуктивних завад

8.3 Випробувальний майданчик на випромінення від 9 кГц до 1 ГГц

8.4 Альтернативні випробувальні майданчики на випромінення у смузі частот від 30 МГц до 1 ГГц

9 Вимірювання випромінення: від 1 ГГц до 18 ГГц

9.1 Схема вимірювання

9.2 Приймальна антена

9.3 Атестування та калібрування випробувального майданчика

9.4 Методика вимірювання

10 Вимірювання на місці встановлення

11 Запобіжні заходи в разі вимірювання емісії від ПНМ РЧ обладнання

12 Невизначеність вимірювання

Додаток А (довідковий) Приклади класифікації обладнання

Додаток В (довідковий) Запобіжні заходи в разі застосування аналізатора спектра (див. 7.3.1)

Додаток С (обов’язковий) Вимірювання електромагнітних випромінюваних збурень за наявності сигналів радіопередавачів

Додаток D (довідковий) Поширення завад від промислового радіочастотного обладнання на частотах від 30 МГц до 300 МГц

Додаток Е (довідковий) Рекомендації СІЄРР для захисту деяких служб радіозв’язку в конкретних районах

Додаток Р (довідковий) Смуги частот для служб безпеки

Додаток Є (довідковий) Смуги частот уразливих радіоспужб

Додаток Н (довідковий) Статистичне оцінювання відповідності серійного обладнання вимогам стандартів CISPR

Додаток І (обов’язковий) Еквівалент мережі (АІЧ) для оцінювання напруг завад на затискачахживлення постійним струмом напівпровідникових перетворювачів електроенергії

Додаток J (довідковий) Вимірювання перетворювачів електроенергії, з’єднаних із GRID (GCPC).Налаштування ефективної конфігурації випробувального майданчик

Додаток К (довідковий) Конфігурація та обладнання випробувального майданчика. Настанова щодо запобігання ефектам насичення фільтрів для зниження рівнів завад від безтрансформаторних перетворювачів електроенергії під час випробування відповідно до цього стандарту

Бібліографія

Додаток ZA (обов’язковий) Посилання на міжнародні видання та їхні європейські відповідники

Додаток ZB (обов’язковий) Частоти, надані як національний базис у країнах CENELEC для застосування ПНМ частот як основних

Додаток ZZ (довідковий) Галузь застосування основних вимог Директиви ЄС 2004/108/ЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 55011:2017 «Обладнання промислове, наукове та медичне. Характеристики радіочастотних завад. Норми та методи вимірювання», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 55011:2016 (версія en) «Industrial, scientific and medical quipment — Radio­frequency disturbance characteristics — Limits and methods of measurement».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електричних засобів».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» та «цей документ» змінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до EN 55011:2016 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Зміст», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— замінено крапку на кому як вказівник десяткових знаків;

— замінено познаки одиниць фізичних величин: «m» — «м», «Hz» — «Гц», «V» — «В», «А» — «А», «Ω» — «Ом»;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським стандартам, посилання на які є в цьому стандарті);

— курсив застосовано за текстом оригіналу.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОБЛАДНАННЯ ПРОМИСЛОВЕ, НАУКОВЕ ТА МЕДИЧНЕ
Характеристики радіочастотних завад
Норми та методи вимірювання

INDUSTRIAL, SCIENTIFIC AND MEDICAL EQUIPMENT
Radio-frequency disturbance characteristics
Limits and methods of measurement

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює норми та методи вимірювання, застосовні до промислового, наукового та медичного (ПНМ) обладнання, що працює в смузі частот від 0 Гц до 400 ГГц, і для побутового та аналогічного призначення, розробленого для локального генерування та/або застосування радіочастотної енергії.

Цей стандарт охоплює вимоги до емісії радіочастотних (РЧ) завад у смузі частот від 9 кГц до 400 ГГц. Вимірювання треба проводити лише в смугах частот, норми для яких визначено в розділі 6.

Цей стандарт охоплює вимоги для РЧ застосування ПНМ відповідно до визначень, наданих Регламентом радіозв’язку ITU (див. визначення 3.13), до емісії радіочастотних збурень у смузі частот від 9 кГц до 18 ГГц.

Цей стандарт містить вимоги до освітлювального ПНМ обладнання та обладнання ультрафіолетового випромінювання, що працює у смузі частот ПНМ, визначених Регламентом радіозв’язку ITU.

Обладнання, що регламентовано в інших стандартах CISPR щодо емісії на вироби або групу виробів, вилучено зі сфери застосування цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

CISPR 16-1-1:2010 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Measuring apparatus

CISPR 16-1-2:2014 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1 -2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Coupling devices for conducted disturbance measurement

CISPR 16-1-4:2010 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Antennas and test sites for radiated disturbance measurement

CISPR 16-2-1:2014 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity — Conducted disturbance measurement

CISPR 16-2-3:2010 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity — Radiated disturbance measurement

CISPR 16-4-2:2011 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modeling — Uncertainty in EMC measurements

IEC 60050(161) International Electrotechnical Vocabulary (IEV), Chapter 161: Electromagnetic Compatibility

IEC 60601-1 -2:2014 Medical electrical equipment — Part 1-2: General requirements for the basic safety and essential performance — Collateral standard: Electromagnetic disturbances — Requirements and tests

IEC 60601-2-2:2014 Medical electrical equipment — Part 2-2: General requirements for the basic safety and essential performance of high frequency surgical equipment and high frequency surgical accessories

IEC 60974-10:2014 Arc welding equipment — Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements

IEC 61307:2011 Industrial microwave heating installations — Test methods for the determination of power output

IEC 62135-2:2007 Resistance welding equipment — Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements

ITU Radio Regulations (2012) Radio regulations, Volume 3 — Resolutions and recommendations, Resolution no. 63 (available at http://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2012).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

CISPR 16-1-1:2010 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Частина 1-1. Апаратура для вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Апаратура для вимірювання несприйнятливості

CISPR 16-1-2:2014 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Частина 1-2. Апаратура для вимірювання радіозавад і несприйнятливості. З'єднувальні прилади для вимірювання кондуктивних завад

CISPR 16-1-4:2010 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Частина 1-4. Апаратура для вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Антени та вимірювальні майданчики для вимірювання завад випромінення

CISPR 16-2-1:2014 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіочастотних збурень і несприйнятливості. Частина 2-1. Методи вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Вимірювання кондуктивних завад

CISPR 16-2-3:2010 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіочастотних збурень і несприйнятливості. Частина 2-1. Методи вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Вимірювання завад випромінення

CISPR 16-4-2:2011 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіочастотних збурень і несприйнятливості. Частина 4-2. Моделювання невизначеності, статистичних даних та норм. Невизначеність у вимірюваннях щодо EMC

IEC 60050(161) Міжнародний електротехнічний словник. Частина 161. Електромагнітна сумісність

ІЕС 60601-1-2:2014 Медичне електричне обладнання. Частина 1-2. Загальні вимоги до безпеки та істотних технічних характеристик. Супутній стандарт: електромагнітні завади. Вимоги та випробування

ІЕС 60601-2-2:2014 Медичне електричне обладнання. Частина 2-2. Загальні вимоги до безпеки та істотних технічних характеристик високочастотного хірургічного обладнання та високочастотних хірургічних приналежностей

ІЕС 60974-10:2014 Обладнання дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності (EMC)

ІЕС 61307:2011 Промислові мікрохвильові нагрівальні установки. Методи випробування для визначення вихідної потужності

ІЕС 62135-2:2007 Обладнання контактного зварювання. Вимоги щодо електромагнітної сумісності

Регламент радіозв’язку ITU (2012) Регламент радіозв’язку. Том 3. Резолюції та рекомендації. Рекомендація № 63 (режим доступу http://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2012).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com