ДСТУ EN 61000-3-11:2018 Електромагнітна сумісність. Частина 3-11. Норми. Унормування змін напруги, напруги флуктуацій та флікера в низьковольтних електропостачальних системах загальної призначеності. Обладнання з номінальною силою струму не більше ніж 75 А та з’єднане за певних умов (EN 61000-3-11:2000, IDT; IEC 61000-3-11:2000, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19418 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 61000-3-11:2018 Електромагнітна сумісність. Частина 3-11. Норми. Унормування змін напруги, напруги флуктуацій та флікера в низьковольтних електропостачальних системах загальної призначеності. Обладнання з номінальною силою струму не більше ніж 75 А та з’єднане за певних умов (EN 61000-3-11:2000, IDT; IEC 61000-3-11:2000, IDT)
Дата початку дії01.01.2020
Дата прийняття06.11.2018
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 61000-3-11:2015
Затверджуючий документНаказ від 06.11.2018 № 398 Про прийняття та скасування національних нормативних документів, скасування поправки до національного нормативного документа
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа61000-3-11:2018
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів» (ТК 22)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів» (ТК 22)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ
Частина 3-11. Норми.
Унормування змін напруги, напруги флуктуацій та
флікера в низьковольтних електропостачальних
системах загальної призначеності.
Обладнання з номінальною силою струму
не більше ніж 75 А та з'єднане за певних умов

ДСТУ EN 61000-3-11:2018
(EN 61000-3-11:2000, IDT;
ІЕС 61000-3-11:2000, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів» (ТК 22)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 06 листопада 2018 р. № 398 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 61000-3-11:2000 Electromagnetic compatibility (ЕМС) — Part 3-11: Limits — Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems — Equipment with rated current 75 A and subject to conditional connection (Електромагнітна сумісність. Частина 3-11. Норми. Унормування змін напруги, напруги флуктуацій та флікера в низьковольтних електропостачальних системах загальної призначеності. Обладнання з номінальною силою струму не більше ніж 75 А та з’єднане за певних умов) і внесений з дозволу CENELEC, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 61000-3-11:2015 (EN 61000-3-11:2000, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ІЕС 61000-3-11:2000

1 Сфера застосування та призначення

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги

5 Норми

6 Процедури випробування, вимірювання та обчислення

6.1 Процедури випробування та вимірювання

6.2 Обчислення та визначення виробником максимально допустимого імпедансу системи

6.3 Обчислення та визначення мінімально дозволеного виробником гранично допустимого робочого струму

Додаток А (довідковий) Пояснення показників флікера

Додаток В (довідковий) Блок-схема процесу обчислення та випробування для забезпечення з'єднання обладнання

Додаток ZA (обов'язковий) Посилання на міжнародні видання та їхні європейські відповідники

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 61000-3-11:2018 (EN 61000-3-11:2000, IDT; ІЕС 61000-3-11:2000, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 3-11. Норми. Унормування змін напруги, напруги флуктуацій та флікера в низьковольтних електропостачальних системах загальної призначеності. Обладнання з номінальною силою струму не більше ніж 75 А та з'єднане за певних умов», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 61000-3-11:2000 (версія en) «Electromagnetic compatibility (ЕМС) — Part 3-11: Limits — Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems — Equipment with rated current 75 A and subject to conditional connection».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україну — ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ІЕС 61000-3-11:2015 (ІЕС 61000-3-11:2000, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 3-11. Норми. Унормування змін напруги, напруги флуктуацій і флікера в низьковольтних електропостачальних системах загальної призначеності. Обладнання з номінальною силою струму не більше ніж 75 А та підключене за певних умов», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт», «цей документ», «ця частина ІЕС 61000» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані:» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті».

ВСТУП до ІЕС 61000-3-11:2000

Цей стандарт — частина серії стандартів ІЕС 61000, відповідно із такою структурою:

Частина 1. Загальні положення

Загальні міркування (вступ, фундаментальні принципи)

Визначення понять, термінологія

Частина 2. Навколишнє середовище

Опис навколишнього середовища

Класифікація навколишнього середовища

Рівні електромагнітної сумісності

Частина 3. Норми

Норми емісії завад

Норми на несприйнятливість (наскільки вони підпадають під відповідальність комітетів за видами продукції)

Частина 4. Методики випробування та вимірювання

Методики вимірювання

Методики випробування

Частина 5. Настанови щодо встановлення та притлумлення

Настанови щодо встановлення

Методики та пристрої притлумлення

Частина 6. Загальні стандарти

Частина 9. Різне

Кожну частину далі підрозділено на кілька частин, опублікованих або як міжнародні стандарти, або як технічні вимоги, або як технічні протоколи, деякі з них вже опубліковано як частини. Інші буде опубліковано за номером частини з наступним дефісом та другим номером, що ідентифікує підрозділ (наприклад, 61000-3-11).

Якщо обладнання відповідає вимогам ІЕС 61000-3-3, то для його з'єднання не треба виконувати вимог, установлених цим стандартом.

Норми, наведені в цьому стандарті, стосуються зміни напруги у користувачів, з'єднаних між мережею живлення загальної призначеності низької напруги та обладнанням, установленим користувачами. Тому не можна гарантувати, що обладнання конкретного користувача в цьому стандарті не буде піддано дії збурень у живленні, оскільки імпеданс у точці з'єднання обладнання із живленням устатковання може перевищувати випробувальний імпеданс.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ
Частина 3-11. Норми
Унормування змін напруги, напруги флуктуацій
та флікера в низьковольтних електропостачальних системах
загальної призначеності.
Обладнання з номінальною силою струму
не більше ніж 75 А та з'єднане за певних умов

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
Part 3-11. Limits
Limitation of voltage changes, voltage fluctuations
and flicker in public low-voltage supply systems
Equipment with rated current 75 A
and subject to conditional connection

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ

Цей стандарт установлює норми змін напруги, напруги флуктуацій та флікера, що створює обладнання, з'єднане із системами електропостачання низької напруги загальної призначеності та впливає на ці системи.

Він визначає норми змін напруги, створені обладнанням, яке випробовують за визначених умов.

Цей стандарт поширюється на електричне та електронне обладнання зі споживаним струмом силою від 16 А до 75 А включно, яке призначено для з'єднання з розподільчими системами загальної призначеності низької напруги з номінальними фазними напругами від 220 В до 250 В з частотою 50 Гц та підлягає з'єднанню за певних умов.

Цей стандарт також застосовують до обладнання за сферою застосування ІЕС 61000-3-3, яке не відповідає нормам у разі випробування чи обчислення з еталонним імпедансом електричної мережі Zref і тому підлягає з’єднанню за певних умов. До обладнання, яке відповідає вимогам ІЕС 61000-3-3, норми цього стандарту не застосовують.

Випробування відповідно до цього стандарту є типовими випробуваннями.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. Однак сторонам угод на основі вимог цього стандарту рекомендовано дослідити можливість застосування останніх видань нормативних документів, наведених нижче. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів. Члени ІЕС та ISO підтримують реєстри чинних міжнародних стандартів.

ІЕС 60050(161) International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electromagnetic compatibility

IEC 60725 Considerations on reference impedances for use in determining the disturbance characteristics of household appliances and similar electrical equipment

IEC 61000-3-3 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3: Limits — Section 3: Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current 16 A.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60050(161) Словник електротехнічних термінів. Глава 161. Електромагнітна сумісність

ІЕС 60725 Міркування стосовно еталонного імпедансу за використання у визначенні характеристик збурень побутових приладів та аналогічного електрообладнання

ІЕС 61000-3-3 Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 3. Норми. Розділ 3. Нормування флуктуацій напруги та флікера в низьковольтних системах електроживлення для обладнання з номінальною силою струму 16 А на фазу.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com