ДСТУ EN ISO 13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN ISO 13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT)
Дата початку дії01.10.2017
Дата прийняття31.10.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ ISO 13688-2001, ДСТУ EN 340:2013
Затверджуючий документНаказ від 31.10.2016 № 356 Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з європейськими нормативними документами, національного стандарту України та скасування нормативних документів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа13688:2016
РозробникТехнічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)
Орган, що прийнявТехнічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДСТУ 8776:2018 Бензол кам`яновугільний та сланцевий. Технічні умови

ДСТУ 8777:2018 Толуол кам`яновугільний та сланцевий. Технічні умови

ДСТУ EN 13034:2017 Одяг захисний. Захист від рідких хімічних речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу для обмеженого захисту від рідких хімічних речовин (типи 6 та РВ [6]) (EN 13034:2005 + A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 14605:2017 Одяг захисний. Захист від рідких хімічних речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик одягу з непроникними до рідини (тип 3) або непроникними до спрею (тип 4) з`єднаннями та до предметів одягу для захисту частин тіла (типи РВ [3] та РВ [4]) (EN 14605:2005 + A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 342:2017 Одяг захисний. Комплекти та предмети одягу для захисту від холоду (EN 342:2004; AC:2008, IDT)

ДСТУ EN 343:2017 Одяг захисний. Захист від дощу (EN 343:2003 + A1:2007; AC:2009, IDT)

ДСТУ EN 469:2017 Захисний одяг для пожежників. Вимоги щодо показників якості захисного одягу для пожежників (EN 469:2005; А1:2006; АС:2006, IDT)

ДСТУ EN ISO 14116:2016 Одяг захисний. Захист від полум`я. Матеріали, пакети матеріалів та одяг, що обмежують поширення полум`я (EN ISO 14116:2015, IDT; ISO 14116:2015, IDT)

МР В.2.3-37641918-902:2019 Методичні рекомендації щодо вимірювання показників якісних характеристик дорожніх знаків

Р В.2.3-37641918-892:2018 Рекомендації застосування неметалевих композитних ґраток при ремонті залізобетонних транспортних споруд методом торкретування

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN ISO 13688:2016
(EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT)

ОДЯГ ЗАХИСНИЙ
Загальні вимоги

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 31 жовтня 2016 р. № 356 з 2017-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 13688:2013 Protective clothing — General requirements (Одяг захисний. Загальні вимоги) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 13688-2001 та ДСТУ EN 340:2013

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 13688:2013

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Основні вимоги з ергономіки та охорони здоров’я

4.1 Загальні положення

4.2 Безпечність

4.3 Конструкція

4.4 Комфорт

5 Зношення

5.1 Загальні положення

5.2 Прання та хімічне чищення

5.3 Змінення розмірів після очищення

6 Загальні позначення розміру

7 Марковання

7.1 Загальні вимоги

7.2 Конкретні вимоги

8 Інформація, яку надає виробник

Додаток А (довідковий) Рівень експлуатаційних властивостей

Додаток В (довідковий) Блок-схема

Додаток С (довідковий) Перевірка ергономічних характеристик захисного одягу (практичні експлуатаційні випробування)

Додаток D (довідковий) Приклади позначення розмірів

Додаток Е (обов’язковий) Піктограми

Додаток F (довідковий) Екологічні аспекти

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між положеннями EN ISO 13688:2013 та основними вимогами Директиви 89/686/ЕЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN IS013688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT) «Одяг захисний. Загальні вимоги», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 13688:2013 «Protective clothing — General requirements» (ISO 13688:2013).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — TK 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ISO 13688-2001 «Одяг захисний. Загальні вимоги» та ДСТУ EN 340:2013 «Одяг захисний. Загальні вимоги», які технічно застаріли й не відповідають міжнародним вимогам.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт», «цей документ», «ISO 13688» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN ISO 13688:2013 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— із «Передмови» до ISO 13688:2013 у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті);

— познаки одиниць фізичних величин приведено до вимог ДСТУ 3651-97.

ISO 13688:2013 — це друге видання, що скасовує та замінює перше видання (ISO 13688:1998), яке технічно переглянуто та внесено такі зміни:

— у сферу застосування внесено твердження, що цей стандарт (та піктограма) призначено для використання в поєднанні з іншим стандартом на виріб;

— доповнено визначення про довжину від талії до талії через плече та про тулуб;

— пояснення щодо рівня експлуатаційних властивостей перенесено до довідкового додатка А;

— розділ 4 з ергономіки розширено до основних вимог з ергономіки й охорони здоров’я та переглянуто окремі підрозділи: загальні положення (4.1), безпечність (4.2), конструкція (4.3) та комфорт (4.4);

— довідковий додаток С доповнено ергономічними характеристиками;

— підрозділ 5.2 щодо стійкості забарвлення вилучено;

— замінено підрозділ 5.3 щодо очищення на підрозділ 5.2 щодо прання та хімічного чищення, в якому дано посилання на стандартизовані процеси, зокрема й під час промислового прання;

— підсилено положення підрозділу 5.3 щодо змінення розмірів після очищення;

— у розділі 6 спрощено систему позначення розміру з урахуванням інтервалів та діапазонів для збільшення можливості вибору й покращення індивідуального підганяння;

— до підрозділу 7.2 щодо конкретних вимог до марковання внесено зміни, якими передбачено долучення обмежувального марковання під час промислового прання;

— у довідковий додаток В (блок-схема) внесено доповнення щодо прийнятності матеріалів;

— додано довідковий додаток F щодо екологічних аспектів.

Текст ISO 13688:2013 схвалено CEN як EN ISO 13688:2013 без будь-яких змін.

Цей стандарт замінює ДСТУ ISO 13688-2001 (ISO 13688:1998, IDT) та ДСТУ EN 340:2013 (EN 340:2003, IDT).

ISO 17075, ISO 30023, EN 1811, EN 14362-1, ISO 15797, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні не прийнято як національні.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO 13688:2013

Цей стандарт є основоположним стандартом, який необхідно враховувати під час застосування конкретних стандартів. Цей стандарт призначено тільки для застосування в поєднанні з іншими стандартами, що містять вимоги до конкретних характеристик виробу, який забезпечує захист.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОДЯГ ЗАХИСНИЙ
Загальні вимоги

PROTECTIVE CLOTHING
General requirements

Чинний від 2017-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги до характеристик з ергономіки, безпечності, позначення розміру, зношення, сумісності та марковання захисного одягу, а також до інформації, що надає виробник захисного одягу.

Цей стандарт призначено тільки для використання в поєднанні з іншими стандартами, які містять вимоги до конкретних захисних характеристик, а не як самостійний документ.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 3071 Textiles — Determination of pH of aqueous extract

ISO 3175-1 Textiles — Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments — Part 1: Assessment of performance after cleaning and finishing

ISO 3635 Size designation of clothes — Definitions and body measurement procedure

ISO 3758 Textiles — Care labelling code using symbols

ISO 4045 Leather — Chemical tests — Determination of pH

ISO 5077 Textiles — Determination of dimensional change in washing and drying

ISO 7000 Graphical symbols for use on equipment — Registered symbols

ISO 17075 Leather— Chemical tests — Determination of chromium (VI) content

ISO 30023 Textiles — Qualification symbols for labelling workwear to be industrially laundered

EN 1811 Reference test method for release of nickel from products intended to come into direct and prolonged contact with the skin

EN 14362-1 Textiles — Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants — Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3071 Текстиль. Визначення pH водного екстракту

ISO 3175-1 Текстиль. Професійний догляд, сухе та вологе хімічне чищення тканин і одягу. Частина 1. Оцінювання характеристик після очищення та оздоблення

ISO 3635 Позначення розміру одягу. Визначення та процедура вимірювання тіла

ISO 3758 Текстиль. Маркування символами щодо догляду

ISO 4045 Шкіра. Хімічні випробування. Визначення pH

ISO 5077 Текстиль. Визначення зміни розмірів після прання та сушіння

ISO 7000 Графічні символи для позначення на устаткованні. Зареєстровані символи

ISO 17075 Шкіра. Хімічні випробування. Визначення вмісту хрому (VI)

ISO 30023 Текстиль. Обмежувальні символи для марковання робочого одягу, який підлягає машинному пранню

EN 1811 Еталонний метод випробування для виділення нікелю з виробів під час прямого й тривалого контакту зі шкірою

EN 14362-1 Текстиль. Методи визначення певних ароматичних амінів, отриманих з азопігментів. Частина 1. Виявлення використання певних азопігментів, доступних з екстракцією волокон чи без неї.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com