ДСТУ 8606-1:2015 Вода природних джерел. Захист від забруднювання. Частина 1. Основні положення

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19457 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 8606-1:2015 Вода природних джерел. Захист від забруднювання. Частина 1. Основні положення
Дата початку дії01.07.2017
Дата прийняття21.12.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуГОСТ 17.1.3.06-82, ГОСТ 17.1.3.13-86
Затверджуючий документНаказ від 21.12.2015 № 204 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України та змін до національних стандартів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа8606-1:2015
РозробникІнститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук (ІВПіМ НААН)
Орган, що прийнявІнститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук (ІВПіМ НААН)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Вода природних джерел
ЗАХИСТ ВІД ЗАБРУДНЮВАННЯ
Частина 1. Основні положення

ДСТУ 8606-1:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України (ІВПіМ НААН), Технічний комітет стандартизації «Меліорація і водне господарство» (ТК 145)

РОЗРОБНИКИ: І. Калантиренко, канд. техн. наук; Ю. Михайлов, д-р техн. наук (науковий керівник); Н. Пендак, канд. техн. наук; С. Шевчук, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 21 грудня 2015 р. № 204 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 17.1.3.06-82, ГОСТ 17.1.3.13-86)

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Система захисту поверхневих і підземних вод від забруднювання

Додаток А Основні види забруднення вод

Додаток Б Розміри водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них

Додаток В Бібліографія

ВСТУП

Цей стандарт є першою частиною комплексу національних стандартів, призначених встановити правила й загальні вимоги захисту поверхневих і підземних вод природних джерел від забруднюван­ня внаслідок господарської діяльності людини. Комплекс оформлено як багаточастинний стандарт із загальною назвою «Вода природних джерел. Захист від забруднювання» у такому складі:

Частина 1. Основні положення;

Частина 2. Загальні вимоги щодо захисту від забруднювання пестицидами та іншими агрохімікатами;

Частина 3. Загальні вимоги щодо захисту від забруднювання мінеральними добривами.

Кожну з цих частин розроблено як самостійний стандарт на заміну чинних в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року. У наступні роки буде розроблено нові частини стосовно захисту від інших видів забруднень.

Необхідність розроблення цих стандартів обґрунтована надмірним забрудненням поверхневих і підземних вод [1], що призводить до загрози життю та здоров’ю людини.

Положення щодо захисту вод природних джерел від забруднювання, наведені в цьому стандарті, відповідають основним принципам захисту природного довкілля згідно з Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 p. № 1264-ХІІ [2].

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВОДА ПРИРОДНИХ ДЖЕРЕЛ
ЗАХИСТ ВІД ЗАБРУДНЮВАННЯ
Частина 1. Основні положення

ВОДА ПРИРОДНЫХ источников
ЗАЩИТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Часть 1. Основные положения

WATER OF NATURAL RESOURCES
POLLUTION PROTECTION
Part 1. Basic principles

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні положення щодо захисту від забруднювання поверхневих і під­земних вод.

Вимоги цього стандарту не поширюються на захист вод морів.

Вимоги цього стандарту застосовні в роботі усіма органами виконавчої влади та місцевого само­врядування і всіма суб’єктами господарювання незалежно від форм власності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2569-94 Водопостачання і каналізація. Терміни та визначення

ДСТУ 2730-94 Єдина система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середови­ща та раціонального використання ресурсів. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії

ДСТУ 3517-97 Гідрологія суші. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 7176:2010 Водне господарство. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 7369:2013 Стічні води. Вимоги до стічних вод і їхніх осадів для зрошування та удобрювання

ДСТУ ISO 7027:2003 Якість води. Визначання каламутності (ISO 7027:1999, IDТ)

ДСТУ ISO 7887:2003 Якість води. Визначання і дослідження забарвленості (ISO 7887:1994, IDТ).

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com