ДСТУ EN ISO 11612:2018 Одяг захисний. Одяг для захисту від тепла та полум’я. Мінімальні технічні вимоги (EN ISO 11612:2015, IDT; ISO 11612:2015, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19979 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN ISO 11612:2018 Одяг захисний. Одяг для захисту від тепла та полум’я. Мінімальні технічні вимоги (EN ISO 11612:2015, IDT; ISO 11612:2015, IDT)
Дата початку дії01.01.2020
Дата прийняття15.11.2018
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN ISO 11612:2017
Затверджуючий документНаказ від 15.11.2018 № 418 Про прийняття та скасування національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа11612:2018
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Каучуки, гуми та гумові вироби» (ТК 128)


Директива Ради 89/686/ЄЕС від 21.12.1989 По зближення законодавства держав-членів ЄЕС в області засобів індивідуального захисту

ДСТУ EN ISO 11612:2017 Одяг захисний. Тепло- та вогнезахисний одяг. Мінімальні вимоги до експлуатаційних характеристик (EN ISO 11612:2015, IDT; ISO 11612:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 12127-1:2018 Одяг для захисту від тепла та полум’я. Визначення контактної теплопередачі через захисний одяг або його складові матеріали. Частина 1. Контактна теплопередача від нагрівального циліндра (EN ISO 12127-1:2015, IDT; ISO 12127-1:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT)

ДСТУ EN ISO 15025:2016 Одяг захисний. Захист від тепла та полум`я. Метод випробування на обмежене поширення полум`я (EN ISO 15025:2002, IDT; ISO 15025:2000, IDT)

ДСТУ EN ISO 6942:2018 Одяг захисний. Захист від тепла та вогню. Метод випробування. Оцінювання матеріалів і комбінацій матеріалів, що піддаються дії джерела теплового випромінювання (EN ISO 6942:2002, IDT; ISO 6942:2002, IDT)

ДСТУ EN ISO 9151:2018 Одяг для захисту від тепла та полум’я. Визначення теплопередачі під дією полум’я (EN ISO 9151:2016, IDT; ISO 9151:2016, IDT)

ДСТУ EN ISO 9185:2018 Одяг захисний. Оцінювання стійкості матеріалів до виплеску розплавленого металу (EN ISO 9185:2007, IDT; ISO 9185:2007, IDT)

ДСТУ ISO 13937-2:2006 Матеріали текстильні. Стійкість до роздирання. Частина 2. Визначення сили роздирання штаниноподібних зразків методом одиночного роздирання (ISO 13937-2:2000, IDT)

ДСТУ ISO 13938-1:2007 Матеріали текстильні. Властивості тканин щодо розривання. Частина 1. Гідравлічний метод визначення опору розриванню та розтягуванню на момент розірвання (ІSO 13938-1:1999, ІDT)

ДСТУ ISO 13938-2:2007. Матеріали текстильні. Властивості тканин щодо розривання. Частина 2. Пневматичний метод визначення опору розриванню та розтягуванню на момент розірвання (ІSO 13938-2:1999, ІDT)

ДСТУ ISO 5077-2001 Матеріали текстильні. Метод визначення змінювання лінійних розмірів після прання та сушіння (ISO 5077:1984, IDT)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Одяг захисний
ОДЯГ ДЛЯ ЗАХИСТУ
ВІД ТЕПЛА ТА ПОЛУМ’Я
Мінімальні технічні вимоги

ДСТУ EN ISO 11612:2018
(EN ISO 11612:2015, IDT;
ISO 11612:2015, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Каучуки, гуми та гумові вироби» (ТК 128)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 15 листопада 2018 р. № 418 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 11612:2015 Protective clothing — Clothing to protect against heat and flame — Minimum performance requirements (ISO 11612:2015) (Одяг захисний. Одяг для захисту від тепла та полум’я. Мінімальні технічні вимоги) і внесений з дозволу CEN, Rue Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 11612:2017 (EN ISO 11612:2015, IDT; ISO 11612:2015, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до ISO 11612:2015

Передмова до EN ISO 11612:2015

Вступ до ISO 11612:2015

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальна інформація щодо конструкції

4.1 Загальні положення

4.2 Визначення розмірів та припасування

4.3 Кишені та застібки

4.4 Фурнітура

4.5 Додаткові вимоги щодо конструкції!' предметів одягу для захисту від виплесків розплаву

5 Відбирання зразків та їх попереднє обробляння

5.1 Відбирання зразків

5.2 Попереднє обробляння

5.3 Старіння

5.4 Кондиціювання

6 Загальні технічні вимоги

6.1 Загальні положення

6.2 Теплостійкість

6.3 Обмеження поширення полум’я

6.4 Змінювання геометричних параметрів текстильних матеріалів

6.5 Вимоги щодо фізичних властивостей

6.6 Уміст жиру в шкірі

7 Вимоги щодо показників теплопередавання

7.1 Загальні положення

7.2 Конвективна теплота (кодова познака В)

7.3 Інфрачервоне випромінювання (кодова познака С)

7.4 Виплеск розплавленого алюмінію (кодова познака D)

7.5 Виплеск розплавленого заліза (кодова познака Е)

7.6 Контактна теплота (кодова познака F)

8 Зведена інформація щодо випробування полум’ям і теплотою та відповідні кодові познаки (таблиця 8)

9 Додаткове випробування. Випробування комплекту одягу на стійкість до вогню за допомогою манекена

10 Маркування

11 Інформація, яку надає виробник

Додаток А (обов’язковий) Попереднє механічне обробляння металізованих матеріалів

Додаток В (обов’язковий) Визначення величин показників якості для визначення категорій
та класифікації

Додаток С (довідковий) Настанови щодо розроблення конструкції одягу

Додаток D (довідковий) Оцінювання ризику

Додаток Е (обов’язковий) Невизначеність вимірювань

Додаток ZА (довідковий) Взаємозв'язок між європейським стандартом та основними вимогами Директиви ЄС 89/686/ЕЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 11612:2018 (EN ISO 11612:2015, IDT; ISO 11612:2015, IDT) «Одяг захисний. Одяг для захисту від тепла та полум’я. Мінімальні технічні вимоги», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 11612:2015 (версія en) Protective clothing — Clothing to protect against heat and flame — Minimum performance requirements (ISO 11612:2015, IDT).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 128 «Каучуки, гуми та гумові вироби».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 11612:2017 (EN ISO 11612:2015, IDT; ISO 11612:2015, IDT), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті»;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

Текст ISO 11612:2015 схвалено CEN як EN ISO 11612:2015 без змін.

У додатку ZA доповнено познакою (EN ISO 11612:2015) у назві та першому абзаці.

Наразі замість ISO 3175-2:2010, на який є посилання в цьому стандарті, чинний ISO 3175:2017.

ПЕРЕДМОВА до ISO 11612:2015

Будь-яку торгову марку, використану в цьому стандарті, названо для зручності користувачів, це не означає схвалення.

Інформацію щодо специфічних термінів, уживаних ISO, визначень, пов’язаних з оцінюванням відповідності, а також інформацію про дотримання ISO принципів ВТО щодо Технічних бар’єрів у торгівлі (ТБТ) можна знайти за URL-адресою Foreword — Supplementary information.

Комітет, відповідальний за цей стандарт, — ISO/TC 94 «Особиста безпека. Захисний одяг та засоби індивідуального захисту», підкомітет SC 13, а також Технічний комітет CEN/TC 162 «Захисний одяг, зокрема засоби захисту кистей рук і кінцівок, та рятувальні жилети», який працював разом з ним.

Третє видання скасовує та замінює собою друге видання (ISO 11612:2008), від якого воно відрізняється несуттєвим переглядом і такими змінами:

— змінено пункту вимогах щодо розроблення конструкції в частині взаємного перекривання одиниць одягу;

— змінено пункт у вимогах щодо ділянок тіла, які мають покривати захисні костюми;

— змінено пункт з вимогами щодо відбирання зразків;

— змінено пункт з інформацією щодо старіння внаслідок прання (максимальна кількість процедур чищення, яку зазначив виробник);

— змінено пункт з інформацією щодо попереднього обробляння так, щоб він містив вимоги до предметів одягу одноразового використання;

— додано нову вимогу щодо необхідності вимірювання величини показника якості для визначення категорії та класифікації;

— змінено вимогу щодо додаткового випробування на теплостійкість за температури 260 °С;

— вилучено інформацію щодо плавлення з вимог щодо обмеження поширення полум’я;

— змінено вимогу щодо залишкового горіння з вимог щодо обмеження поширення полум’я;

— змінено вимогу щодо випробування фурнітури тільки після попереднього обробляння;

— долучено інформацію щодо випробування на поширення полум’я матеріалу, з якого виготовлено підкладку;

— змінено процедуру випробування полум’ям етикеток, знаків розрізнення, а також світловідбивальних матеріалів;

— змінено вимоги щодо міцності на роздирання;

— зазначено ділянку для випробування на стійкість до розривання;

— змінено пункт щодо безпечності в частині подання посилання на ISO 13688;

— установлено граничне значення вмісту сполук хрому (VI);

— наведено нову таблицю зі зведеною інформацією щодо випробувань;

— змінено пункт з інформацією, яку має надавати виробник;

— долучено новий додаток щодо вимірювання значення показника якості для визначення категорії та класифікації;

— оновлено пункт щодо спостереження в додатку С у частині прогнозування важкості опіків з використанням манекена, оснащеного засобами вимірювальної техніки;

— долучено нове визначення щодо невизначеності результату вимірювання (додаток Е).

ПЕРЕДМОВА до EN ISO 11612:2015

Цей стандарт (EN ISO 11612:2015) розробив Технічний комітет CEN/TC 162 «Захисний одяг, зокрема засоби захисту кистей рук, засоби захисту кінцівок та рятувальні жилети», секретаріатом якого керує Німецький інститут стандартів (DIN), у співпраці з Технічним комітетом ISO/TC 94 «Особиста безпека. Захисний одяг і засоби індивідуального захисту».

Цей стандарт замінює EN ISO 11612:2008.

Цей стандарт розроблено за дорученням, виданим CEN Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі. Він підтримує основні вимоги Директиви(в) ЄЄ.

Зв’язок з Директивою(-ами) ЄС описано в довідковому додатку ZA, що є невід’ємною частиною цього стандарту.

Текст ISO 11612:2015 схвалено CEN як EN ISO 11612:2015 без змін.

ВСТУП до ISO 11612:2015

Цей стандарт установлює мінімальні технічні вимоги щодо одягу, призначеного для захисту від тепла та полум’я, який можна використовувати під час виконання різноманітних робіт. Інші, перелічені
нижче, стандарти також стосуються одягу для захисту від тепла та полум’я, але для конкретних виробів
чи їх конкретного призначення.

З урахуванням багатьох небезпек, зазначених у цьому стандарті, передбачено три рівні експлуатаційних властивостей:

— 1-й рівень, що означає піддавання низькому ризику;

— 2-й рівень, що означає піддавання середньому ризику;

— 3-й рівень, що означає піддавання високому ризику.

Для захисту від високих впливів теплового випромінювання передбачено 4-й рівень експлуатаційних властивостей, що передбачає використання стійких матеріалів, наприклад алюмінізованих чи подібних до них. Рівень індивідуального захисту, що має бути забезпечено, ґрунтовано на результатах оцінювання ризику та деяких зауваженнях щодо оцінювання ризику, наведених у додатку D.

Для повного захисту всього тіла від впливу тепла та/або полум’я може виникнути необхідність захисту голови, обличчя, рук та/або ніг придатними для цього засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), а в окремих випадках — необхідність у відповідному захисті органів дихання.

Звернено увагу на ISO/TR 2801:2007 [1], у якому визначено настановні принципи відбирання, використання, догляду та обслуговування захисного одягу від тепла та полум’я.

У цьому стандарті ніщо не обмежує будь-яку юрисдикцію, покупця чи виробника від перевищення цих мінімальних вимог. Це один з кількох стандартів на одяг, який розроблено для захисту людей від тепла та/або полум’я. До інших стандартів належать:

— ISO 11611 Protective clothing for use in welding and allied processes;

— ISO 11613 Protective clothing for firefighters — Laboratory test methods and performance requirements;

— ISO 14460 Protective clothing for automobile racing drivers — Protection against heat and flame — Performance requirements and test methods;

— ISO 15384 Protective clothing for firefighters — Laboratory test methods and performance requirements for wildland firefighting clothing;

— ISO 15538 Protective clothing for firefighters — Laboratory test m ethods and performance requirements for protective clothing with a reflective outer surface;

— EN 469 Protective clothing for firefighters — Performance requirements for protective clothing for firefighting;

— EN 1486 Protective clothing for fire-fighters — Test methods and requirements for reflective clothing for specialized fire fighting;

— EN 13911 Protective clothing for firefighters — Requirements and test methods for fire hoods for firefighters;

— EN 15614 Protective clothing for firefighters — Laboratory test methods and perform ance requirements for wildland clothing.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 11611 Одяг захисний для використання під час зварювання та суміжних процесів

ISO 11613 Одяг захисний для пожежників. Методи лабораторних випробувань та технічні вимоги

ISO 14460 Одяг захисний для водіїв-автоперегонців. Захист від теплоти і полум’я. Технічні вимоги та методи випробування

ISO 15384 Одяг захисний для пожежників. Лабораторні методи випробування та технічні вимоги щодо одягу для гасіння пожеж на територіях з ґрунтово-рослинним покривом

ISO 15538 Одяг захисний для пожежників. Лабораторні методи випробування та технічні вимоги щодо технічних характеристик захисного одягу з тепловідбивною зовнішньою поверхнею

EN 469 Одяг захисний для пожежників. Технічні вимоги щодо захисного одягу для пожежників

EN 1486 Одяг захисний для пожежників. Методи випробування та вимоги щодо тепловідбивного одягу для гасіння пожеж в особливих умовах

EN 13911 Одяг захисний для пожежників. Вимоги та методи випробування протипожежних капюшонів для пожежників

EN 15614 Одяг захисний для пожежників. Лабораторні методи випробування та технічні вимоги щодо одягу для користування на територіях з ґрунтово-рослинним покривом.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОДЯГ ЗАХИСНИЙ
ОДЯГ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ТЕПЛА ТА ПОЛУМ’Я
Мінімальні технічні вимоги

PROTECTIVE CLOTHING
CLOTHING ТО PROTECT AGAINST HEAT AND FLAME
Minimum performance requirements

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює мінімальні технічні вимоги щодо захисного одягу, виготовленого з еластичних матеріалів, призначеного для захисту людини, яка надягає його, за винятком кисті рук, від тепла та/або полум’я. Для захисту голови та ніг користувача єдині предмети захисного одягу, на які поширюється дія цього стандарту, — це гетри, капюшон та захисні черевики. Проте що стосується капюшонів, вимог щодо козирків і респіраторного обладнання не надають.

Вимоги щодо експлуатаційних властивостей, викладені в цьому стандарті, застосовні до захисного одягу, який може бути використано для різноманітного захисту, якщо є потреба в одязі з обмеженими характеристиками поширення полум’я та за можливого впливу на користувача теплового випромінювання, конвективної чи контактної теплоти або виплесків розплавленого металу.

Цей стандарт не поширюється на захисний одяг, вимоги щодо якого встановлено в інших стандартах (див. Вступ).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 3376:2011 Leather — Physical and mechanical tests — Determination of tensile strength and percentage extension

ISO 3377-1 Leather — Physical and mechanical tests — Determination of tear load — Part 1: Single edge tear

ISO 4048 Leather — Chemical tests — Determination of matter soluble in dichloromethane and free fatty acid content

ISO 5077 Textiles — Determination of dimensional change in washing and drying

ISO 6942 Protective clothing — Protection against heat and fire — Method of test: Evaluation of materials and material assemblies when exposed to a source of radiant heat

ISO 9151 Protective clothing against heat and flame — Determination of heat transmission on exposure to flame

ISO 9185 Protective clothing — Assessment of resistance of materials to molten metal splash

ISO 12127-1 Clothing for protection against heat and flame — Determination of contact heat transmission through protective clothing or constituent materials — Part 1: Test method using contact heat produced by heating cylinder

ISO 13506 Protective clothing against heat and flame — Test method for complete garments — Prediction of burn injury using an instrumented manikin

ISO 13688 Protective clothing — General requirements

ISO 13934-1 Textiles — Tensile properties of fabrics — Part 1: Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method

ISO 13935-2 Textiles — Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles — Part 2: Determination of maximum force to seam rupture using the grab method

ISO 13937-2 Textiles — Tear properties of fabrics — Part 2: Determination of tear force of trouser-shaped test specimens (Single tear method)

ISO 13938-1 Textiles — Bursting properties of fabrics — Part 1: Hydraulic method for determination of bursting strength and bursting distension

ISO 13938-2 Textiles — Bursting properties of fabrics — Part 2: Pneumatic method for determination of bursting strength and bursting distension

ISO 15025 Protective clothing — Protection against heat and flame — Method of test for limited flame spread

ISO 17493 Clothing and equipment for protection against heat — Test method for convective heat resistance using a hot air circulating oven.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3376:2011 Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення межі міцності на розтягування та подовження у відсотках

ISO 3377-1 Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення зусилля роздирання. Частина 1. Роздирання зразків по одному краю

ISO 4048 Шкіра. Хімічні випробування. Визначення вмісту речовин, розчинних у дихлорметані, та вмісту вільних жирних кислот

ISO 5077 Матеріали текстильні. Визначення зміни розмірів після прання та сушіння

ISO 6942 Одяг захисний. Одяг захисний від тепла та вогню. Метод випробування. Оцінювання матеріалів і комбінацій матеріалів, що піддають д ії тепловипромінювального джерела

ISO 9151 Одяг для захисту від тепла та полум’я. Визначення теплопередавання в разі дії полум’я

ISO 9185 Одяг захисний. Оцінювання стійкості матеріалів до виплеску розплавленого металу

ISO 12127-1 Одяг для захисту від тепла та полум’я. Визначення контактного теплопередавання крізь захисний одяг чи його складові матеріали. Частина 1. Метод випробування з використанням контактного тепла, генерованого нагрівальним циліндром

ISO 13506 Одяг захисний для захисту від тепла та полум’я. Метод випробування готових предметів одягу. Прогнозування опікової травми за допомогою манекена, оснащеного приладами

ISO 13688 Одяг захисний. Загальні вимоги

ISO 13934-1 Матеріали текстильні. Властивості тканин під час розтягування. Частина 1. Визначення максимального зусилля та подовження за максимального зусилля методом смужки

ISO 13935-2 Матеріали текстильні. Міцність шовних з’єднань тканин та виробів, виготовлених з них. Частина 2. Визначення максимального зусилля під час розривання шва греб-методом

ISO 13937-2 Матеріали текстильні. Міцність тканин під час роздирання. Частина 2. Визначення зусилля роздирання для випробувальних штаниноподібних зразків (метод одиничного роздирання)

ISO 13938-1 Матеріали текстильні. Властивості тканин щодо розривання. Частина 1. Гідравлічний метод визначення міцності на розривання та деформації під час розривання

ISO 13938-2 Матеріали текстильні. Властивості тканин щодо розривання. Частина 2. Пневматичний метод визначання міцності на розривання та деформації під час розривання

ISO 15025 Одяг захисний. Захист від тепла та полум’я. Метод випробування щодо обмеження поширення полум’я

ISO 17493 Одяг та засоби захисту від тепла. Метод випробування на стійкість до конвективного тепла з використанням печі, у якій циркулює гаряче повітря.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ