ДСТУ EN 55032:2017 Електромагнітна сумісність. Обладнання мультимедіа. Вимоги до емісії завад (EN 55032:2015, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19419 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 55032:2017 Електромагнітна сумісність. Обладнання мультимедіа. Вимоги до емісії завад (EN 55032:2015, IDT)
Дата початку дії01.01.2019
Дата прийняття25.09.2017
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 25.09.2017 № 300 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими нормативними документами, скасування національних нормативних документів та поправки до національного нормативного документа
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа55032:2017
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів» (ТК 22)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів» (ТК 22)


ДСТУ EN 2:2014 Класифікація пожеж (EN 2:1992; EN 2:1992/A1:2004, IDT)

ДСТУ EN 55032:2017 Електромагнітна сумісність. Обладнання мультимедіа. Вимоги до емісії завад (EN 55032:2015, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ EN 61000-4-21:2012 Електромагнітна сумісність. Частина 4-21. Методики випробування та вимірювання в ревербераційних камерах (EN 61000-4-21:2011, IDT)

ДСТУ IEC 61000-4-6:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями (ІЕС 61000-4-6:2006, IDТ)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT)

ДСТУ ІЕС 61000-4-20:2013 Електромагнітна сумісність. Частина 4-20. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість та емісію в ТЕМ-камерах (ІЕС 61000-4-20:2010, IDT)

ДСТУ-Н CAC/RCP 1:2012 Продукти харчові. Настанови щодо загальних принципів гігієни (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003, IDT)

Типова форма № М-10. Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 55032:2017
(EN 55032:2015, IDТ)

Електромагнітна сумісність

ОБЛАДНАННЯ МУЛЬТИМЕДІА

Вимоги до емісії завад

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів» (ТК 22) (ТОВ НВП «СІГМА-М», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 25 вересня 2017 р. № 300 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 55032:2015 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment — Emission Requirements (Електромагнітна сумісність обладнання мультимедіа. Вимоги до емісії завад) і внесений з дозволу CENELEC, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Скорочення

4 Класифікація обладнання

5 Вимоги

6 Вимірювання

6.1 Загальні положення

6.2 Основні системи та модульні EUT

6.3 Процедура вимірювання

7 Експлуатаційні документи

8 Застосування

9 Протокол випробування

10 Відповідність вимогам цього стандарту

11 Невизначеність вимірювання

Додаток А (обов’язковий) Вимоги

Додаток В (обов’язковий) Перевіряння EUT під час вимірювання і технічні вимоги до випробного сигналу

Додаток С (обов’язковий) Процедури вимірювання, вимірювальна апаратура та пояснювальна інформація

Додаток D (обов’язковий) Схема розташування EUT, близько розташованого АЕ та відповідне кабелювання

Додаток Е (довідковий) Вимірювання з попереднім скануванням

Додаток F (довідковий) Короткий зміст випробувального протоколу

Додаток G (довідковий) Інформаційна підтримка процедур вимірювання

Додаток Н (обов’язковий) Додаткова інформація щодо вимірювання зовнішнього приймального блока домашніх супутникових систем

Додаток І (довідковий) Інші методи та відповідні норми для випромінюваної емісії завад

Додаток ZA (обов’язковий) Нормативні посилання на міжнародні публікації з відповідними їм європейськими публікаціями

Додаток ZZ (довідковий) Відповідність основним вимогам директив ЄС

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 55032:2017 (EN 55032:2015, IDT) «Електромагнітна сумісність. Обладнання мультимедіа. Вимоги до емісії завад», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 55032:2015 (версія en) «Electromagnetic compatibility of multimedia equipment — Emission Requirements».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 55032:2014 «Електромагнітна сумісність мультимедійного обладнання. Вимоги до випромінювання».

У цьому національному стандарті зазначені вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «це видання», «EN 55032», «цей міжнародний стандарт», «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— з «Передмови» до EN 55032:2015 у цей національний вступ внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту: «Для взаємозв’язку з Директивою ЄС див. довідковий додаток ZZ, який є невід’ємною частиною цього стандарту»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані», — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними чи європейськими нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті»;

— у пункті А. 1.4 таблиці А.1 додатка А виправлено помилку, а саме: посилання на пункт А.3 замінено на пункт А. 1.3;

— на рисунках 1.1 та 1.2 виправлено помилку, а саме: порт виводу замінено на порт вводу.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ МУЛЬТИМЕДІА
Вимоги до емісії завад

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY MULTIMEDIA EQUIPMENT
Emission requirements

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовують до обладнання мультимедіа (MME), визначеного в 3.1.24, та з номінальною середньоквадратичною напругою змінного або постійного струму живлення, що не перевищує 600 В.

Обладнання, на яке поширюються вимоги EN 55013 або EN 55022, перебуває у межах сфери застосування цього стандарту.

У межах сфери застосування цього стандарту MME призначено головним чином для професійного застосування.

У цьому стандарті вимоги до випромінюваної емісії завад, не призначені для застосування до навмисних передавань від радіопередавача, як це визначено Міжнародним союзом електрозв’язку (IUT), ні до жодного іншого побічного випромінювання, що пов’язано з цими навмисними передаваннями.

Сфера застосування цього стандарту не поширюється на обладнання, для якого вимоги до емісії завад у діапазоні частот, який охоплює цей стандарт, точно визначені в інших стандартах CISPR (за винятком EN 55013 та EN 55022).

За межею сфери застосування цього стандарту є випробування в місцях експлуатації обладнання.

Цей стандарт охоплює два класи MME (клас А та клас В). Класи MME визначено в розділі 4.

Цей стандарт призначено:

1) встановити вимоги, які забезпечують адекватний рівень захисту спектра радіочастот, даючи можливість радіослужбам працювати за призначенням у діапазоні частот від 9 кГц до 400 ГГц;

2) визначити методики для забезпечення відтворюваності результатів вимірювання й повторюваності результатів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи в цілому або в частині є нормативними посиланнями та необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 55016-1-1:2010 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Measuring apparatus

CISPR 16-1-1:2010/AMD 1:2010

CISPR 16-1-1:2010/AMD 2:2014

CISPR 16-1-2:2003 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Ancillary equipment — Conducted disturbances

CISPR 16-1-2:2003/AMD 1:2004

CISPR 16-1-2:2003/AMD 2:2006

CISPR 16-1-4:2010 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Antennas and test sites for radiated disturbance measurements

CISPR 16-1-4:2010/AMD 1:2012

CISPR 16-2-1:2008 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity — Conducted disturbance measurements

CISPR 16-2-1:2008/AMD 1:2010

CISPR 16-2-1:2008/AMD 2:2013

CISPR 16-2-3:2010 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity — Radiated disturbance mea-surements

CISPR 16-2-3:2010/AMD 1:2010

CISPR 16-2-3:2010/AMD 2:2014

CISPR 16-4-2:2011 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling — Measurement instrumentation uncertainty

IEC 61000-4-6:2008 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement techniques — Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields

ISO IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

ANSI C63.5-2006 American National Standard (for) Electromagnetic Compatibility — Radiated Emission Measurements in Electromagnetic Interference (EMI) Control — Calibration of Antennas (9 kHz to 40 GHz)

IEEE Std 802.3 IEEE Standard for Information technology — Specific requirements — Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CMSA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

CISPR 16-1-1:2010 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозавад та несприйнятливість і методи вимірювання. Частина 1-1. Радіозавади та несприйнятливість вимірювальної апаратури. Вимірювальна апаратура

CISPR 16-1-1:2010/Зміна 1:2010

CISPR 16-1-1:2010/3міна 2:2014

CISPR 16-1-2:2003 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозавад та несприйнятливість і методи вимірювання. Частина 1-2. Радіозавади та несприйнятливість вимірювальної апаратури. Допоміжне обладнання. Кондуктивні завади

CISPR 16-1 -2:2003/3міна 1:2004

CISPR 16-1-2:2003/3міна 2:2006

CISPR 16-1-4:2010 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозавад та несприйнятливість і методи вимірювання. Частина 1-4. Радіозавади та несприйнятливість вимірювальної апаратури. Антени та випробувальні майданчики для вимірювання випромінюваних завад

CISPR 16-1-4:2010/Зміна 1:2012

CISPR 16-2-1:2008 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозавад та несприйнятливість і методи вимірювання. Частина 2-1. Методи вимірювання завад та несприйнятливості. Вимірювання кондукгивних завад

CISPR 16-2-1,2008/Зміна 1:2010

CISPR 16-2-1:2008/Зміна 2:2013

CISPR 16-2-3:2010 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозавад та несприйнятливість і методи вимірювання. Частина 2-3. Методи вимірювання завад та несприйнятливості. Вимірювання випромінюваних завад

CISPR 16-2-3:2010/Зміна 1:2010

CISPR 16-2-3:2010/Зміна 2:2014

CISPR 16-4-2:2011 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозавад та несприйнятливість і методи вимірювання. Частина 4-2. Невизначеність, статистика та моделювання норм. Невизначеність вимірювання вимірювальних приладів

ІЕС 61000-4-6:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями

ISO ІЕС 17025:2005 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій

ANSI С63.5-2006 Американський національний стандарт з електромагнітної сумісності. Вимірювання випромінюваної емісії завад за керуванням електромагнітних перешкод. Калібрування антен (від 9 кГц до 40 ГГц)

IEEE Std 802.3 Стандарт IEEE з інформаційних технологій. Особливі вимоги. Частина 3. Метод доступу CMSA/CD (багаторазовий доступ з контролюванням носія та з виявленням колізій) і характеристики фізичного рівня.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com