ДСТУ EN 469:2017 Захисний одяг для пожежників. Вимоги щодо показників якості захисного одягу для пожежників (EN 469:2005; А1:2006; АС:2006, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19419 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 469:2017 Захисний одяг для пожежників. Вимоги щодо показників якості захисного одягу для пожежників (EN 469:2005; А1:2006; АС:2006, IDT)
Дата початку дії01.01.2019
Дата прийняття28.12.2017
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ 4366:2004
Затверджуючий документНаказ від 28.12.2017 № 495 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, скасування чинності національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа469:2017
РозробникТехнічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)
Орган, що прийнявТехнічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)


ДСТУ 4366:2004 Одяг пожежника захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробовування (ISO 11613:1999, NEQ; EN 469:1995, NEQ)

ДСТУ EN 20811:2004 Матеріали текстильні. Визначання стійкості до проникання води. Випробовування гідростатичним тиском (EN 20811:1992, IDT)

ДСТУ EN 27941:2010 Пропан та бутан технічні. Аналізування методом газової хроматографії (EN 27941:1993, IDT)

ДСТУ EN 469:2017 Захисний одяг для пожежників. Вимоги щодо показників якості захисного одягу для пожежників (EN 469:2005, IDT)

ДСТУ EN 469:2017 Захисний одяг для пожежників. Вимоги щодо показників якості захисного одягу для пожежників (EN 469:2005/А1:2006, IDТ). Зміна № 1:2017

ДСТУ EN 469:2017 Захисний одяг для пожежників. Вимоги щодо показників якості захисного одягу для пожежників (EN 469:2005/АС:2006, IDТ). Поправка № 1:2017

ДСТУ EN ISO 13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT)

ДСТУ EN ISO 14116:2016 Одяг захисний. Захист від полум`я. Матеріали, пакети матеріалів та одяг, що обмежують поширення полум`я (EN ISO 14116:2015, IDT; ISO 14116:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 15025:2016 Одяг захисний. Захист від тепла та полум`я. Метод випробування на обмежене поширення полум`я (EN ISO 15025:2002, IDT; ISO 15025:2000, IDT)

ДСТУ EN ISO 20471:2016 Одяг підвищеної видимості. Методи випробування та вимоги (EN ISO 20471:2013, IDT; ISO 20471:2013, IDT; EN ISO 20471:2013/А1:2016, IDT; ISO 20471:2013/Amd 1:2016, IDT)

ДСТУ EN ISO 20471:2016 Одяг підвищеної видимості. Методи випробування та вимоги (EN ISO 20471:2013, IDT; ISO 20471:2013, IDT; EN ISO 20471:2013/А1:2016, IDT; ISO 20471:2013/Amd 1:2016, IDT). Поправка

ДСТУ EN ISO 6530:2017 Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Визначення опору матеріалів проникненню рідин (EN ISO 6530:2005, IDT; ISO 6530:2005, IDT)

ДСТУ EN ISO 6942:2017 Одяг захисний. Захист тепло- та вогнестійкий. Метод випробування. Оцінювання матеріалів і комбінацій матеріалів, що піддаються дії джерела теплового випромінювання (EN ISO 6942:2002, IDT; ISO 6942:2002, IDT)

ДСТУ EN ISO 9151:2017 Одяг для захисту від тепла та полум’я. Визначення теплопередачі під дією полум`я (EN ISO 9151:2016, IDT; ISO 9151:2016, IDT)

ДСТУ ISO 11092:2005 Матеріали текстильні. Оцінювання фізіологічного впливу. Вимірювання теплового опору та водопаронепроникності в установленому режимі (методом виділення вологи на захищеній гарячій пластинці) (ISO 11092:1993, IDТ)

ДСТУ ISO 13937-2:2006 Матеріали текстильні. Стійкість до роздирання. Частина 2. Визначення сили роздирання штаниноподібних зразків методом одиночного роздирання (ISO 13937-2:2000, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 469:2017
(EN 469:2005; А1:2006; АС:2006, IDT)

ЗАХИСНИЙ ОДЯГ ДЛЯ ПОЖЕЖНИКІВ

Вимоги щодо показників якості
захисного одягу для пожежників

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО та НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 28 грудня 2017 р. № 495 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 469:2005 «Protective clothing for firefighters — Performance requirements for protective clothing for firefighting» (Захисний одяг для пожежників. Вимоги щодо показників якості захисного одягу для пожежників) зі зміною А1:2006 та поправкою АС:2006 і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart, 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ 4366:2004

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 469:2005

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальна інформація щодо будови одягу

4.1 Загальні положення

4.2 Позначення розмірів

4.3 Тип одягу

4.4 Комбінації предметів одягу

4.5 Комплект зовнішнього одягу, що складається з двох частин

4.6 Водонепроникна прокладка

4.7 Фурнітура

4.8 Вбудовані засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)

5 Відбирання зразків та їх попереднє оброблення

6 Вимоги

6.1 Поширення полум’я

6.2 Теплопередача полум’ям

6.3 Теплопередача випромінюванням

6.4 Залишкове максимальне зусилля під час розтягування матеріалу в умовах впливу теплового випромінювання

6.5 Теплостійкість

6.6 Максимальне зусилля під час розтягування

6.7 Стійкість до роздирання

6.8 Змочування поверхні

6.9 Змінювання геометричних параметрів

6.10 Стійкість до проникнення рідких хімічних речовин

6.11 Стійкість до проникнення води

6.12 Стійкість до проникнення водяної пари

6.13 Показники ергономіки

6.14 Видимість

6.15 Додаткове випробування — випробування предмета одягу в цілому

7 Маркування

8 Інформація, яку надає виробник

Додаток А (обов’язковий) Невизначеність результатів вимірювання

Додаток В (обов’язковий) Вимоги щодо видимості

Додаток С (довідковий) Прогнозування важкості опіків з використанням манекена, оснащеного засобами вимірювальної техніки

Додаток D (довідковий) Перевіряння основних ергономічних показників захисного одягу. Експериментальне визначення показників якості

Додаток Е (довідковий) Метод випробування предметів одягу в цілому

Додаток F (довідковий) Фізіологічні небезпеки та небезпеки теплового навантаження

Додаток G (довідковий) Настанови щодо оцінювання ризику

Додаток Н (довідковий) Настанови щодо небезпек ураження електричним струмом

Додаток ZA (довідковий) Зв’язок між цим європейським стандартом та основними вимогами Директиви ЄС 89/686/ЕЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 469:2017 (EN 469:2005; А1:2006; АС:2006, IDT) «Захисний одяг для пожежників. Вимоги щодо показників якості захисного одягу для пожежників», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 469:2005 (версія en) «Protective clothing for firefighters Performance requirements for protective clothing for firefighting» зі зміною A1:2006 та поправкою AC:2006.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ 4366:2004 «Захисний одяг пожежника. Загальні технічні вимоги та методи випробувань», який технічно застарів і не відповідає європейським вимогам.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ» і «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 469:2005 як таку, що не стосується технічного змісту цього стандарту;

— з «Передмови» до EN 469:2005 у цей «Наіональний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, на які є посилання в цьому стандарті);

— познаки одиниць фізичних величин приведено до вимог серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

ISO 17493 та CIE 54.2:2000 не прийнято в Україні як національні стандарти. EN ISO 1421:1998 та EN ISO 13934-1:1999 наразі не чинні, замість них чинні EN ISO 1421:2016 та EN ISO 13934-1:2013 відповідно, які в Україні не прийнято як національні стандарти. EN 367, EN 471, EN 533 та EN 31092 наразі не чинні, замість них чинні EN ISO 9151:2016, EN ISO 20471:2016, EN ISO 14116:2016 та EN ISO 11092:2016 відповідно, які в Україні прийнято як національні стандарти і їхні назви наведено у національному додатку НА. EN 24920 та EN ISO 4674-1:2003 наразі не чинні, замість них чинні EN ISO 4920:2012 та EN ISO 4674-1:2016 відповідно, які в Україні не прийнято як національні стандарти, натомість в Україні прийнято як національні стандарти ISO 4920:2005 та ISO 4674-1:2013 відповідно, і їхні назви наведено у національному додатку НА. EN ISO 6530:2005 та EN ISO 6942:2002 в Україні не прийнято як національні стандарти, натомість в Україні прийнято як національні стандарти ISO 6530:1990 та ISO 6942:1993 відповідно, і їхні назви наведено у національному додатку НА. EN ISO 15025:2002 наразі не чинний, замість нього чинний EN ISO 15025:2016, який в Україні не прийнято як національний стандарт, натомість в Україні прийнято як національний стандарт EN ISO 15025:2002, і його назву наведено у національному додатку НА. Наразі чинний ISO 5077:2016, який в Україні не прийнято як національний стандарт, натомість в Україні прийнято як національний стандарт ISO 5077:1984, і його назву наведено у національному додатку НА. ISO 7941 не прийнято в Україні як національний стандарт, натомість в Україні прийнято як національний стандарт EN 27941:2010, і його назву наведено у національному додатку НА.

Тексти зміни А1:2006 та поправки АС:2006 до EN 469:2005 долучено до цього стандарту, їх у тексті позначено подвійною рискою на березі сторінки.

Вилучено виноски зі с. 23 та с. 27 англійської версії стандарту як такі, що не відповідають технічному змісту цього стандарту.

Цей стандарт — один із кількох стандартів щодо одягу, який було розроблено для захисту людей від тепла та/або полум’я. Прикладами таких європейських стандартів є:

— prEN ISO 11611:2003 Захисний одяг для використання під час зварювання та інших подібних процесів (ISO/DIS 11611:2003);

— prEN ISO 11612:2003 Одяг для захисту від теплоти та полум’я (ISO/DIS 11612:2003);

— ISO 11613:1999 Захисний одяг для ложежників. Методи лабораторних випробувань і вимоги щодо показників якості;

— EN 1486:1996 Захисний одяг для пожежників. Методи випробувань і вимоги до тепловідбивного одягу для гасіння пожеж в особливих умовах;

— EN ISO 14460:1999 (та EN ISO 14460/А1:2002) Захисний одяг для пілотів перегонових автомобілів. Захист від теплоти та полум’я. Вимоги щодо показників якості та методи випробування (ISO 14460:1999);

— ISO 15384:2003 Захисний одяг для пожежників. Методи лабораторних випробувань та вимоги щодо показників якості одягу для пожежників, що використовують для гасіння пожеж поза межами населених пунктів;

— ISO 15538:2001 Захисний одяг для пожежників. Методи лабораторних випробувань та вимоги щодо показників якості захисного одягу з тепловідбивною зовнішньою поверхнею;

— EN 13911:2004 Захисний одяг для пожежників. Вимоги та методи випробувань підшоломників для пожежників.

ВСТУП до EN 469:2005

Мета цього стандарту — встановити мінімальні вимоги щодо показників якості захисного одягу для пожежників, яким користуються під час гасіння пожеж. Цей стандарт установлює два рівні вимог щодо показників якості, які зазначено в 6.2, 6.3, 6.11 і 6.12, причому 1 рівень — нижчий, а 2 рівень — вищий. Вибирати рівень особистого захисту потрібно з урахуванням результатів оцінювання ризику.

У додатку G перелічено велику кількість небезпек, з якими можуть зіткнутися пожежники, а також передбачено настанови щодо проведення аналізування для оцінювання ризику.

У разі виникнення надзвичайної ситуації можуть бути наявні інші небезпеки, ніж ті, для захисту від яких призначено одяг, вимоги щодо якого встановлено цим стандартом, наприклад, хімічні, біологічні небезпеки, а також небезпеки, пов’язані з впливом радіаційного випромінювання та електрики. Якщо в результаті оцінювання ризику буде встановлено ймовірний вплив таких небезпек, то може знадобитися захист за допомогою засобів індивідуального захисту, які більше придатні для такого застосування, ніж ті, на які поширюється цей стандарт, і які можна використовувати замість захисного одягу, який відповідає вимогам цього стандарту, або на додаток до нього.

Окремі вимоги цього стандарту впливають на показники ергономіки, у зв’язку з чим до нього у формі настанов уведено додаткові довідкові додатки стосовно показників ергономіки та небезпек фізіологічного/теплового навантаження, оскільки порядок проведення відповідних випробувань для оцінювання виконання цих вимог ще не визнано на міжнародному рівні. Важливо, щоб у майбутньому вимоги щодо показників ергономіки захисного одягу стали невід’ємними обов’язковими частинами стандартів, подібних до цього; наразі роботи в цьому напрямку тривають.

Вимогу щодо опору проникненню водяної пари, яку встановлено в 6.12 для 1 рівня захисту (стосовно методики його оцінювання), запропоновано ввести під час внесення змін.

Для належного і повного захисту від небезпек, вплив яких може бути наявним на пожежників, за необхідності, потрібно користуватися також додатковими засобами індивідуального захисту голови, обличчя, долонь і ступень разом з відповідними засобами захисту органів дихання.

Передбачені лабораторні випробування в контрольованих умовах, які проводять для визначення відповідності вимогам щодо показників якості, встановленим цим стандартом, не відображають ситуацій, з якими можуть зіткнутися працівники пожежних підрозділів.

Цей стандарт установлює мінімальні вимоги щодо показників якості. Жодні положення цього стандарту не передбачають обмеження прав органів, що мають повноваження, користувачів і виробників у частині встановлення вимог, жорсткіших за мінімальні.

Примітка. Важливо, щоб пожежники пройшли навчання з питань вибирання, користування, догляду і ремонтування всіх засобів індивідуального захисту. Потрібно брати до уваги положення CEN/TR 14560:2003, який установлює вимоги щодо вибирання, користування, догляду і ремонтування захисного одягу для захисту від теплоти та полум'я.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАХИСНИЙ ОДЯГ ДЛЯ ПОЖЕЖНИКІВ
Вимоги щодо показників якості захисного одягу для пожежників

PROTECTIVE CLOTHING FOR FIREFIGHTERS
Performance requirements for protective clothing for firefighting

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює мінімальний рівень вимог щодо показників якості захисного одягу, призначеного для носіння під час гасіння пожеж та виконання інших видів робіт, пов’язаних з цим, наприклад, рятувальних робіт і надання допомоги під час стихійних лих. Одяг, про який ідеться, не призначено для захисту під час виконання планових робіт, пов’язаних з очищенням від хімічних та/або газоподібних речовин.

Цей стандарт установлює загальні вимоги щодо будови одягу, мінімальні вимоги щодо використовуваних матеріалів, а також методів випробування, якими потрібно користуватися для визначення показників якості. Необхідних значень показників якості можна досягти використанням одного або більшої кількості предметів одягу.

Цей стандарт поширюється на одяг, яким користуються у разі короткочасного розбризкування хімічних речовин або горючих рідин, але не поширюється на спеціальний одяг для використання в ситуаціях, коли існує високий ризик, наприклад, на тепловідбивний захисний одяг. Він не стосується захисту голови, долонь і ступень, а також захисту від інших небезпек, зокрема хімічних, біологічних, радіологічних та електричних. Ці питання може бути розглянуто в інших стандартах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 340 Protective Clothing — General requirements

EN 367 Protective clothing — Protection against heat and fire — Method of determining heat transmission on exposure to flame

EN 471:2003 High-visibiiity warning clothing for professional use — Test methods and requirements

EN 533:1997 Protective clothing — Protection against heat and flame — Limited flame spread materials and material assemblies

EN 20811 Textiles — Determination of resistance to water penetration — Hydrostatic pressure test

EN 24920:1992 Textiles — Determination of resistance to surface wetting (spray test) of fabrics

EN 31092 Textiles — Determination of physiological properties — Measurement of thermal and watervapour resistance under steady-state conditions (sweating guarded — hotplate test) (ISO 11092:1993)

EN ISO 1421:1998 Rubber- or plastics — Determination of tensile strength and elongation at break (ISO 1421:1998)

EN ISO 4674-1:2003 Rubber- or plastics-coated fabrics — Determination of tear resistance — Part 1 : Constant rate of tear methods (ISO 4674-1:2003)

EN ISO 6530:2005 Protective clothing — Protection against liquid chemicals — Test method for resistance of materials to penetration by liquids (ISO 6530:2005)

EN ISO 6942:2002 Protective clothing — Protection against heat and fire — Method of test: Evaluation of materials and material assemblies when exposed to a source of radiant heat (ISO 6942:2002)

EN ISO 13934-1:1999 Textiles — Tensile properties of fabrics — Part 1: Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method (ISO 13934-1:1999)

EN ISO 13937-2:2000 Textiles — Tear properties of fabrics — Part 2: Determination of tear force of trouser-shaped test specimens (Single tear method) (ISO 13937-2:2000)

EN ISO 15025:2002 Protective clothing — Protection against heat and flame — Method of test for limited flame spread (ISO 15025:2000)

ISO 5077 Textiles — Determination of dimensional change in washing and drying

ISO 7941 Commercial propane and butane — Analysis by gas chromatography

ISO 17493:2000 Clothing and equipment for protection against heat — Test method for convective heat resistance using a hot air circulating oven

CIE 54.2:2001 Retroreflection — Definition and measurement.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 340 Захисний одяг. Загальні вимоги

EN 367 Захисний одяг. Захист від тепла та полум’я. Метод визначення теплопередачі в умовах впливу полум’я

EN 471:2003 Сигнальний одяг підвищеної видимості для професійного користування. Методи випробування та вимоги

EN 533:1997 Захисний одяг. Захист від тепла та полум’я. Матеріали і пакети матеріалів, що забезпечують обмеження поширення полум’я

EN 20811 Тканини. Визначення опору проникненню води. Випробування гідростатичним тиском

EN 24920:1992 Тканини. Визначення опору матеріалів змочуванню поверхні (під час випробування дощуванням)

EN 31092 Тканини. Визначення фізіологічного впливу. Вимірювання теплостійкості та непроникності для водяної пари в стаціонарних умовах (випробування методом осаджування вологи на захищеній гарячій пластині) (ISO 11092:1993)

EN ISO 1421:1998 Гума та пластмаси. Визначення межі міцності під час розривання і подовження в момент розриву (ISO 1421:1998)

EN ISO 4674-1:2003 Тканини з гумовим або пластмасовим покриттям. Визначення зносостійкості. Частина 1. Методи, що передбачають зношування зі сталою швидкістю (ISO 4674-1:2003)

EN ISO 6530:2005 Захисний одяг. Захист від рідких хімічних речовин. Метод випробування з визначення опору матеріалів проникненню рідин (ISO 6530:2005)

EN ISO 6942:2002 Захисний одяг. Захист від тепла та полум’я. Метод випробування: Оцінювання матеріалів і пакетів матеріалів в умовах впливу джерела теплового випромінювання (ISO 6942:2002)

EN ISO 13934-1:1999 Тканини. Механічні властивості матеріалів під час розтягування. Частина 1. Визначення максимального зусилля і подовження в умовах впливу максимального зусилля методом, що передбачає використання стрічки (ISO 13934-1:1999)

EN ISO 13937-2:2000 Тканини. Механічні властивості матеріалів під час розтягування. Частина 2. Визначення зусилля розривання зразків для випробування у вигляді штанини (ISO 13937-2:2000)

EN ISO 15025:2002 Захисний одяг. Захист від тепла та полум’я. Метод випробування на обмежене поширення полум’я (ISO 15025:2000)

ISO 5077 Тканини. Визначення зміни розмірів під час прання та сушіння

ISO 7941 Пропан і бутан технічні. Газохроматографічний аналіз

ISO 17493:2000 Одяг і засоби індивідуального захисту від тепла. Методи випробування на стійкість до конвекційного теплового випромінювання з використанням печі, в якій циркулює гаряче повітря

СІЕ 54.2:2001 Світловідбивання. Визначення та вимірювання.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com