ДСТУ EN ISO 22825:2017 Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Контроль зварних швів в аустенітних сталях і сплавах на основі нікелю (EN ISO 22825:2017, IDT; ISO 22825:2017, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19978 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN ISO 22825:2017 Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Контроль зварних швів в аустенітних сталях і сплавах на основі нікелю (EN ISO 22825:2017, IDT; ISO 22825:2017, IDT)
Дата початку дії01.01.2019
Дата прийняття19.12.2017
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 19.12.2017 № 429 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування чинності національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа22825:2017
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Технічна діагностика і неруйнівний контроль» (ТК 78)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Неруйнівний контроль зварних швів
УЛЬТРАЗВУКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Контроль зварних швів в аустенітних сталях
і сплавах на основі нікелю

ДСТУ EN ISO 22825:2017
(EN ISO 22825:2017, IDT; ISO 22825:2017, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Технічна діагностика і неруйнівний контроль» (ТК 78); ТОВ «НВФ «Діагностичні прилади»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 19 грудня 2017 р. № 429 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 22825:2017 Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing — Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys (Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Контроль зварних швів в аустенітних сталях і сплавах на основі нікелю) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 22825:2017

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Інформація, необхідна перед контролем

4.1 Дані, що визначають за технічними умовами

4.2 Конкретна інформація, необхідна дефектоскопісту перед контролем

5 Кваліфікація персоналу

6 Випробувальне обладнання

6.1 Традиційне обладнання

6.2 Обладнання на фазованих антенних решітках

7 Налаштування діапазону для поздовжніх хвиль

8 Налаштування чутливості

8.1 Загальні положення

8.2 Використання бокових циліндричних отворів

8.3 Використання інших контрольних відбивачів

9 Процедура і способи ультразвукового контролю

9.1 Розроблення процедури контролю

9.2 Зміст процедури

9.3 Вибір способу контролю

9.4 Оптимізація способу та проект процедури

9.5 Практичне використання заломлених хвиль

10 Класифікація та визначення розмірів індикацій

11 Контроль зварних швів

11.1 Загальні положення

11.2 Стан поверхні та контактна рідина

11.3 Контроль основного металу

11.4 Сканування

11.5 Оцінювання індикацій

12 Протокол контролю

12.1 Загальні дані

12.2 Інформація про обладнання

12.3 Інформація стосовно способу контролю

12.4 Результати контролю

Додаток А (довідковий) Способи контролю за допомогою похилого перетворювача поздовжніх хвиль

Додаток В (довідковий) Калібрувальні зразки з нержавкої сталі для налаштування діапазону

Додаток С (довідковий) Контрольні зразки для налаштування чутливості

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 22825:2017 (EN ISO 22825:2017, IDT; ISO 22825:2017, IDT) «Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Контроль зварних швів в аустенітних сталях і сплавах на основі нікелю», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 22825:2017 (версія en) «Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing —Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys» (ISO 22825:2017).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 78 «Технічна діагностика і неруйнівний контроль».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до ISO 22825:2017 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— познаки одиниць вимірювання відповідають Міжнародній системі одиниць (SI);

— долучено додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є у цьому стандарті).

ВСТУП до ISO 22825:2017

Як справедливо вважають, зварні з’єднання деталей з аустенітних сталей та зварні з’єднання різнорідних металів дуже складно інспектувати за допомогою ультразвуку. Проблеми в основному пов’язані з несприятливою структурою та розміром зерна, а також з різними властивостями матеріалу, які призводять до утворення неоднорідних та анізотропних механічних і акустичних властивостей, що контрастують з відносно однорідною та ізотропною поведінкою у зварних з’єднаннях низьколегованих сталей.

Аустенітні зварювані метали та інші крупнозернисті, анізотропні матеріали можуть істотно вплинути на поширення ультразвуку. До того ж, на лініях сплавлення та/або локалізаціях стовпчастих зерен можливі спотворення пучка, несподівані відбиття та трансформації моди хвилі. Тому ультразвуковим хвилям може бути складно, а іноді й неможливо проникнути в метал зварного шва.

Для ультразвукового контролю таких металів можуть бути потрібні способи, що відрізняються від традиційних. Ці спеціальні способи часто охоплюють використання роздільно-суміщених перетворювачів, призначених для заломлення хвиль стискування (поздовжніх) або повзучих хвиль, а не звичайних зсувних(поперечних) хвиль.

Крім того, необхідно виготовити репрезентативні контрольні зразки зі зварними швами для розроблення процедури контролю, встановити попередній рівень чутливості, атестувати та продемонструвати ефективність процедури, перш ніж буде прийнято остаточну письмову процедуру контролю. Матеріал, підготовка під зварювання й технологія зварювання, а також геометрія та стан поверхні контрольних зразків мають бути такі самі, що й для контрольованої деталі.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗВАРНИХ ШВІВ
УЛЬТРАЗВУКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Контроль зварних швів в аустенітних сталях
і сплавах на основі нікелю

NON-DESTRUCTIVE TESTING OF WELDS
ULTRASONIC TESTING
Testing of welds in austenitic steels
and nickel based alloys

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає принципи, яких потрібно дотримуватись під час розроблення процедур ультразвукового контролю таких зварних швів:

— зварних швів у нержавких сталях;

— зварних швів у сплавах з нікелю;

— зварних швів в аустенітно-феритних сталях;

— зварних швів елементів з різних металів;

— зварних швів в аустенітних сталях.

Мета контролю може бути дуже різна, наприклад:

— для оцінювання рівня якості (під час виготовлення);

— для виявлення конкретних несуцільностей, спричинених експлуатуванням.

Рівні приймання не входять до цього стандарту, але можуть бути застосовані відповідно до обсягу контролю (див. 4.1).

Вимоги цього стандарту застосовні як до ручного, так і до механізованого контролю.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі дато­ваних посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно корис­туватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 5577 Non-destructive testing — Ultrasonic inspection — Vocabulary

ISO 7963 Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Specification for calibration block No. 2

ISO 9712 Non-destructive testing — Qualification and certification of NDT personne

lEN 12668-1 Non-destructive testing — Characterization and verification of ultrasonic examination equipment — Part 1: Instruments

EN 12668-2 Non-destructive testing — Characterization and verification of ultrasonic examination equipment — Part 2: Probes

EN 12668-3 Non-destructive testing — Characterization and verification of ultrasonic examination equipment — Part 3: Combined equipment

ISO 17635 Non-destructive testing of welds — General rules for metallic materials.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISО 5577 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Основні терміни

ІSО 7963 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Технічні умови на калібрувальний зразок № 2

ІБО 9712 Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу неруйнівного контролю

EN 12668-1 Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація обладнання для ультра­звукового контролю. Частина 1. Прилади

EN 12668-2 Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація обладнання для ультра­звукового контролю. Частина 2. Перетворювач

EN 12668-3 Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація обладнання для ультра­звукового контролю. Частина 3. Комбіноване обладнання

ІSО 17635 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Загальні правила для металів.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ