ДСТУ ISO 7887:2003 Якість води. Визначання і досліджування забарвленості (ISO 7887:1994, IDТ)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 7887:2003 Якість води. Визначання і досліджування забарвленості (ISO 7887:1994, IDТ)
Дата початку дії01.10.2004
Дата прийняття02.10.2003
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 02.10.2003 № 166
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа7887:2003
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Спиртогорілчані вироби, дріжджі» (ТК 64)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Спиртогорілчані вироби, дріжджі» (ТК 64)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість води
ВИЗНАЧАННЯ І ДОСЛІДЖУВАННЯ ЗАБАРВЛЕНОСТІ

(ISO 7887:1994, IDТ)
ДСТУ ISO 7887:2003

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2004

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Спиртогорілчані вироби, дріжджі» Українського науково-дослідного інституту спирту і біотехнології продовольчих продуктів (ТК 64)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Олійнічук, д-р техн. наук; Є. Писарев, канд. техн. наук; К. Данілова, канд. техн. наук; Н. Булах

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 2 жовтня 2003 р. № 166 з 2004-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 7887:1994 Water quality — Examination and determination of colour (Якість води. Визначання і досліджування забарвленості)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Загальні положення

2 Візуальне досліджування

3 Визначання справжньої забарвленості за допомогою оптичного устатковання

4 Візуальний метод для визначання забарвленості в природній воді

5 Статистичні дані та протокол досліджування

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 7887:1994 Water quality — Examination and determination of colour (Якість води. Визначання і досліджування забарвленості).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 64 «Спиртогорілчані вироби, дріжджі».

Цей стандарт встановлює три методи визначання забарвленості води:

— досліджування видимої забарвленості за допомогою візуального спостерігання проби води у посудині;

— досліджування справжньої забарвленості проби за допомогою оптичних приладів;

— досліджування забарвленості за допомогою візуального порівняння проби зі стандартними розчинами гексахлороплатинату.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

—  структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять», «Зміст» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

Копії стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

ВСТУП

Чиста вода у разі пропускання крізь неї світла на глибину кілька метрів має синій колір, який змінюється в присутності забруднювачів, що додають воді нескінченну розмаїтість кольорів. Природні води головним чином пофарбовані в жовто-коричневий колір, що пояснюється наявністю специфічних компонентів заліза, часток глини або гуминових речовин. Зелене фарбування додають воді водорості, що містяться в ній, і забарвленість, що спостерігається, не може бути оцінена з достатньою точністю через присутність цілком розчинних речовин. Однак для аналітичних цілей ця «справжня забарвленість» зразка становить інтерес. Справжня забарвленість описує тільки речовини розчинені (тобто всі матеріали, що проходять через фільтр із розміром пор 0,45 мкм). Забарвленість, що спостерігається в присутності нерозчинених зважених речовин, називається «видима забарвленість». Власною забарвленістю води можна зневажати в аналітичній практиці.

Термін «забарвленість» у широкому значенні описує ознаки візуального сприйняття, що складаються з будь-якої комбінації кольорового і безбарвного вмісту (див. СІЕ Публікацію № 17.4:1987, термін № 845-02-18). У цьому стандарті термін «забарвленість» використано у вужчому значенні для опису поглинання в зазначених довжинах хвилі.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ВОДИ
ВИЗНАЧАННЯ І ДОСЛІДЖУВАННЯ ЗАБАРВЛЕНОСТІ

КАЧЕСТВО ВОДЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЦВЕТНОСТИ

WATER QUALITY
EXAMINATION AND DETERMINATION OF COLOUR

Чинний від 2004-10-01

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Сфера застосування

Цей стандарт визначає три методи досліджування забарвленості.

Розділ 2 визначає метод для досліджування видимої забарвленості за допомогою візуального спостерігання проби води у посудині. Він надає лише попередню інформацію, наприклад, для збирання даних на місцях. Можна зазначити лише видиму забарвленість.

Розділ 3 визначає метод для досліджування справжньої забарвленості проби води за допомогою оптичних приладів і є придатним для досліджування сирої і питної води і для неінтенсивно забарвленої води промислового використовування. Про фактори, що заважають визначанню цим методом, див. 3.3.

Розділ 4 вказує метод для визначання забарвленості за допомогою візуального порівняння зі стандартними розчинами гексахлороплатинату, і його можна застосовувати для сирої і питної води. Про фактори, що заважають визначанню цим методом, див. 4.2.

За певних обставин надто забарвлені проби води потрібно розвести перед досліджуванням чи вивчанням.

Вказуючи результат, абсолютно необхідно посилатися на застосований метод.

1.2 Нормативні посилання

Наведені нижче нормативні документи Містять положення, які через посилання в цьому стандарті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосування найновіших нормативних документів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 10523:1994 Water.quality — Determination of pH.

CIE Publication No. 17.4:1987 International lighting vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 10523:1994 Якість води. Визначання pH

СІЕ. Публікація № 17.4:1987 Міжнародний словник освітлювання.

1.3 Терміни та визначення понять

Для потреб цього стандарту застосовують терміни та їх визначення, наведені у Публікації СІЕ №17.4, і такі:

1.3.1 забарвленість води (colour of water)

Оптична властивість, яка зумовлена зміною спектрального складу пропущеного видимого світла

1.3.2 видима забарвленість води (apparent colour of water)

Забарвленість через розчинені речовини і нерозчинені суспендовані речовини; її визначають у початковій пробі води без фільтрування або центрифугування

1.3.3 справжня забарвленість води (true colour of water)

Забарвленість тільки через розчинені речовини; її визначають після фільтрування проби води крізь мембранний фільтр з розміром пор 0,45 мкм.

2 ВІЗУАЛЬНЕ ДОСЛІДЖУВАННЯ

2.1 Прилади

2.1.1 Безбарвний посуд, бажано скляний, чистий і прозорий, місткістю 1 дм3.

2.2 Відбирання проб і проби

Весь скляний посуд, який буде контактувати з пробою, підтримують в абсолютно чистому стані, миючи його хлороводневою кислотою чи очищальним розчином, який рекомендовано для лабораторного використовування. Наприкінці обполіскують дистильованою водою і дають висохнути.

Збирають проби у скляний посуд місткістю принаймні 1 дм3 і проводять аналізування забарвленості якнайшвидше після збирання проб. Якщо зберігання не уникнути, то проби зберігають у темному місці за температури 4 °С. Протягом зберігання попереджують контакт між пробами води і повітрям, особливо у випадках, коли існує ймовірність протікання окислювально-відновних реакцій зі зміною забарвленості. Також уникають коливань температури.

2.3 Методика

Невідфільтровану пробу води поміщують у посуд (2.1) і досліджують пробу на інтенсивність забарвленості і відтінок у розсіяному світлі на білому фоні. Якщо проба містить суспендовану речовину, дають суспендованій речовині осісти перед проведенням досліджування.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com