ДСТУ EN ISO 8256:2017 Пластмаси. Визначення міцності під час розтягування (EN ISO 8256:2004, IDT; ISO 8256:2004, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19993 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN ISO 8256:2017 Пластмаси. Визначення міцності під час розтягування (EN ISO 8256:2004, IDT; ISO 8256:2004, IDT)
Дата початку дії01.01.2019
Дата прийняття30.11.2017
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 30.11.2017 № 391 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими нормативними документами, та скасування чинності національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа8256:2017
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Каучуки, гуми та гумові вироби» (ТК 128)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЛАСТМАСИ
Визначення міцності під час розтягування

ДСТУ EN ISO 8256:2017
(EN ISO 8256:2004, IDT;
ISO 8256:2004, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Каучуки, гуми та гумові вироби» (ТК 128)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 30 листопада 2017 р. № 391 з 2019-01-01

3 Стандарт відповідає EN ISO 8256:2004 Plastics — Determination of tensile-impact strength (ISO 8256:2004, IDT) (Пластмаси. Визначення міцності під час розтягування) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels. Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Принцип випробування

5 Апаратура

5.1 Випробувальна машина

5.2 Маятник та копер

5.3 Траверса

5.4 Затискальні пристрої/щелепи

5.5 Мікрометри та вимірювальні прилади

6 Зразки для випробування

6.1 Форма та розміри

6.2 Підготування зразків

6.3 Зразки без надрізу

6.4 Кількість випробуваних зразків

6.5 Анізотропія

6.6 Кондиціювання

7 Проведення випробування

8 Визначення енергетичних поправок

8.1 Метод А. Поправка Еq за рахунок пластичної деформації та кінетичної енергії траверси

8.2 Метод В. Енергія відскоку траверси Еb

9 Обчислення та вираження результатів

9.1 Обчислення поправки енергії розтягу

9.2 Обчислення міцності під час розтягування

9.3 Статистичні параметри

9.4 Кількість знаків після коми

10 Точність методу

11 Протокол випробування

Додаток А (обов’язковий) Визначення коефіцієнта поправки для методу А

Додаток В (обов’язковий) Визначення коефіцієнта поправки для методу В

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 8256:2017 (EN ISO 8256:2004) «Пластмаси. Визначення міцності під час розтягування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 8256:2004 (версія en) «Plastics — Determination of tensile-impact strength».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 128 «Каучуки, гуми та гумові вироби».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— змінено нумерацію сторінок;

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— зі «Вступу» до EN ISO 8256:2004 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— вилучено «Передмову» до EN ISO 8256:2004 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— познаки одиниць вимірювання фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

Стандарти ISO 472:1999 та ISO 2602:1980 прийнято в Україні як національні стандарти

ДСТУ ISO 472:2008 Пластмаси. Словник термінів (ISO 472:1999, IDT) та ДСТУ ISO 2602:2006 Подавання результатів випробування статистичне. Оцінювання середнього значення. Довірчий інтервал (ISO 2602:1980, IDT).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЛАСТМАСИ
Визначення міцності під час розтягування

PLASTICS
Determination of tensile-impact strength

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює два методи (метод А та метод В) для визначення міцності під час розтягування пластмас за певних умов. Випробування може бути описано як випробування під час розтягування за відносно високих швидкостей деформації. Ці методи може бути використано для жорстких матеріалів (як визначено в ISO 472), але вони особливо корисні для занадто гнучких або тонких матеріалів, що їх випробовують згідно з ISO 179 або ISO 180.

1.2 Ці методи використовують для вивчення поведінки зазначених зразків за заданих швидкостей удару, а також для оцінення крихкості або міцності зразків в умовах випробування.

1.3 Ці методи застосовують як до зразків, узятих із формувальної сировини, так і до зразків, узятих із готових виробів або напівфабрикатів (наприклад, пресований виріб, шаруватий пластик або екструдовані чи литі листи).

1.4 Результати, отримані під час випробувань формових зразків різних розмірів, можуть бути не однаковими. Так, зразки однакового розміру, вирізані з формових виробів, не можуть дати такі самі результати, як зразки, відібрані безпосередньо з готового виробу. Результати випробувань для зразків, взятих із формувальної сировини, не можна застосовувати й до готового виробу будь-якої заданої форми, оскільки значення можуть залежати від конструкції форми й умов пресування. Результати, отримані за допомогою методів А та В, можуть бути як зіставними, так і ні.

1.5 Ці методи не придатні для використання як набір даних для розрахунків рецептур. Проте інформацію про типову поведінку матеріалу можна отримати, протестувавши різні типи зразків, виготовлених за різних умов, випробуванням їх за різних температур. Обидва методи придатні як для контролювання процесу виготовлення, так і для контролювання якості.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 179-1 Plastics — Determination of Charpy impact properties — Part 1: Non-instrumented impact test

ISO 179-2 Plastics — Determination of Charpy impact properties — Part 2: Instrumented impact test

ISO 180 Plastics — Determination of Izod impact strength

ISO 291 Plastics — Standard atmospheres for conditioning and testing

ISO 293 Plastics — Compression moulding of test specimens of thermoplastic materials

ISO 294-1 Plastics — Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials — Part 1: General principles, and moulding of multipurpose and bar test specimens

ISO 294-2 Plastics — Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials — Part 2: Small tensile bars

ISO 294-3 Plastics — Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials — Part 3: Small plates

ISO 295 Plastics — Compression moulding of test specimens of thermosetting materials

ISO 472 Plastics — Vocabulary

ISO 1268 (all parts) Fibre-reinforced plastics — Methods of producing test plates

ISO 2602 Statistical interpretation of tests results — Estimation of the mean — Confidence interval

ISO 2818 Plastics — Preparation of test specimens by machining

ISO 3167 Plastics — Multipurpose test specimens

ISO 10350-1 Plastics — Acquisition and presentation of comparable single-point data — Part 1: Moulding materials

ISO 11403-3 Plastics — Acquisiton and presentation of comparable multipoint data — Part 3: Environmental influences on properties

ISO 13802 Plastics — Verification of pendulum impact-testing machines — Charpy, Izod and tensile impact-testing.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 179-1 Пластмаси. Визначення ударної міцності за Шарпі. Частина 1. Випробування на удар без апаратури

ISO 179-2 Пластмаси. Визначення ударної міцності за Шарпі. Частина 2. Випробування на удар з апаратурою

ISO 180 Пластмаси. Визначення ударної міцності за Ізодом

ISO 291 Пластмаси. Стандартні атмосферні умови кондиціювання та випробування

ISO 293 Пластмаси. Зразки для випробування термопластичних матеріалів, виготовлені методом пресування

ISO 294-1 Пластмаси. Лиття під тиском зразків для випробування термопластичних матеріалів. Частина 1. Загальні принципи та формування зразків багатоцільового призначення та у вигляді брусів

ISO 294-2 Пластмаси. Лиття під тиском зразків для випробування термопластичних матеріалів. Частина 2. Бруси невеликих розмірів

ISO 294-3 Пластмаси. Лиття під тиском зразків для випробування термопластичних матеріалів. Частина 3. Пластини невеликих розмірів

ISO 295 Пластмаси. Зразки для випробування з термореактивних матеріалів, виготовлені методом пресування

ISO 472 Пластмаси. Словник

ISO 1268 (yсі частини) Пластмаси, армовані волокнами. Методи виготовлення пластин для випробування

ISO 2602 Подавання результатів випробування статистичне. Оцінювання середнього значення. Довірчий інтервал

ISO 2818 Пластмаси. Підготування зразків для випробування за допомогою механічного оброблення

ISO 3167 Пластмаси. Багатоцільові зразки для випробування

ISO 10350-1 Пластмаси. Збирання та подавання порівнянних даних щодо характеристик, визначених одним (експериментальним) значенням. Частина 1. Формувальні матеріали

ISO 11403-3 Пластмаси. Отримання й подання порівнянних багатоточкових даних. Частина 3. Вплив навколишнього середовища на властивості

ISO 13802 Пластмаси. Перевіряння маятникових ударних машин. Шарпі, Ізод і випробування на розтягування.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ