ДСТУ 8767:2018 Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду, комплектування пожежними автомобілями та проектування

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19448 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 8767:2018 Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду, комплектування пожежними автомобілями та проектування
Дата початку дії01.01.2019
Дата прийняття12.04.2018
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 12.04.2018 № 98 Про прийняття національного нормативного документа
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа8767:2018
РозробникТехнічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)
Орган, що прийнявТехнічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)


ВСН 01-89 Підприємства по обслуговуванню автомобілів

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.1.2-12-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки

ДБН В.2.2-13-2003 Будинки і споруди. Спортивні і фізкультурно-оздоровчі споруди (рос)

ДБН В.2.2-13-2003 Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди (укр)

ДБН В.2.2-13-2003. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди. Зміна № 1

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. Зміна № 1 (рос)

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. Зміна № 1 (укр)

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. Зміна № 3

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. Зміна № 4

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. Зміна №2

ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. Зміна № 1

ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці і дороги населених пунктів (рос)

ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів. Зміна № 1

ДБН В.2.3-5-2001. Вулиці та дороги населених пунктів (укр)

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. Зміна № 1

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зміна № 1

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зміна № 1. Поправка

ДСТУ EN 62305-1:2012 Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи (EN 62305-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 62305-3:2012 Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей (EN 62305-3:2011, IDT)

ДСТУ EN 62305-4:2012 Захист від блискавки. Частина 4. Електричні та електронні системи, розташовані в будинках і спорудах (EN 62305-4:2011, IDT)

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (IEC 62305:2006, NEQ)

Посібник по практичному застосуванню ДБН В.1.1-7 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги

Регламент (ЄС) № 1907/2006 від 18.12.2006 Про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH), яким засновується Європейське Агентство хімічних речовин і препаратів, вносяться зміни до Директиви 1999/45/ЄС і скасовуються Регламент Ради (ЄЕС) № 793/93 і Регламент Комісії (ЄС) № 1488/94, а також Директива Ради 76/769/ЄЕС і Директиви Комісії 91/155/ЄЕС, 93/67/ЄЕС, 93/105/ЄС і 2000/21/ЄС

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 8767:2018

ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНІ ЧАСТИНИ

Вимоги до дислокації та району виїзду,
комплектування пожежними 
автомобілями та проектування

Відповідає офіційному тексту

Київ
 З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 12 квітня 2018 р. № 98 з 2019–01–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Дислокація та район виїзду пожежно-рятувальних підрозділів

7 Комплектування пожежно-рятувальних підрозділів пожежними автомобілями

7.1 Основні пожежні автомобілі (пожежні автоцистерни)

7.2 Основні пожежні автомобілі цільового призначення та спеціальні пожежні автомобілі

7.3 Спеціальні пожежні автомобілі

8 Визначення типу пожежного депо

9 Вимоги до проектування території пожежно-рятувальних частин

9.1 Загальні вимоги до території

9.2 Вимоги до зон території пожежно-рятувальної частини

10 Вимоги до проектування будинку пожежного депо та інших допоміжних будинків і споруд

Додаток А (обов’язковий) Перелік потенційно техногенно небезпечних об’єктів (підприємств)

Додаток Б (обов’язковий) Порогова маса техногенно небезпечних речовин для техногенно небезпечних об’єктів (підприємств) з високим ступенем ризику

Додаток В (довідковий) Методика визначення кількості автодрабин для населеного пункту

Додаток Г (довідковий) П риклад типового розміщення будівель, споруд і зон, що належать до складу пожежно-рятувальної частини

Додаток Д (обов’язковий) С хеми влаштування поворотів, розворотів та під’їздів на обмежених ділянках території

Додаток Е (довідковий) Приклади будинків, споруд і майданчиків навчально-тренувальної зони

Додаток Ж (обов’язковий) Норми належності приміщень будинку пожежного депо, їхня площа

Додаток И (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНІ ЧАСТИНИ
Вимоги до дислокації та району виїзду,
комплектування пожежними автомобілями та проектування

FIRE-RESCUE UNITS
Requirements for dislocation and response area,
complectation by fire engines and engineering

Чинний від 2019–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до: дислокації пожежно-рятувальних частин у населених пунктах; комплектації пожежних депо пожежно-рятувальних підрозділів пожежними автомобілями; проектування територій та будинків пожежно-рятувальних частин.

1.2 Цей стандарт поширюється на пожежно-рятувальні частини, його використовують органи державного управління, місцевого самоврядування, підприємства й установи, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, громадські об’єднання та громадяни, які здійснюють проектування, будівництво та благоустрій на території міських та сільських поселень та інших територій.

1.3 Цей стандарт застосовують під час розроблення містобудівної документації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ EN 62305-1:2012 Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи (EN 62305-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 62305-3:2012 Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей (EN 62305-3:2011, IDT)

ДСТУ EN 62305-4:2012 Захист від блискавки. Частина 4. Електричні та електронні системи, розташовані в будинках і спорудах

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд.

Примітка. Чинні стандарти, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації — каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів.

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com