СОУ НЕК 341.001:2019 Вимоги до вітрових та сонячних електростанцій при їх роботі паралельно з об’єднаною енергетичною системою України

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19457 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СОУ НЕК 341.001:2019 Вимоги до вітрових та сонячних електростанцій при їх роботі паралельно з об’єднаною енергетичною системою України
Дата початку дії28.01.2019
Дата прийняття28.01.2019
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 28.01.2019 № 39
Вид документаСОУ (Стандарт Організації України)
Шифр документа341.001:2019
РозробникНауково-проектний центр розвитку Об’єднаної енергетичної системи України НЕК «Укренерго» (НПЦР ОЕС України)
Орган, що прийнявНауково-проектний центр розвитку Об’єднаної енергетичної системи України НЕК «Укренерго» (НПЦР ОЕС України)


ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила (ПТЕ)

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила. Зміни

ГКД 341.003.001.001-2000 Під`єднання об`єктів вітроенергетики до електричних мереж. Порядок та вимоги. Зміни

ГКД 341.003.001.001-2000. Під`єднання об`єктів вітроенергетики до електричних мереж. Порядок тa вимоги

ГКД 341.003.001.002-2000 Правила проектування вітрових електричних станцій. Зміни

ГКД 341.003.001.002-2000. Правила проектування вітрових електричних станцій

ГОСТ 13109-97. Електрична енергія. Сумісність технічних засобів. Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення

ДСТУ 2815-94 Електричні й магнітні кола та пристрої. Терміни та визначення

ДСТУ 3429-96 Електрична частина електростанції та електричної мережі.Терміни та визначення

ДСТУ 3440-96 Системи енергетичні. Терміни та визначення

ДСТУ 3466-96 Якість електричної енергії. Терміни та визначення

ДСТУ 4037-2001. Вітроенергетика. Установки електричні вітрові. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4051-2001. Вітроенергетика. Станції електричні вітрові. Загальні технічні вимоги. Зі зміною № 1

ДСТУ 8292:2015 Вітроенергетика. Вітрові електричні станції. Приєднання до електроенергетичної системи

ДСТУ 8635:2016 Геліоенергетика. Площадки для фотоелектричних станцій. Приєднання станцій до електроенергетичної системи

ДСТУ IEC 61000-4-30:2010 Електромагнітна сумісність. Частина 4-30. Методи випробування та вимірювання. Вимірювання показників якості електричної енергії (IEC 61000-4-30:2008, IDT)

ДСТУ ЕN 50160:2014 Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності (ЕN 50160:2010, IDT)

СОУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016 Стандарт операційної безпеки функціонування Об’єднаної енергетичної системи України. Побудова та експлуатація електричних мереж. Технічна політика. Частина 1. Технічна політика у сфері побудови та експлуатації магістральних і міждержавних електричних мереж. Проект

СОУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016 Стандарт операційної безпеки функціонування Об’єднаної енергетичної системи України. Побудова та експлуатація електричних мереж. Технічна політика. Частина 2. Технічна політика у сфері побудови та експлуатації розподільних електричних мереж. Проект

СОУ-Н ЕЕ 20.178:2008 Схеми принципові електричні розподільчих установок напругою від 6 кВ до 750 кВ електричних підстанцій. Настанова

СОУ-Н МПЕ 007:2008 Правила взаємовідносин між Державним підприємством Національна енергетична компанія Укренерго та суб`єктами (об`єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об`єднаної енергетичної системи України

СОУ-Н МПЕ 007:2008 Правила взаємовідносин між Державним підприємством Національна енергетична компанія Укренерго та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України. Зміни

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.563:2004 Ліквідація аварій та технологічних порушень режиму на енергопідприємствах і в енергооб`єднаннях. Запобігання технологічним порушенням у електричній частині енергопідприємств і енергооб`єднань і їх ліквідація. Інструкція

Державне підприємство
«Національна енергетична компанія «Укренерго»
 

СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА

ВИМОГИ ДО ВІТРОВИХ ТА СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ПРИ ЇХ РОБОТІ
ПАРАЛЕЛЬНО З ОБ’ЄДНАНОЮ ЕНЕРГЕТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ

СОУ НЕК 341.001:2019

Київ
2019

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: ДП «НЕК «Укренерго»

2 РОЗРОБЛЕНО: Відокремлений підрозділ «Науково-проектний центр розвитку Об’єднаної енергетичної системи України» ДП НЕК  «Укренерго»

3 РОЗРОБНИКИ: О. Болдирєв  (керівник розробки), А. Квицинський, В. Редін (відповідальний виконавець), М. Клопот, М. Головатюк

4 ВНЕСЕНО: Виробничо-технічний  відділ ДП «НЕК «Укренерго»

5 ПОГОДЖЕНО: Заступник директора з оперативного керування – головний диспетчер ДП «НЕК «Укренерго» В. Зайченко

Заступник директора з розвитку і експлуатації мережі – технічний директор  ДП «НЕК «Укренерго» М. Бєлкін

Начальник виробничо-технічного  відділу ДП «НЕК «Укренерго» В. Московчук

Директор з юридичного забезпечення ДП «НЕК «Укренерго» М. Юрков

6 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «НЕК «Укренерго» від 28.01.2019 р. № 39

7 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

8 ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ: 2024 рік

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Позначення та скорочення

5 Загальні положення

6 Вимоги до вітрових та сонячних електричних станцій

6.1 Порядок доступу та приєднання  вітрових та сонячних електричних станцій до електричної мережі ОЕС України

6.2 Загальні технічні вимоги до вітрових і сонячних електричних станцій, які приєднуються до  ОЕС України

6.3 Забезпечення показників якості електричної енергії

6.4 Управління та моніторинг

Додаток А Схеми розподільчих установок центральних підстанцій  вітрових та сонячних електричних  станцій

Додаток Б Бібліографія

ВСТУП

Цей стандарт визначає основні технічні та функціональні вимоги, яким повинні відповідати вітрові та фотоелектричні сонячні електростанції у разі їх приєднання на паралельну роботу у складі Об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС України).

Стандарт підприємства є нормативним документом, який встановлює базові системні вимоги, що направлені на забезпечення функціонування вітрових та сонячних електростанцій у складі ОЕС України в сучасних умовах відповідно до діючого законодавства України та Енергетичного Співтовариства.

Дія цього стандарту поширюється на характеристики вітряних та фотоелектричних сонячних електричних станцій (далі – відповідно ВЕС і СЕС) потужністю понад 150 кВт, які використовують інвертор для приєднання на паралельну роботу до електричних мереж ОЕС України. 

Вимоги цього стандарту призначені для застосування операторами системи передачі та системи розподілу під час планування розвитку електричних мереж до яких приєднанні  ВЕС та СЕС, а також суб’єктами та фізичними особами підприємницької діяльності з постачання та виробництва електричної енергії на ВЕС та СЕС.

Питання щодо врегулювання оперативних взаємовідносин між операторами системи передачі та розподілу і операторами ВЕС і СЕС у стандарті не розглядалися. Питання взаємовідносин між об’єктами генерації та операторами системи передачі та системи розподілу повинно вирішуватися шляхом оновлення діючих Положень.

Державне підприємство
«Національна енергетична компанія «Укренерго»
 

СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА

ВИМОГИ ДО ВІТРОВИХ ТА СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ПРИ ЇХ РОБОТІ
ПАРАЛЕЛЬНО З ОБ’ЄДНАНОЮ ЕНЕРГЕТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ

Чинний від 2019-01-28

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт «Вимоги до вітрових та сонячних електростанцій при їх роботі паралельно з об’єднаною енергетичною системою України» (далі – Вимоги) визначає основні вимоги до обладнання та режиму роботи вітрових та фотоелектричних сонячних електричних станцій (далі – відповідно ВЕС і СЕС) потужністю понад 150 кВт, що використовують інвертор для приєднання на паралельну роботу з Об’єднаною енергосистемою України (далі – ОЕС України

1.2 Цей стандарт застосовується при визначенні:

– основних технічних та функціональних вимог, яким повинні відповідати ВЕС і СЕС у разі їх приєднання до електричних мереж ОЕС України;

– точки приєднання електростанції або декількох електростанцій до електричної мережі яка, з урахуванням номінальної потужності ВЕС і СЕС та конфігурації мережі, повинна забезпечувати максимальний рівень стійкої та безперебійної роботи ВЕС і СЕС, а також ОЕС України в цілому;

– порядку взаємодії оператора системи передачі або системи розподілу з власниками (або уповноваженими особами) ВЕС і СЕС при їх приєднані до електричних мереж;

1.3 Ці Вимоги призначено для використання оператором системи передачі ДП «НЕК «Укренерго» (далі – ОСП ОЕС України), його регіональними диспетчерськими центрами (далі – оператор системи передачі, ОСП), операторами системи розподілу (далі – ОСР), суб’єктами підприємницької діяльності та фізичними особами з постачання та виробництва електричної енергії на ВЕС і СЕС, а також проектними інститутами, фірмами та організаціями, що розробляють, впроваджують та експлуатують ВЕС і СЕС.

1.4 Приєднання та функціонування ВЕС і СЕС потужністю понад 150 кВт, які приєднуються на паралельну роботу до мереж ОЕС України, здійснюється згідно з договором про приєднання до електричних мереж.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Вимогах є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

Закон України «Про ринок електричної енергії»

Закон України «Про альтернативні джерела енергії»

ДСТУ 2815-94 Електричні й магнітні кола та пристрої. Терміни та визначення

ДСТУ 3429-96 Електрична частина електростанції та електричної мережі. Терміни та визначення

ДСТУ 3440-96 Системи енергетичні. Терміни та визначення

ДСТУ 3466-96 Якість електричної енергії. Терміни та визначення

ДСТУ 3896-2007 Вітроенергетичні установки та вітроелектричні станції. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4037-2001 Вітроенергетика. Установки електричні вітрові. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4051-2001 Вітроенергетика. Станції електричні вітрові. Загальні технічні вимоги

ДСТУ EN 50160:2014 (EN 50160:2010, IDT) Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності

ДСТУ IEC 61000-4-30:2010 Електромагнітна сумісність. Частина 4-30. Методи випробування та вимірювання. Вимірювання показників якості електричної енергії (IEC 61000-4-30:2008, IDT)

ДСТУ 8292:2015 Вітроенергетика. Вітрові електричні станції. Приєднання до електроенергетичної системи

ДСТУ 8635:2016 Геліоенергетика. Площадки для фотоелектичних станцій. Приєднання станцій до електроенергетичної системи

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения (Електрична енергія. Сумісність технічних засобів. Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення)

IEC 61400-25-2:2015 Wind turbines – Part 25-2: Communications for monitoring and control of wind power plants - Information models (Вітрові турбіни. Комунікації
для спостереження і контролю за вітровими електричними станціями. Інформаційна модель)

Кодекс системи передачі, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 14.03.2018 № 309

Кодекс системи розподілу, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 14.03.2018 № 310

Кодекс комерційного обліку, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 14.03.2018 № 311

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

ГКД 341.003.001.001-2000 Під’єднання об’єктів вітроенергетики до електричних мереж. Порядок і вимоги

ГКД 341.003.001.002-2000 Правила проектування вітрових електричних станцій (зі змінами)

СОУ-Н ЕЕ 20.178:2008 Схеми принципові електричні розподільчих установок напругою від 6 кВ до 750 кВ електричних підстанцій. Настанова

СОУ-Н 40.1.20.563:2004 Ліквідація аварій та порушень режиму на енергопідприємствах та в енергооб’єднаннях. Запобігання технологічним порушенням
у електричній частині енергопідприємств і енергооб›єднань і їх ліквідація. Інструкція

СОУ-Н МЕВ 40.1.00100227-68:2012 Стійкість енергосистеми. Керівні вказівки (зі змінами)

СОУ-Н ЕЕ 40.1.00100227-101:2014 Норми технологічного проектування енергетичних систем та електричних мереж 35 кВ і вище (зі змінами)

СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-103:2014 Виконання Схем перспективного розвитку ОЕС України, окремих енерговузлів та енергорайонів. Правила

СОУ-Н МПЕ 007:2008 Правила взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами)
електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України (зі змінами)

СОБУ МВЕ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016 Стандарт операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України. Побудова та експлуатація
електричних мереж. Технічна політика. Частина 1. Технічна політика у сфері побудови та експлуатації магістральних та міждержавних електричних мереж. Частина 2. Технічна політика у сфері побудови та експлуатації розподільних електричних мереж

Регламент Комісії (ЄС) 2016/631 від 14.04.2016, що встановлює мережевий кодекс про вимоги до приєднання генераторів до мережі

Регламент Комісії (ЄС) 2016/1388 від 17.08.2016, що встановлює мережевий кодекс із приєднання електроустановок до мереж

Регламент Комісії (ЄС) 2016/1447 від 26.08.2016, що встановлює мережевий кодекс про вимоги до приєднання до мережі систем постійного струму високої
напруги (ПСВН) і приєднаних на постійному струмі модулів енергоцентру (МЕЦ)

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ). – К.: Міненерговугілля України, 2017.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com