ДСТУ 8635:2016 Геліоенергетика. Площадки для фотоелектричних станцій. Приєднання станцій до електроенергетичної системи

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 8635:2016 Геліоенергетика. Площадки для фотоелектричних станцій. Приєднання станцій до електроенергетичної системи
Дата початку дії01.01.2017
Дата прийняття05.04.2016
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 05.04.2016 № 98 Про прийняття національного стандарту України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа8635:2016
РозробникІнститут відновлюваної енергетики Національної академії наук України
Орган, що прийнявІнститут відновлюваної енергетики Національної академії наук України


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Геліоенергетика
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ ПРИЄДНАННЯ СТАНЦІЙ ДО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ

ДСТУ 8635:2016

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут відновлюваної енергетики Національної академії наук України (ІВЕ НАН України)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 05 квітня 2016 р. № 98 з 2017-01-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки і скорочення

5 Загальні положення

6 Попереднє оцінювання площадок

6.1 Загальні положення

6.2 Топографічне оцінювання

6.3 Оцінювання кліматичних умов

6.4 Оцінювання геліоенергетичного потенціалу

6.5 Оцінювання природоохоронних вимог

6.6 Оцінювання вимог щодо забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини, пам’яток архітектури, археології та історії

6.7 Оцінювання можливостей вирішення питань землевідведення

6.8 Оцінювання вимог до ландшафту та дизайну

6.9 Оцінювання інфраструктур

6.10 Оцінювання можливостей приєднання ФЕС до електроенергетичної системи

6.11 Оцінювання супутніх факторів

7 Геологічне та геодезичне оцінювання

8 Вимоги щодо безпеки

9 Оцінювання техніко-економічних показників площадок

9.1 Обчислення вироблення електричної енергії ФЕС

9.2 Оцінювання собівартості виробленої електроенергії

10 Остаточне вибирання площадок

11 Допустимі схеми приєднання ФЕС до електроенергетичної системи та вимоги до лінії видавання потужності ФЕС

11.1 Схеми приєднання ФЕС до електроенергетичної системи

11.2 Приєднання ФЕС до електричних мереж

11.3 Робота ФЕС в енергосистемі

11.4 Релейний захист і лінійна автоматика

11.5 Засоби зв’язку, обсяг інформації, облік електричної енергії

12 Допустимі діапазони частоти й напруги

12.1 Нормальні умови експлуатації ФЕС

12.2 Аварійні умови експлуатації ФЕС

13 Якість електроенергії

14 Керування та моніторинг

15 Підготування технічних умов

16 Підключення ФЕС до електричної мережі

Додаток А (довідковий) Склад звітної документації про вибір площадок

Додаток Б (довідковий) Схема розподільчих установок ЦПС ФЕС

Додаток В (довідковий) Функції обмеження генерації ФЕС

Додаток Г (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГЕЛІОЕНЕРГЕТИКА
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ ПРИЄДНАННЯ СТАНЦІЙ ДО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ

SOLAR POWER ENGINEERING
AREAS FOR PHOTOVOLTAIC PLANTS INTERCONNECTING PLANTS WITH THE GRID

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює єдині вимоги до вибирання площадок для будівництва фотоелектричних станцій (ФЕС), що їх має бути приєднано до електроенергетичної системи, і до правил та варіантів приєднання ФЕС до електроенергетичної системи.

1.2 Цей стандарт застосовний для використання під час вибирання площадок для будівництва (спорудження) ФЕС, під час виконання попереднього оцінювання площадок щодо придатності для перспективного освоєння їх геліоенергетичного потенціалу та під час приєднання ФЕС до електроенергетичної системи.

1.3 Цей стандарт поширюється на підприємства й організації, що діють в Україні, незалежно від форм власності.

1.4 Цей стандарт не поширюється на фотоелектричні станції, на площадки, на яких розміщено й будують ФЕС, та на площадки, на які затверджено нормативну документацію на будівництво ФЕС до дати введення в дію цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Податковий кодекс України

Закон України «Про електроенергетику»

Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів»

Постанова НКРЕ від 11 жовтня 2012 р. № 1314 «Про затвердження Примірних договорів, які укладаються із суб’єктами господарювання, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»

ДСТУ 3440-96 Системи енергетичні. Терміни та визначення

ДСТУ 4885:2007 Енергоощадність. Геліоенергетика. Методика визначання ресурсів

ДСТУ 7503:2014 Геліоенергетика. Станції фотоелектричні. Терміни та визначення понять

ДСТУ EN 50160:2014 Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності (EN 50160:2010, IDТ)

ДСТУ ІЕС 60071-1:2009 Узгодженість ізоляції. Частина 1. Визначення понять, принципи та правила (ІЕС 60071-1:2006, IDТ)

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (Електрична енергія. Сумісність технічних засобів електромагнітна. Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення)

ДБН А.2.1-1-2014 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд (зі зміною)

ДБН Б.2.2-2-2008 Планування та забудова міст і функціональних територій. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування

ДБН В.1.2-7-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ (зі зміною)

ДБН В.3.2-2-2009 Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт

НАПБ 05.028-2004 Протипожежний захист енергетичних підприємств, окремих об’єктів та енергоагрегатів. Інструкція з проектування і експлуатації

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.06.004-2007 Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com