ДСТУ ISO 19650-2:2020 Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ). Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 2. Етап будівництва (ISO 19650-2:2018, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19986 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 19650-2:2020 Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ). Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 2. Етап будівництва (ISO 19650-2:2018, IDT)
Дата початку дії01.06.2021
Дата прийняття26.10.2020
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 26.10.2020 № 339 Про прийняття національного стандарту
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа19650-2:2020
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Металобудівництво» (ТК 301)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОЦИФРУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО БУДІВЕЛЬ
ТА СПОРУД ВКЛЮЧНО З БУДІВЕЛЬНИМ
ІНФОРМАЦІЙНИМ МОДЕЛЮВАННЯМ (ВІМ)
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ
З ВИКОРИСТАННЯМ БУДІВЕЛЬНОГО
ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Частина 2. Етап будівництва

ДСТУ ISO 19650-2:2020
(ISO 19650-2:2018, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Металобудівництво» (ТК 301), Товариство з обмеженою відповідальністю «Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського» за сприяння Конфедерації будівельників України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 26 жовтня 2020 р. № 339 з 2021-06-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 19650-2:2018 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 2: Delivery phase of the assets (Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ). Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 2. Етап будівництва)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до ISO 19650-2:2018

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять та познаки

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки

4 Управління інформацією на етапі будівництва

5 Процес управління інформацією на етапі будівництва

5.1 Процес управління інформацією: оцінювання та визначення потреби

5.2 Процес управління інформацією: запрошення до участі в торгах

5.3 Процес управління інформацією: заявка для участі в торгах

5.4 Процес управління інформацією: призначення

5.5 Процес управління інформацією: мобілізація

5.6 Процес управління інформацією: колективне створення інформації

5.7 Процес управління інформацією: передавання інформаційної моделі

5.8 Процес управління інформацією: завершення проекту

Додаток А (довідковий) Матриця розподілу відповідальності щодо управління інформацією

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 19650-2:2020 (ISO 19650-2:2018, IDТ) «Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ). Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 2. Етап будівництва», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 19650-2:2018 (версія en) «Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 2: Delivery phase of the assets».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 301 «Металобудівництво».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт», «ця частина стандарту» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, розділи «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 та «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— рисунки наведено одразу після тексту, де вперше виконано посилання на них, або на черговій сторінці.

ПЕРЕДМОВА до ISO 19650-2:2018

ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) є всесвітнім об’єднанням національних органів стандартизації (органів — членів ISO). Роботу з підготування міжнародних стандартів зазвичай виконують, залучаючи технічні комітети ISO. Кожен орган — член ISO, зацікавлений у темі, за якою створено технічний комітет, має право бути представленим у цьому комітеті. У роботі беруть участь також урядові та неурядові міжнародні організації, які взаємодіють з ISO. ISO тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС) з усіх питань електротехнічної стандартизації.

Процедури, використовувані для розроблення цього стандарту та призначені для його подальшого підтримання в актуальному стані, викладено в директивах ISO/ІЕС, частина 1. Зокрема, треба зазначити різні критерії схвалення, застосовні до різних типів документів ISO. Цей стандарт було розроблено відповідно до редакційних правил, викладених у директивах ISO/ІЕС, частина 2.

Будь-яка торговельна назва, використана в цьому стандарті, є інформацією, наданою користувачам для зручності, та не означає схвалення.

Цей стандарт було підготовлено Технічним комітетом ISO/TC 59 «Будівлі та інженерні споруди», ПК 13 «Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ)».

ВСТУП

0.1 Ціль

Цей стандарт розроблено для того, щоб на етапі будівництва надати можливість стороні, яка виступає замовником (стороні призначення), установлювати свої вимоги до інформації та забезпечувати належне бізнес-середовище колективної діяльності, у межах якого численні призначені сторони можуть ефективно та результативно створювати інформацію.

Цей стандарт застосовно до об’єктів будівництва та будівельних проектів усіх розмірів та категорій складності. До його сфери застосування належать великі об’єкти нерухомості та лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури, окремі будівлі (будинки) та об’єкти інфраструктури, а також проекти нового будівництва включно з комплексними. Проте вимоги, які містить цей стандарт, має бути застосовано пропорційно та відповідно до масштабу та категорії складності об’єкта будівництва або проекту. Зокрема, це стосується підприємств малого та середнього бізнесу, залучених до управління активами чи реалізації проектів. Причому важливо, щоб процедури щодо закупівель та мобілізації ресурсів сторін, які беруть участь у реалізації проектів, було максимально інтегровано в документовані процеси матеріально-технічного постачання та мобілізації.

У цьому стандарті в багатьох положеннях застосовано словосполучення «потрібно враховувати», зокрема, для викладення вимог у розділі 5. Цей вислів використано, щоб навести перелік пунктів, за якими особі, про яку йдеться, потрібно ретельно обміркувати наведені в них основні вимоги. Потрібні для їх виконання кількість часу та обсяги надання підтверджувальних доказів залежатимуть від складності проекту, досвіду залучених виконавців та вимог державної політики щодо впровадження будівельного інформаційного моделювання. У порівняно невеликому чи нескладному проекті деякі з цих вимог (після вислову «потрібно враховувати») можна відхилити як недоцільні.

Одним із способів, яким можна визначити, які саме положення, зазначені після вислову «потрібно враховувати», доцільно приймати, може бути розгляд кожного з них та створення шаблонів для проектів різних масштабів і категорій складності.

Цей стандарт може бути використано будь-якою стороною призначення. Якщо сторона призначення має намір застосувати цей стандарт до будь-якого об’єкта нерухомості (проекту будівництва), вона має зазначити це серед умов співпраці (призначення).

У цьому стандарті визначено процес управління інформацією, що охоплює діяльність, під час якої виконавчі групи можуть колективно створювати інформацію, зменшивши обсяги непродуктивних дій.

Цей стандарт призначено для використання насамперед:

— особами, які беруть участь в управлінні чи створенні інформації на етапі будівництва об’єктів нерухомості;

— особами, залученими до визначення та встановлення правил взаємодії, пов’язаних із реалізацією проектів будівництва;

— особами, залученими до розроблення технічних вимог щодо управління інформацією та підтримання колективної роботи;

— особами, які беруть участь у проектуванні, зведенні, експлуатуванні, технічному обслуговуванні та ліквідації об’єктів нерухомості;

— особами, відповідальними за реалізацію цінності активів своєї організації.

Цей стандарт містить вимоги, пов’язані з управлінням інформацією на етапі будівництва об’єкта нерухомості, які потрібно регулярно переглядати, доки не буде впроваджено найкращий практичний досвід.

0.2 Національний додаток, де зазначено відповідні національні стандарти

Успішне впровадження цього стандарту потребує цілої низки нормативних документів, що відповідають специфіці певних регіонів або країн, причому деякі із цих документів не можуть бути безпосередньо інтегрованими в міжнародний стандарт. Отже, національним органам стандартизації запропоновано скласти та задокументувати перелік стандартів, застосовних у регіоні чи країні, яку вони представляють, у вигляді національного додатка. Національні додатки можуть містити також рекомендації щодо виконання вимог цього стандарту, призначені для місцевого застосування, і такі, що стосуються проектів різних категорій складності.

0.3 Зв’язок з іншими стандартами

Концепції та принципи щодо застосування вимог цього стандарту викладено в ІSО 19650-1.

Загальну інформацію щодо управління активами наведено в ІSО 55000.

Сторони призначення можуть успішно впроваджувати концепції та принципи, наведені в ІSО 19650-1 та ISO 55000, та сприяти досягненню відповідності вимогам цього стандарту й розвитку процесу управління активами в їхніх організаціях.

0.4 Переваги використання ІSО 19650

Метою зазначених стандартів є сприяння досягненню всіма сторонами їх бізнес-цілей завдяки ефективній та результативній співпраці, використанню та управлінню інформацією на етапі будівництва об’єктів нерухомості.

Унаслідок міжнародної співпраці з підготування цих стандартів визначено загальний процес управління інформацією, який може бути застосовано до найширшого спектра активів у найширшому колі організацій, за найбільшого різноманіття культурних традицій та способів взаємодії.

0.5 Взаємодія сторін та груп для управління інформацією

У цьому стандарті на рисунку 2 у межах процесу управління інформацією зображено варіанти взаємодії між сторонами та групами, причому їх не потрібно розглядати як визначення правил взаємодії.

Сторони та групи в цьому стандарті позначено термінами, які вказують на відповідальність сторін за кожним видом діяльності.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОЦИФРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
ЩОДО БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ВКЛЮЧНО
З БУДІВЕЛЬНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ
МОДЕЛЮВАННЯМ (ВІМ)
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ
З ВИКОРИСТАННЯМ БУДІВЕЛЬНОГО
ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Частина 2. Етап будівництва

ORGANIZATION AND DIGITIZATION
OF INFORMATION ABOUT BUILDINGS AND
CIVIL ENGINEERING WORKS, INCLUDING
BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)
INFORMATION MANAGEMENT USING BUILDING
INFORMATION MODELLING
Part 2. Delivery phase of the assets

Чинний від 2021-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті встановлено вимоги щодо управління інформацією, здійснюваного у формі процесу управління в контексті будівництва об’єктів нерухомості, та щодо обміну інформацією в межах цього процесу з використанням будівельного інформаційного моделювання.

Цей стандарт може бути застосовано до всіх видів об’єктів нерухомості та організацій всіх типів та розмірів незалежно від обраної стратегії закупівель.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням наведених нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 19650-1:2018 Organization and digitization o f information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 1: Concepts and principles

ISO 12006-2:2015 Building construction — Organization of information about construction works — Part 2: Framework for classification.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 19650-1:2018 Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ). Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 1. Концепції та принципи

ISO 12006-2:2015 Зведення будівель. Організація інформації про будівлі та споруди. Частина 2. Структура класифікації.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ