ДСТУ EN 13808:2020 Бітум та бітумні в’яжучі. Структура технічних вимог до катіонних бітумних емульсій (EN 13808:2013, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19993 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 13808:2020 Бітум та бітумні в’яжучі. Структура технічних вимог до катіонних бітумних емульсій (EN 13808:2013, IDT)
Дата початку дії01.07.2021
Дата прийняття17.06.2020
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 17.06.2020 № 119 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа13808:2020
РозробникТехнічний комітет стандартизації ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди»


ДСТУ EN 12591:2017 Бітум та бітумні в`яжучі. Технічні вимоги до дорожніх бітумів (EN 12591:2009, IDT)

ДСТУ EN 12593:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури крихкості за методом Фрааса (EN 12593:2015, IDT)

ДСТУ EN 12594:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Підготування проб для випробування (EN 12594:2014, IDT)

ДСТУ EN 12595:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення кінематичної в’язкості (EN 12595:2014, IDT)

ДСТУ EN 12596:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення динамічної в’язкості з використанням вакуумного капілярного віскозиметра (EN 12596:2014, IDT)

ДСТУ EN 12597:2018 Бітум та бітумні в`яжучі. Словник термінів (EN 12597:2014, IDT)

ДСТУ EN 13398:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення еластичності (EN 13398:2017, IDT)

ДСТУ EN 13587:2018 Бітум та бітумні в`яжучі. Визначення властивостей під час розтягування (EN 13587:2016, IDT)

ДСТУ EN 13924-1:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Технічні вимоги до спеціальних дорожніх бітумів. Частина 1. Тверді дорожні бітуми (EN 13924-1:2015, IDT)

ДСТУ EN 13924-2:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Технічні вимоги до спеціальних дорожніх бітумів. Частина 2. Бітуми дорожні мультигрейд (EN 13924-2:2014, IDT)

ДСТУ EN 1426:2018 Бітум та бітумні в`яжучі. Визначення глибини проникності голки (пенетрації) (EN 1426:2015, IDT)

ДСТУ EN 1427:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури розм’якшеності за методом кільця і кулі (EN 1427:2015, IDT)

ДСТУ EN 58:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих (EN 58:2012, IDT)

ДСТУ EN ISO 3675:2012 Нафта сира та нафтопродукти рідкі. Метод лабораторного визначення густини ареометром (EN ISO 3675:1998, IDT)

ДСТУ ISO/TR 13587:2016 Статистичні методи. Три статистичних підходи до оцінювання та тлумачення вимірювальної невизначеності (ISO/TR 13587:2012, IDT)

Регламент (ЄС) № 1907/2006 від 18.12.2006 Про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH), яким засновується Європейське Агентство хімічних речовин і препаратів, вносяться зміни до Директиви 1999/45/ЄС і скасовуються Регламент Ради (ЄЕС) № 793/93 і Регламент Комісії (ЄС) № 1488/94, а також Директива Ради 76/769/ЄЕС і Директиви Комісії 91/155/ЄЕС, 93/67/ЄЕС, 93/105/ЄС і 2000/21/ЄС

Регламент (ЄС) № 305/2011 Європейського парламенту та Ради від 09.03.2011 року, що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС


ДСТУ 9117:2021 Бітум та бітумні в’яжучі. Настанова щодо виробництва та застосування дорожніх бітумів, модифікованих полімерами

ДСТУ 9134:2021 Бітум та бітумні в’яжучі. Настанова щодо виробництва та застосування дорожніх бітумів, модифікованих комплексами добавок

ДСТУ 9178:2022 Настанова з улаштування шарів дорожнього одягу з щебеневих, гравійних та укріплених матеріалів

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 01.03.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 04.06.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 06.05.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 06.09.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 07.04.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 09.08.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 12.08.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 14.06.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 20.08.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 01.08.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 01.11.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 02.11.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 04.01.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 04.04.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 04.07.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 04.08.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 08.11.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 10.01.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 11.07.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 12.03.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 13.09.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 14.12.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 15.11.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 16.06.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 16.08.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 17.12.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 18.01.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 18.04.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 19.05.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 20.10.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 21.01.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 21.02.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 21.11.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 24.11.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 24.12.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 26.07.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 30.08.2022)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2022 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Бітум та бітумні в’яжучі
СТРУКТУРА ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ
ДО КАТІОННИХ БІТУМНИХ
ЕМУЛЬСІЙ

ДСТУ EN 13808:2020
(EN 13808:2013, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 17 червня 2020 р. № 119 з 2021-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13808:2013 «Bitumen and bituminous binders — Framework for specifying cationic bituminous emulsions» (Бітум та бітумні в’яжучі. Структура технічних вимог до катіонних бітумних емульсій) і внесений з дозволу CEN Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Вимоги та методи випробування

5.1 Загальні положення

5.2 Властивості емульсії (таблиця 2)

5.3 Залишкові, відновлені, стабілізовані та зістарені в’яжучі з катіонних бітумних емульсій (таблиця 3)

5.4 Властивості залишкових, відновлених, стабілізованих і зістарених в’яжучих з катіонних бітумних емульсій (таблиця 4)

5.5 Небезпечні речовини

6 Оцінювання та перевіряння постійності властивостей (ОППВ)

6.1 Загальні положення

6.2 Типові випробування

6.3 Заводський контроль продукції (ЗКП)

Додаток А (довідковий) Приклади познак для бітумних емульсій

Додаток В (довідковий) Приклади вибору експлуатаційних класів для емульсії С 69 ВР 2

Додаток ZA (довідковий) Розділи цього стандарту, що стосуються положень нормативних документів ЄС щодо будівельних виробів

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським або міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13808:2020 (EN 13808:2013, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Структура технічних вимог до катіонних бітумних емульсій», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13808:2013 (версія en) «Bitumen and bituminous binders — Framework for specifying cationic bituminous emulsions».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено «Передмову» до EN 13808:2013 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— слова «цей європейський стандарт» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографію» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським або міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ ISO 80000.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМ ТА БІТУМНІ В’ЯЖУЧІ
СТРУКТУРА ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ ДО КАТІОННИХ БІТУМНИХ ЕМУЛЬСІЙ

BITUMEN AND BITUMINOUS BINDERS
FRAMEWORK FOR SPECIFYING CATIONIC BITUMINOUS EMULSIONS

Чинний від 2021-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до властивостей катіонних бітумних емульсій, які використовують під час будівництва та експлуатації автомобільних доріг, аеродромів та інших асфальтобетонних покриттів.

Цей стандарт поширюється на емульсії на основі бітуму чи бітуму, розрідженого летким розчинником чи нелетким розріджувачем, а також на емульсії на основі бітуму, модифікованого полімером, або бітуму, розрідженого летким розчинником чи нелетким розріджувачем, модифікованого полімером, зокрема на бітумні емульсії, модифіковані латексом.

У межах Європи використовують декілька типів катіонних бітумних емульсій. Залежно від традиційної практики для одних і тих же цілей можна використовувати емульсії з різним вмістом в’яжучого. Під час встановлення вимог для певного об’єкту потрібно підбирати класи емульсії так, щоб вони були сумісними та реалістичними.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 58 Bitumen and bituminous binders — Sampling bituminous binders

EN 1425 Bitumen and bituminous binders — Characterization of perceptible properties

EN 1426 Bitumen and bituminous binders — Determination of needle penetration

EN 1427 Bitumen and bituminous binders — Determination of the softening point — Ring and Ball method

EN 1428 Bitumen and bituminous binders — Determination of water content in bitumen emulsions — Azeotropic distillation method

EN 1429 Bitumen and bituminous binders — Determination of residue on sieving of bituminous emulsions, and determination of storage stability by sieving

EN 1430 Bitumen and bituminous binders — Determination of particle polarity of bituminous emulsions

EN 1431 Bitumen and bituminous binders — Determination of residual binder and oil distillate from bitumen emulsions by distillation

EN 12591 Bitumen and bituminous binders — Specifications for paving grade bitumens

EN 12593 Bitumen and bituminous binders — Determination of the Fraass breaking point

EN 12594 Bitumen and bituminous binders — Preparation of test samples

EN 12595 Bitumen and bituminous binders — Determination of kinematic viscosity

EN 12596 Bitumen and bituminous binders — Determination of dynamic viscosity by vacuum capillary

EN 12597 Bitumen and bituminous binders — Terminology

EN 12846-1 Bitumen and bituminous binders — Determination of efflux time by the efflux viscometer — Part 1: Bituminous emulsions

EN 12846-2 Bitumen and bituminous binders — Determination of efflux time by the efflux viscometer — Part 2: Cut-back and fluxed bituminous binders

EN 12847 Bitumen and bituminous binders — Determination of settling tendency of bituminous emulsions

EN 12848 Bitumen and bituminous binders — Determination of mixing stability with cement of bituminous emulsions

EN 12849 Bitumen and bituminous binders — Determination of penetration power of bituminous emulsions

EN 12850 Bitumen and bituminous binders — Determination of the pH value of bituminous emulsions

EN 13074-1 Bitumen and bituminous binders — Recovery of binder from bituminous emulsion or cut-back or fluxed bituminous binders — Part 1: Recovery by evaporation

EN 13074-2 Bitumen and bituminous binders — Recovery of binder from bituminous emulsion or cut-back or fluxed bituminous binders — Part 2: Stabilisation after recovery by evaporation

EN 13075-1 Bitumen and bituminous binders — Determination of breaking behavior— Part 1: Determination of breaking value of cationic bituminous emulsions, mineral filler method

EN 13075-2 Bitumen and bituminous binders — Determination of breaking behavior — Part 2: Determination of fines mixing time of cationic bituminous emulsions

EN 13302 Bitumen and bituminous binders — Determination of dynamic viscosity of bituminous binder using a rotating spindle apparatus

EN 13398 Bitumen and bituminous binders — Determination of the elastic recovery of modified bitumen

EN 13587 Bitumen and bituminous binders — Determination of the tensile properties of bituminous binders by the tensile test method

EN 13588 Bitumen and bituminous binders — Determination of cohesion of bituminous binders with pendulum test

EN 13589 Bitumen and bituminous binders — Determination of the tensile properties of modified bitumen by the force ductility method

EN 13614 Bitumen and bituminous binders — Determination of adhesivity of bituminous emulsions by water immersion test

EN 13703 Bitumen and bituminous binders — Determination of deformation energy

EN 13924 Bitumen and bituminous binders — Specifications for hard paving grade bitumens

EN 14023 Bitumen and bituminous binders — Specification framework for polymer modified bitumens

EN 14769 Bitumen and bituminous binders — Accelerated long-term ageing conditioning by a Pressure Ageing Vessel (PAV)

EN 16345 Bitumen and bituminous binders — Determination of efflux time of bituminous emulsions using the Redwood No. II Viscometer

EN ISO 3405 Petroleum products — Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure (ISO 3405)

EN ISO 3675 Crude petroleum and liquid petroleum products — Laboratory determination of density — Hydrometer method (ISO 3675).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ЕN 58 Бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих

ЕN 1425 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення органолептичних властивостей

ЕN 1426 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення глибини проникності голки

ЕN 1427 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури розм’якшеності. Метод кільця і кулі

ЕN 1428 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання вмісту води в бітумних емульсіях. Метод азеотропної дистиляції

EN 1429 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання залишку після проціджування бітумних емульсій та стійкості під час зберігання шляхом проціджування

EN 1430 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання полярності частинок бітумних емульсій

EN 1431 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання залишкового в’яжучого та нафтового дистиляту з бітумних емульсій методом дистиляції

ЕN 12591 Бітум та бітумні в’яжучі. Технічні вимоги до дорожніх бітумів

ЕN 12593 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури крихкості за методом Фрааса

EN 12594 Бітум та бітумні в’яжучі. Підготовка проб для випробування

ЕN 12595 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення кінематичної в’язкості

ЕN 12596 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення динамічної в’язкості з використанням вакуумного капілярного віскозиметра

ЕN 12597 Бітум та бітумні в’яжучі. Словник термінів

ЕN 12846-1 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення часу витікання віскозиметром витікання. Частина 1. Бітумні емульсії

ЕN 12846-2 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення часу витікання віскозиметром витікання. Частина 2. Бітуми, розріджені летким розчинником або нелетким розріджувачем

ЕN 12847 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення схильності бітумних емульсій до розшарування

ЕN 12848 Бітум та бітум ні в’яжучі. Визначання стійкості бітум них емульсій під час змішування з цементом

ЕN 12849 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання проникальної здатності бітумних емульсій

ЕN 12850 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання рН бітумних емульсій

ЕN 13074-1 Бітум та бітумні в’яжучі. Відновлення в’яжучого з бітумних емульсій та бітумних в’яжучих, розріджених летким розчинником або нелетким розріджувачем. Частина 1. Відновлення за допомогою випаровування.

ЕN 13074-2 Бітум та бітумні в’яжучі. Відновлення в’яжучого з бітумних емульсій та бітумних в’яжучих, розріджених летким розчинником або нелетким розріджувачем. Частина 2. Стабілізація після відновлення за допомогою випаровування

ЕN 13075-1 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання характеристик розпаду. Частина 1. Визначання індексу розпаду катіонних бітумних емульсій методом мінерального наповнювача

ЕN 13075-2 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання характеристик розпаду. Частина 2. Визначання часу змішування катіонних бітумних емульсій із заповнювачем тонких фракцій

ЕN 13302 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення динамічної в’язкості бітумного в’яжучого з використанням ротаційного віскозиметра

ЕN 13398 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення еластичності

ЕN 13587 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення властивостей на розтяг бітумних в’яжучих методом випробування на розтягування

ЕN 13588 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання когезії в’яжучих з використанням методу маятника

ЕN 13589 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення міцнісних властивостей модифікованого бітуму методом примусового розтягнення

ЕN 13614 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення зчеплюваності бітумних емульсій методом занурення у воду

ЕN 13703 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення енергії деформації

ЕN 13924 Бітум та бітумні в’яжучі. Технічні вимоги до твердих дорожніх бітумів

ЕN 14023 Бітум та бітумні в’яжучі. Технічні вимоги до бітумів, модифікованих полімерами

ЕN 14769 Бітум та бітумні в’яжучі. Прискорене довгострокове старіння з використанням камери високого тиску

ЕN 16345 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення часу витікання бітумних емульсій з використанням віскозиметра Редвуда № 2

ЕN ІSО 3405 Нафтопродукти. Визначення фракційного складу за атмосферного тиску (ІSО 3405)

ЕN ІSО 3675 Нафта сира та нафтопродукти рідкі. Лабораторний метод визначення густини. Метод ареометра (ІSО 3675).

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ