ДСТУ ISO 19650-1:2020 Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ). Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 1. Концепції та принципи (ISO 19650-1:2018, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19432 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 19650-1:2020 Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ). Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 1. Концепції та принципи (ISO 19650-1:2018, IDT)
Дата початку дії01.07.2020
Дата прийняття18.03.2020
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 18.03.2020 № 73 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа19650-1:2020
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Металобудівництво» (ТК 301)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Металобудівництво» (ТК 301)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОЦИФРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
ЩОДО БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД
ВКЛЮЧНО З БУДІВЕЛЬНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ
МОДЕЛЮВАННЯМ (ВIM)
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ
З ВИКОРИСТАННЯМ БУДІВЕЛЬНОГО
ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Частина 1. Концепції та принципи

ДСТУ ISO 19650-1:2020
(ISO 19650-1:2018, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Металобудівництво» (ТК 301), Товариство з обмеженою відповідальністю «Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського», за сприяння Асоціації «Український центр сталевого будівництва»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 18 березня 2020 р. № 73 з 2020–07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 19650-1:2018 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 1: Concepts and principles (Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВIM). Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 1. Концепції та принципи)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до ISO 19650-1:2018

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Загальні терміни

3.2 Терміни, що стосуються активів та проектів

3.3 Терміни, що стосуються управління інформацією

4 Інформація про актив та проект, сприятливі можливості та спільна робота

4.1 Принципи

4.2 Управління інформацією відповідно до ISO 19650

4.3 Сприятливі можливості, пов’язані з управлінням інформацією

5 Визначення вимог до інформації та створюваних інформаційних моделей

5.1 Принципи

5.2 Вимоги до організаційної інформації (OIR)

5.3 Вимоги до інформації про актив (AIR)

5.4 Вимоги до інформації про проект (PIR)

5.5 Вимоги до обміну інформацією (EIR)

5.6 Інформаційна модель активу (AIM)

5.7 Інформаційна модель проекту (PIM)

6 Цикл постачання інформації

6.1 Принципи

6.2 Співвідношення з життєвим циклом активу

6.3 Встановлення вимог до інформації та планування поставок інформації

7 Функції управління інформацією про проект та актив

7.1 Принципи

7.2 Функції управління інформацією про актив

7.3 Функції управління інформацією про проект

7.4 Функції управління інформацією про завдання

8 Компетентність та спроможність виконавчої групи

8.1 Принципи

8.2 Обсяги перевірки компетентності та спроможності

9 Спільна робота над інформацією, представленою у вигляді інформаційного контейнера

10 Планування поставок інформації

10.1 Принципи

10.2 Строки постачання інформації

10.3 Матриця відповідальності

10.4 Визначення стратегії об’єднання та структурування інформаційних контейнерів

11 Управління спільною роботою зі створення інформації

11.1 Принципи

11.2 Рівень інформаційної потреби

11.3 Якість інформації

12 Організація середовища спільних даних (CDE) та робочого процесу

12.1 Принципи

12.2 Статус «у процесі роботи»

12.3 Перехід «перевірка/перегляд/схвалення»

12.4 Статус «спільний доступ»

12.5 Перехід «перегляд/санкціонування»

12.6 Статус «опубліковано»

12.7. Статус «архів»

13 Загальні положення щодо «будівельного інформаційного моделювання (ВІМ) відповідно до стандартів ISO 19650»

Додаток А (довідковий) Приклади стратегії об’єднання та структурування інформаційних контейнерів

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 19650-1:2020 (ISO 19650-1:2018, IDT) «Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВIM). Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 1. Концепції та принципи», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 19650-1:2018 (версія en) «Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 1: Concepts and principles».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 301 «Металобудівництво».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт», «ця частина стандарту» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, розділи «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— рисунки наведено одразу після тексту, де вперше виконано посилання на них, або на черговій сторінці;

— виправлено друкарські помилки в 3.3 та у «Бібліографії».

ПЕРЕДМОВА до ISO 19650-1:2018

ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) є всесвітнім об’єднанням національних органів стандартизації (органів — членів ISO). Роботу з підготовки міжнародних стандартів зазвичай здійснюють із залученням технічних комітетів ISO. Кожен орган — член ISO, зацікавлений у темі, за якою створено технічний комітет, має право бути представленим у цьому комітеті. У роботі беруть участь також міжнародні організації, урядові та неурядові, які взаємодіють з ISO. ISO тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (IEC) з усіх питань електротехнічної стандартизації.

Процедури, використовувані для розроблення цього стандарту та призначені для його подальшого підтримання в актуальному стані, викладено в Директивах ISO/IEC, частина 1. Зокрема треба зазначити різні критерії схвалення, необхідні для різних типів документів ISO. Цей документ розроблено відповідно до редакційних правил, викладених у Директивах ISO/IEC, частина 2 (див. www.iso.org/directives).

Потрібно звернути увагу на те, що деякі елементи цього стандарту можуть бути предметом патентних прав. ISO не несе відповідальності за виявлення будь-якого або всіх таких патентних прав. Подробиці щодо будь-яких патентних прав, виявлених під час розроблення стандарту, наведено у вступі та/або в списку отриманих патентних декларацій ISO (див. www.iso.org/patents).

Будь-яка торговельна назва, використана в цьому стандарті, є інформацією, наданою користувачам для зручності, і не означає схвалення.

Стосовно роз’яснень щодо добровільного застосування стандартів, значень специфічних термінів та формулювань ISO, пов’язаних з оцінюванням відповідності, а також інформації про приєднання ISO до принципів Світової організації торгівлі (СОТ) щодо технічних бар’єрів у торгівлі (TБT) див. www.iso.org/iso/foreword.html.

Цей стандарт підготовано Технічним комітетом ISO/TC 59 «Будівлі та інженерні споруди», ПК 13 «Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВIM)».

Перелік усіх частин стандарту ISO 19650 можна знайти на веб-сайті ISO.

Будь-які зауваги або запитання щодо цього стандарту мають бути направлені до Національного органу стандартизації в країні користувача. Повний перелік цих органів можна знайти за адресою доступу: www.iso.org/members.html.

ВСТУП

У цьому стандарті викладено концепції та принципи, рекомендовані для організації бізнес-процесів у сфері будівництва, призначені для управління інформацією та створення інформації протягом життєвого циклу об’єктів будівництва (далі — «управління інформацією») з використанням технології будівельного інформаційного моделювання (ВIM). Ці процеси можуть забезпечити власникам/управителям активів, замовникам, їхнім підрядникам та постачальникам, а також тим, хто залучений до фінансування проектів, сприятливі умови для отримання позитивних бізнес-результатів, зокрема й розширення можливостей, зниження ризиків і витрат завдяки створенню та використанню інформаційних моделей активів і проектів. У цьому стандарті дієслівна форма «має» (should) застосована для позначення рекомендації.

Цей стандарт призначений для використання, перш за все:

— особами, залученими до закупівель товарів та послуг, проектування, будування та/або введення в експлуатацію об’єктів будівництва,

а також

— особами, залученими до управління активами, охоплюючи експлуатацію та технічне обслуговування.

Цей стандарт застосовний до об’єктів будівництва та будівельних проектів усіх розмірів та категорій складності. До сфери його застосування належать великі об’єкти нерухомого майна та лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури, окремі будівлі (будинки) та об’єкти інфраструктури, а також проекти нового будівництва, зокрема й комплексні. Проте концепції та принципи, які містить цей стандарт, мають бути застосовані пропорційно та відповідно до масштабів і категорії складності об’єкта будівництва або проекту. Зокрема це стосується підприємств малого та середнього бізнесу, залучених до управління активами або реалізації проектів. Причому важливо, щоб процедури закупівель та мобілізації ресурсів сторін, які беруть участь у реалізації проектів, було максимально інтегровано в наявні процеси матеріально-технічного постачання та мобілізації.

Концепції та принципи, які містить цей стандарт, спрямовані на організацію діяльності всіх, хто бере участь у реалізації життєвого циклу активу. Це стосується, але не обмежується цим, власника/управителя активу, замовника, менеджера, проектної групи, будівельників, виробника обладнання, технічного фахівця, органу технічного нагляду, інвестора, страховика та кінцевого користувача.

Конкретні вимоги до управління інформацією на етапі реалізації проектів будівництва наведено в ISO 19650-2. Вони засновані на концепціях і принципах цього стандарту, який однак не містить обов’язкових вимог щодо застосування ISO 19650-2 або будь-якої іншої частини серії стандартів ISO 19650, які буде опубліковано пізніше.

Є багато різних способів, завдяки яким власники/управителі або замовники можуть якнайкраще задовольнити приватні інтереси свого бізнесу або державні інтереси в контексті відповідних національних вимог. Це стосується також схем закупівель та договірних відносин. Описані в цьому стандарті поняття та принципи управління інформацією мають бути прийняті та застосовані відповідно до конкретних обставин та вимог щодо діяльності з управління активом або проектом. Ці вимоги мають бути враховані в числі вимог щодо інформації із зазначенням способів, у які їх потрібно виконувати, причому деталі мають бути узгоджені завчасно для того, щоб забезпечити їх результативне та ефективне виконання.

Для ефективної реалізації проектів та експлуатації активів ключове значення має співпраця сторін, які беруть участь у будівельних проектах та в управлінні активами. Щоб досягти вищого рівня якості та збільшення можливостей повторного використання наявних знань і досвіду, організації надалі частіше обирають нові середовища спільної діяльності. Важливим результатом співпраці в такому середовищі є можливість досягнення ефективності завдяки передачі й повторному використанню інформації, обміну досвідом, а також зменшенню ризику виникнення втрат, суперечностей або неправильного тлумачення даних.

Повноцінна спільна робота потребує взаєморозуміння й довіри, а також глибшого рівня стандартизації процесу, ніж це відбувалося до цих пір, оскільки лише в цьому разі інформація може бути створена вчасно й у належний спосіб постачена учасникам процесу. Потрібно, щоб вимоги до інформації, передані по ланцюгах постачання, досягали тієї сторони, яка може створити інформацію в найефективніший спосіб, і щоб створену інформацію було зібрано та передано у зворотному напрямку. Сьогодні ДСТУ ISO 19650-1:2020 VIII на виправлення неструктурованої інформації, на вирішення проблем, що виникають унаслідок неправильного управління інформацією непідготованим персоналом та неузгоджених дій робочих груп, на вирішення проблем, пов’язаних з повторним використанням та відтворенням інформації, витрачають значні ресурси. Ці втрати можна зменшити, якщо застосовувати поняття та принципи, викладені в цьому стандарті.

Для вдосконалення майбутніх видань стандартів ISO 19650 власникам активів певної країни, державним замовникам та органам влади рекомендовано збирати інформацію та накопичувати досвід щодо її впровадження та використання.

Серію стандартів ISO 19650 може бути вдосконалено з урахуванням прийнятого в певній державі досвіду з управління активами, наприклад, відповідно до правил ISO 55000. Застосування стандартів ISO 19650 можна також успішно інтегрувати в систему якості організації, наприклад, відповідно до ІSO 9001, хоча сертифікація за ISO 9001 не є обов’язковою з точки зору вимог стандартів ISO 19650. Інші стандарти, застосовні до структурування інформації та способів її постачання, зазначено також у «Бібліографії».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОЦИФРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
ЩОДО БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ВКЛЮЧНО З БУДІВЕЛЬНИМ
ІНФОРМАЦІЙНИМ МОДЕЛЮВАННЯМ (ВIM)
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯМ
БУДІВЕЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Частина 1. Концепції та принципи

ORGANIZATION AND DIGITIZATION OF INFORMATION
ABOUT BUILDINGS AND CIVIL ENGINEERING WORKS,
INCLUDING BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)
INFORMATION MANAGEMENT
USING BUILDING INFORMATION MODELLING
Part 1. Concepts and principles

Чинний від 2020–07–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті викладено концепції та принципи управління інформацією, які є характерними для стадії технологічної зрілості, визначеної як «Будівельне інформаційне моделювання (ВIM) відповідно до ISO 19650».

Цей стандарт містить рекомендації, що стосуються структури управління інформацією, зокрема й обміну, запису, управління версіями та організації діяльності всіх дійових осіб.

Цей стандарт застосовний до всього життєвого циклу будь-якого об’єкта будівництва, який охоплює стратегічне планування, концептуальне проектування, розроблення проектної документації на нове будівництво та виконання будівельних робіт, постійну експлуатацію, технічне обслуговування, реконструювання, ремонтування та знесення після закінчення терміну служби.

Вимоги цього стандарту можуть бути застосовані до активів або інвестиційних проектів будь-якого масштабу й складності, однак його положення потрібно розглядати з урахуванням різноманітних типів активів і розмірів організацій, а також пов’язаного з цим широкого спектра можливих стратегій договірних відносин, та застосовувати гнучко, враховуючи це різноманіття й беручи до уваги також можливу вартість упровадження вимог цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт не містить жодних посилань на нормативні документи.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com