ДСТУ EN 13587:2018 Бітум та бітумні в`яжучі. Визначення властивостей під час розтягування (EN 13587:2016, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19460 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 13587:2018 Бітум та бітумні в`яжучі. Визначення властивостей під час розтягування (EN 13587:2016, IDT)
Дата початку дії01.10.2019
Дата прийняття21.08.2018
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 21.08.2018 № 290 Про прийняття національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа13587:2018
РозробникДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)
Орган, що прийнявДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 13587:2018
(EN 13587:2016, IDT)

Бітум та бітумні в’яжучі

ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІД ЧАС РОЗТЯГУВАННЯ

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 21 серпня 2018 р. № 290 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13587:2016 Bitumen and bituminous binders — Determination of the tensile properties of bituminous binders by the tensile test method (Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення властивостей на розтяг бітумних в’яжучих методом випробування на розтягування) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до EN 13587:2016

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Розтягувальне зусилля

3.2 Видовження

3.3 Крихке розривання

3.4 Границя плинності

3.5 Енергія деформації Еi

3.6 Енергія когезії Еi*

4 Суть методу

5 Апаратура та обладнання

5.1 Установка для випробування

5.2 Термостат

5.3 Пристрій зчитування інформації

5.4 Вимірювальні пристрої

5.5 Форми

6 Підготування та зберігання зразків

7 Випробування

8 Обчислення та оформлення результатів

9 Точність

10 Протокол випробування

Додаток А (обов’язковий) Когезія як критерій технічних характеристик

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міждержавним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13587:2018 (EN 13587:2016, IDT) «Бітум та бітумні в'яжучі. Визначення властивостей під час розтягування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13587:2016 (версія en) «Bitumen and bituminous binders — Determination of the tensile properties of bituminous binders by the tensile test method».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

Цей стандарт розроблено відповідно до чинного законодавства України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— назву цього національного стандарту змінено відносно назви європейського стандарту для узгодження її з чинними національними НД;

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— «Зміст» доповнено підрозділами;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— у першому абзаці розділу 9 слова «таблиця 1» замінено на слова «таблиця 2» як усунення друкарської помилки.

Познаки одиниць фізичних величин наведено згідно із серією стандартів ДСТУ ISO 80000.

ПЕРЕДМОВА до EN 13587:2016

Цей стандарт розроблено Технічним комітетом CEN/TC 336 «Бітумні в’яжучі», функції секретаріату якого виконує AFNOR/BNPe.

Цей стандарт розроблено на заміну EN 13587:2010 та EN 13703:2003.

Цей стандарт містить такі зміни порівняно з EN 13587:2010:

— оновлено нормативні посилання;

— долучено нові терміни та визначення;

— вилучено визначення енергії деформації, наведене в EN 13703;

— наведено методи розрахунку енергії деформації;

— оновлено бібліографію;

— поєднано строки, установлені EN 13589 та EN 13587;

— визначення «традиційна енергія» замінено на визначення «енергія когезії»;

— забезпечено дотримання вимоги Правил внутрішнього розпорядку CEN/CENELEC, частина 3:2011, 6.6.8.3: «Кожну групу з трьох цифр зліва і справа від знака коми потрібно відділяти від попередніх або наступних цифр невеликим пробілом. Винятком є чотиризначні числа, що позначають роки»;

— забезпечено дотримання вимоги Правил внутрішнього розпорядку CEN/CENELEC, частина 3, червень 2015, 6.6.8.1: «Для відділення цілої частини від дробової у версіях документа всіма мовами потрібно використовувати кому».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМ ТА БІТУМНІ В’ЯЖУЧІ
ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІД ЧАС РОЗТЯГУВАННЯ

BITUMEN AND BITUMINOUS BINDERS
DETERMINATION THE PROPERTIES OF TENSILE

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення властивостей бітумних в’яжучих під час розтягування, зокрема бітумів, модифікованих полімерами, методом випробування на розтягування.

Примітка. Зазвичай критеріями оцінки якості матеріалів є властивості під час розтягування, зокрема розтягувальне зусилля, відносне подовження, енергія на границі плинності та розриву.

ЗАСТОРОГА! Під час випробування згідно з цим стандартом можливо використання небезпечних речовин, операцій та обладнання. Цей стандарт не передбачає розгляду всіх небезпечних ситуацій, пов’язаних з його застосуванням. Відповідальність за виявлення та вжиття заходів щодо забезпечення техніки безпеки та охорони здоров’я, а також визначення обмежень щодо застосування цього стандарту несе його користувач.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи, цілком або частково, потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише наведене видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 58 Bitumen and bituminous binders — Sampling bituminous binders

EN 12594 Bitumen and bituminous binders — Preparation of test samples

EN ISO 527 (all parts) Plastics — Determination of tensile properties

ISO 5893 Rubber and plastics test equipment — Tensile, flexural and compression types (constant rate of traverse) — Specification.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 58 Бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих

EN 12594 Бітум та бітумні в’яжучі. Підготування проб для випробування.

EN ISO 527 (усі частини) Пластмаси. Визначення властивостей під час розтягування

ISO 5893 Обладнання для випробування гуми та пластику. Розтягування, згинання та стискання (з постійною швидкістю траверси). Специфікація.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com