ДСТУ EN 1150:2017 Одяг захисний. Одяг підвищеної видимості для непрофесійного використання. Методи випробування та вимоги (EN 1150:1999, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19418 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 1150:2017 Одяг захисний. Одяг підвищеної видимості для непрофесійного використання. Методи випробування та вимоги (EN 1150:1999, IDT)
Дата початку дії01.01.2019
Дата прийняття26.12.2017
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 1150:2015
Затверджуючий документНаказ від 26.12.2017 № 464 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, скасування чинності національних нормативних документів та поправки до національного нормативного документа
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа1150:2017
РозробникТехнічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)
Орган, що прийнявТехнічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)


Директива Ради 89/686/ЄЕС від 21.12.1989 По зближення законодавства держав-членів ЄЕС в області засобів індивідуального захисту

ДСТУ EN 340:2013 Одяг захисний. Загальні вимоги (EN 340:2003, IDТ)

ДСТУ EN 530:2017 Стійкість проти стирання матеріалів захисного одягу. Методи випробування (EN 530:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT)

ДСТУ EN ISO 20471:2016 Одяг підвищеної видимості. Методи випробування та вимоги (EN ISO 20471:2013, IDT; ISO 20471:2013, IDT; EN ISO 20471:2013/А1:2016, IDT; ISO 20471:2013/Amd 1:2016, IDT)

ДСТУ EN ISO 20471:2016 Одяг підвищеної видимості. Методи випробування та вимоги (EN ISO 20471:2013, IDT; ISO 20471:2013, IDT; EN ISO 20471:2013/А1:2016, IDT; ISO 20471:2013/Amd 1:2016, IDT). Поправка

ДСТУ ISO 105-С06:2009 Матеріали текстильні. Визначення тривкості фарбовання. Частина С06. Метод визначення тривкості фарбовання до прання в домашніх умовах і пральнях (ISO 105-С06:1994, IDT)

ДСТУ ISO 3758:2005 Матеріали текстильні. Маркування символами щодо догляду (ISO 3758:1991, IDT)

ДСТУ ISO 6330-2001/ГОСТ ИСО 6330-2002 Текстиль. Методи домашнього прання та сушіння для випробовування текстильних матеріалів (ISO 6330:1984, IDT, ГОСТ ИСО 6330-2002, ІДТ)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОДЯГ ЗАХИСНИЙ
Одяг підвищеної видимості
для непрофесійного використання
Методи випробування та вимоги

ДСТУ EN 1150:2017
(EN 1150:1999, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») вд 26 грудня 2017 р. № 464 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1150:1999 Protective clothing — Visibility clothing for non-professional use — Test methods and requirements (Захисний одяг. Одяг підвищеної видимості для непрофесійного використання. Методи випробування та вимоги) і внесений з дозволу CEN, Avenue Mamix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1150:2015 (EN 1150:1999, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ЕЙ 1150:1999

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Дизайн

4.1 Загальні положення

4.2 Одяг підвищеної видимості, виготовлений з матеріалів одного призначення та матеріалів комбінованої дії

5 Вимоги до фонового (базового) матеріалу та матеріалу комбінованої дії

5.1 Загальні вимоги

5.2 Колір

5.3 Стійкість кольору фонового (базового) матеріалу

6 Фотометричні та фізичні робочі характеристики світловідбивального матеріалу та матеріалу комбінованої дії

6.1 Світловідбивальні робочі характеристики нового матеріалу

6.2 Вимоги до світловідбивальних робочих характеристик після випробування

7 Методи випробування

7.1 Відбирання проб та кондиціювання

7.2 Визначення кольору

7.3 Метод визначення фотометричних характеристик світловідбивання

7.4 Світловідбивання після впливу

7.5 Світловідбивальні характеристики під час опадів

8 Етикетка з догляду

9 Марковання

9.1 Загальні положення

9.2 Загальне марковання

9.3 Особливе марковання

10 Інформація, яку надає виробник

Додаток ZА (довідковий) Взаємозв’язок EN 1150:1999 та суттєвих вимог Директиви Європейського Союзу

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, гармонізованих з регіональними, європейськими та міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1150:2017 (EN 1150:1999, IDT) «Захисний одяг. Одяг підвищеної видимості для непрофесійного використання. Методи випробування та вимоги», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1150:1999 (версія en) «Protective clothing — Visibility clothing for non professional use — Test methods and requirements».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 1150:2015 (EN 1150:1999, IDT) «Одяг захисний. Одяг підвищеної видимості для непрофесійного використання. Методи випробування та вимоги», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до EN 1150:1999 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— до розділу «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ ISO 80000;

— долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, гармонізованих з регіональними, європейськими та міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті».

EN 340, на який є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як ДСТУ EN 340:2013, який скасовано й замінено на ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT).

EN 471:1994, на який є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як ДСТУ EN 471:2013, який скасовано й замінено на ДСТУ EN ISO 20471:2016 (EN ISO 20471:2013, IDT; ISO 20471:2013, IDT; EN ISO 20471:2013/А1:2016, IDT; ISO 20471:2013/Amd 1:2016, IDT).

EN 20105-В02, EN 23758, EN ISO 105-C06:1997, EN ISO 105-D01, prEN ISO 6330:1997, на які є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як ДСТУ ISO 105-1302:2009, ДСТУ ISO 3758:2005, ДСТУ ISO 105-С06:2009, ДСТУ ГОСТ ИСО 105-D01:2004 та ДСТУ ISO 6330-2001/ГОСТ ИСО 6330-2002, відповідно.

EN ISO 105-Х11, на який є посилання в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національний.

EN ISO 3175:1995, на який є посилання в цьому стандарті, замінено на ISO 3175-1:1998, ISO 3175-2:1998, ISO 3175-3:2003, ISO 3175-4:2003, які прийнято в Україні як національні.

ВСТУП до EN 1150:1999

Цей стандарт містить детальні відомості про ефективність одягу підвищеної видимості для непрофесійного використання, мінімальні площі матеріалу та вимоги щодо його розміщення для досягнення підвищеної видимості у більшості ситуацій, що можуть статися в міських і сільських умовах у денний та в нічний час.

Площа матеріалу залежить від розміру власника, помітність посилюється високим контрастом між одягом і зовнішнім фоном.

Цей стандарт не повинен збігатися з вимогами щодо професійного одягу. Потрібно звернути увагу на EN 471 «Одяг підвищеної видимості», який визначає характеристики й властивості одягу підвищеної видимості, призначеного для використання на робочому місці, тобто для професійного використання.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОДЯГ ЗАХИСНИЙ
Одяг підвищеної видимості для непрофесійного використання
Методи випробування та вимоги

PROTECTIVE CLOTHING
Visibility clothing for non-professional use
Test methods and requirements

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює оптичні вимоги до одягу підвищеної видимості, спроектованого для не професійного використання для дорослих та молоді. Одяг підвищеної видимості для непрофесійного використання призначений для візуальної сигналізації про присутність користувача за будь-яких умов денного світла, за освітлення фарами транспортних засобів або пошуковими прожекторами в темряві, а також на міських дорогах.

Цей стандарт не поширюється на аксесуари, що їх переносять особи або прикріплені до одягу.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перепік нормативних документів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено внаслідок зміни чи перегляду. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням наведених нормативних документів.

EN 340 Protective clothing — General requirements

EN 471:1994 High-visibility warning clothing

EN 530:1994 Abrasion resistance of protective clothing material — Test methods

EN 20105-B02 Textiles — Tests for colour fastness — Part B02: Colourfastness to artificial light (Xenon arc fading lamp test) (ISO 105-B02:1988)

EN 23758 Textiles — Care labelling code using symbols (ISO 3758:1991)

EN ISO 105-C06:1997 Textiles — Tests for colour fastness — Part C06: Colour fastness to domestic and commercial laundering (ISO 105- C06:1994)

EN ISO 105-D01 Textiles — Tests for colour fastness — Part D01: Colour fastness to dry cleaning (ISO 105-D01:1993)

EN ISO 105-X11 Textiles — Tests for colour fastness — Part X11: Colour fastness to hot pressing (ISO 105-X11:1994)

EN ISO 3175:1995 Textiles — Evaluation of stability to machine dry-cleaning (ISO 3175:1995)

prEN ISO 6330:1997 Textiles — Domestic washing and drying procedures for textile testing (ISO/DIS 6330:1997)

ISO 4675 Rubber-or plastics-coated fabrics — Low-temperature bend test

ISO 7854:1995 Rubbers-or plastics-coated fabrics — Determination of resistance to damage by flexing

CIE 15.2:1986 Colorimetry

CIE 17.4:1987 International lighting vocabulary

CIE 54:1982 Retroreflection — Definition and measurement.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 340 Захисний одяг. Загальні вимоги

EN 471:1994 Одяг підвищеної видимості

EN 530:1994 Стійкість до стирання матеріалу захисного одягу. Методи випробування

EN 20105-В02 Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина В02. Стійкість забарвлення до штучного світла (випробування на вицвітання із застосуванням дугової ксенонової лампи) (ISO 105-В02:1988)

EN 23758 Текстиль. Символи з догляду, маркування за допомогою символів (ISO 3758:1991)

EN ISO 105-С06:1997 Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина С06. Світлостійкість у побутових і комерційних пральнях (ISO 105-С06:1994)

EN ISO 105-D01 Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина D01. Світлостійкість за сухого чищення (ISO 105-D01:1993)

EN ISO 105-X11 Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина Х11. Світлостійкість за гарячого пресування (ISO 105-Х11:1994)

EN ISO 3175:1995 Текстильна промисловість. Оцінювання стійкості до машинного сухого чищення (ISO 3175:1995)

prEN ISO 6330:1997 Текстильна промисловість. Випробування на побутове прання і сушіння для текстилю (ISO/DIS 6330:1997)

ISO 4675 Тканини з гумовим та пластмасовим покривом. Випробування на вигин за низьких температур

ISO 7854:1995 Тканини з гумовим та пластмасовим покривом. Визначення стійкості до пошкоджень у разі згинання

СІЕ 15.2:1986 Колориметрія

СІЕ 17.4:1987 Міжнародний світлотехнічний словник

СІЕ 54:1982 Світловідбивання. Визначення та вимірювання.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com