ДСТУ ISO 669:2010 Контактне зварювання. Устатковання для контактного зварювання. Механічні та електричні вимоги (ISO 669:2000, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19460 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 669:2010 Контактне зварювання. Устатковання для контактного зварювання. Механічні та електричні вимоги (ISO 669:2000, IDT)
Дата початку дії01.07.2012
Дата прийняття28.12.2010
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 28.12.2010 № 620 Про затвердження національних стандартів України та скасування чинності нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа669:2010
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Зварювання та споріднені процеси» (ТК 44)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Зварювання та споріднені процеси» (ТК 44)
Додаткові дані Прийнято методом перекладу


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Контактне зварювання
УСТАТКОВАННЯ
ДЛЯ КОНТАКТНОГО ЗВАРЮВАННЯ
Механічні та електричні вимоги
(ISO 669:2000, IDT)

ДСТУ ISO 669:2010

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Зварювання та споріднені процеси» (ТК 44) та ТОВ МНТЦ «ПАТОНСЕРТ»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Лобанов; В. Юматова, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 620 з 2012-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 669:2000 Resistance welding — Resistance welding equipment — Mechanical and electrical requirements (Контактне зварювання. Устатковання для контактного зварювання. Механічні та електричні вимоги)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Умовні познаки

5 Класифікація

6 Фізичні умови й умови експлуатації

7 Умови випробовування

8 Зварювальні трансформатори

9 Номінальна напруга без навантаги на виході

10 Максимальний струм короткого замикання

11 Теплова характеристика

12 Випробовування нагріванням

13 Умови вимірювання підвищення температури

14 Мережа охолодження рідиною (зварювальне устатковання з охолодженням рідиною)

15 Статичні механічні характеристики

16 Табличка з технічними даними

17 Настанова з експлуатації

Додаток А Динаміка механічних характеристик

Додаток В Приклади табличок з технічними даними

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ISO 669:2001 Resistance welding — Resistance welding equipment — Mechanical and electrical requirements (Контактне зварювання. Устатковання для контактного зварювання. Механічні та електричні вимоги).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 44 «Зварювання та споріднені процеси».

Стандарт містить вимоги, які відповідають законодавству України.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено «Передмову» до ISO 669:2001;

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— у 3.1.3 виправлено редакційну помилку, ISO 8340-1 та ISO 8340-3 замінено на ISO 8430-1 та ISO 8430-3 відповідно.

ISO 5826, на який є посилання в цьому стандарті, в Україні прийнято як ДСТУ ISO 5826 «Устатковання для контактного зварювання. Трансформатори. Загальні технічні вимоги » (ISO 5826:1999, IDT).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНТАКТНЕ ЗВАРЮВАННЯ
УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ КОНТАКТНОГО ЗВАРЮВАННЯ
Механічні та електричні вимоги

КОНТАКТНАЯ СВАРКА
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ
Механические и электрические требования

RESISTANCE WELDING
RESISTANCE WELDING EQUIPMENT
Mechanical and electrical requirements

Чинний від 2012-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до устатковання для контактного зварювання: до устатковання з вмонтованими трансформаторами та повністю пересувного зварювального устатковання.

Стандарт поширюється на такі типи устатковання:

— однофазне устатковання зі змінним зварювальним струмом;

— однофазне устатковання з випрямленим зварювальним струмом, за допомогою випрямляння виходу зварювального трансформатора;

— однофазне устатковання з інвертерним зварювальним трансформатором;

— трифазне устатковання з випрямленим зварювальним струмом за допомогою випрямляння виходу зварювального трансформатора;

— трифазне устатковання з випрямленим зварювальним струмом за допомогою випрямляння входу зварювального трансформатора (іноді називають перетворювачем частоти).

Цей стандарт не встановлює вимог щодо безпечності зварювальних трансформаторів, які продають окремо.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік нормативних документів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено внаслідок змін чи перегляду. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених нормативних документів.

ISO 865:1981 Slots in platens for projection welding machines

ISO 5183-1:1998 Resistance welding equipment — Electrode adaptors, male taper 1:10 — Part 1: Conical fixing, taper 1:10

ISO 5183-2:1988 Resistance spot welding — Electrode adaptors, male taper 1:10 — Part 2: Parallel shank fixing for end-thrust electrodes

ISO 5184:1979 Straight resistance spot welding electrodes

ISO 5821:1979 Resistance spot welding electrode caps

ISO 5826:1999 Electric resistance welding — Transformers — General specifications applicable to all transformers

ISO 5829:1984 Resistance spot welding — Electrode adaptors, female taper 1:10

ISO 5830:1984 Resistance spot welding — Male electrode caps

ISO 8430-1:1988 Resistance spot welding — Electrode holders — Part 1: Taper fixing 1:10

ISO 8430-2:1988 Resistance spot welding — Electrode holders — Part 2: Morse taper fixing

ISO 8430-3:1988 Resistance spot welding — Electrode holders — Part 3: Parallel shank fixing for end thrust

IEC 60051-2:1984 Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories — Part 2: Special requirements for amperemeters and Boltmeters

IEC 60204-1:1992 Electrical equipment of industrial machines — Part 1: General requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 865:1981 Пази в пластинах для машин рельєфного зварювання

ISO 5183-1:1998 Устатковання для контактного зварювання. Електродоутримувачі, зовнішній конус 1:10. Частина 1. Конічне закріплення, конус 1:10

ISO 5183-2:1988 Контактне точкове зварювання. Електродоутримувачі, зовнішній конус 1:10. Частина 2. Паралельне закріплення хвостовика для опорних електродів

ISO 5184:1979 Прямі електроди для контактного точкового зварювання

ISO 5821:1979 Знімні кінці електрода для контактного точкового зварювання

ISO 5826:1999 Устатковання для контактного зварювання. Трансформатори. Загальні технічні вимоги стосовно всіх трансформаторів

ISO 5829:1984 Контактне точкове зварювання. Електродоутримувачі, внутрішній конус 1:10

ISO 5830:1984 Контактне точкове зварювання. Зовнішні знімні кінці електрода

ISO 8430-1:1988 Електродоутримувачі. Частина 1. Фіксація конуса 1:10

ISO 8430-2:1988 Електродоутримувачі. Частина 2. Фіксація конуса Морзе

ISO 8430-3:1988 Електродоутримувачі. Частина 3. Паралельне закріплення хвостовика для осьового зусилля

ІЕС 60051-2:1984 Позначення аналогових електричних пристроїв для вимірювання та їхнього приладдя. Частина 2. Спеціальні вимоги до амперметрів і вольтметрів

ІЕС 60204-1:1992 Електричне устатковання промислових машин. Частина 1. Загальні вимоги.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com