ДСТУ ISO 5344:2008 Системи електродинамічні, що генерують вібрацію. Робочі характеристики (ISO 5344:2004, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19460 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 5344:2008 Системи електродинамічні, що генерують вібрацію. Робочі характеристики (ISO 5344:2004, IDT)
Дата початку дії01.01.2010
Дата прийняття15.08.2008
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 15.08.2008 № 289 Про затвердження національних стандартів України та скасування нормативного документа
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа5344:2008
РозробникТехнічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)
Орган, що прийнявТехнічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ,
ЩО ГЕНЕРУЮТЬ ВІБРАЦІЮ
Робочі характеристики
(ISO 5344:2004, IDT)

ДСТУ ISO 5344:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Рєпін, канд. техн. наук (науковий керівник); Л. Базилевич, канд. техн. наук; Ю. Змитрук; М. Лисюк, канд. техн. наук; М. Рєпін; І. Ткалич

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 серпня 2008 р. № 289 з 2010-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 5344:2004 Electrodynamic vibration generating systems — Performance characteristics (Системи електродинамічні, що генерують вібрацію. Робочі характеристики)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 5344:2004

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Структура стандарту

4.1 Загальне подання

4.2 Кодування підпункту

4.3 Кодування символу

5 Системи

5.1 Загальне уявлення

5.2 Технічні вимоги до системи (S, а)

5.3 Характеристика системи

5.4 Розрахована характеристика системи

6 Електродинамічні віброзбудники

6.1 Технічні вимоги до віброзбудника (С,а)

6.2 Характеристика віброзбудника

6.3 Вимоги до збудження, спричиненого вібратором

6.4 Технічне обслуговування вібратора (А, а)

7 Підсилювачі потужності

7.1 Технічні вимоги до підсилювача (С, а)

7.2 Випробувальні навантаження підсилювача

7.3 Характеристика підсилювача

7.4 Технічне обслуговування підсилювача (А, а)

8 Випробування та вимірювання

8.1 Загальне положення

8.2 Узгодження пристроїв перед процесом одержання даних

8.3 Випробування на надійність

8.4 Вихід за межі граничних значень

8.5 Випробування на спотворення

8.6 Генерування імпульсного збудження

Додаток А Додаткові характеристики устатковання

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 5344:2004 Electrodynamic vibration generating systems — Performance characteristics (Системи електродинамічні, що генерують вібрацію. Робочі характеристики).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено попередній довідковий матеріал з міжнародного стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані», — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

Міжнародний стандарт ISO 2041:1990, на який є посилання, впроваджено в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 2041:2007 Вібрація та удар. Словник термінів (ISO 2041:1990, IDT).

ВСТУП до ISO 5344:2004

Користувачі хочуть, щоб їхнє устатковання працювало протягом тривалого періоду без збою. Основна мета цього стандарту полягає у встановленні процедур для вимірювання характеристики та надання методів для гарантування надійності електродинамічного устатковання та систем, що генерують вібрацію. Деяку гарантію надійності, але не безумовну, забезпечують за допомогою випробувань на надійність вібратора, підсилювача та системи в цілому.

Якщо всі постачальники електродинамічного устатковання та систем, що генерують вібрацію, використовують ті самі процедури, ці процедури визначають сутність заяв характеристики та заяв надійності. Стають корисними порівняння заяв характеристики та надійності різних джерел.

Більшість цих процедур є застосовними для внесення в технічні вимоги щодо покупки для формулювання приймального випробування, яке буде виконано під час доставления.

Інші, особливо пов'язані з випробуванням на надійність, є тривалими та вартісними і, як правило, виконуються постачальниками наприкінці процесу розроблення продукції, перед запуском серійного виробництва. Ці процедури зазвичай використовують для встановлення та підтвердження номінальних характеристик, встановлених у каталогах про продаж. Після обговорень із запропонованими постачальниками автор технічних вимог покупки може запропонувати спрощені процедури для приймального випробування устатковання або, як альтернативу, може запропонувати прийняти письмові гарантії відносно того, що постачальником виконано повні процедури із взаємно задовільними результатами.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ,
ЩО ГЕНЕРУЮТЬ ВІБРАЦІЮ
Робочі характеристики

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ,
ГЕНЕРИРУЮЩИЕ ВИБРАЦИЮ
Рабочие характеристики

ELECTRODYNAMIC VIBRATION GENERATING SYSTEMS
Performance characteristics

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює робочі характеристики та умови випробувань для визначення робочих характеристик електродинамічних систем, що генерують вібрацію, та надає перелік додаткових характеристик устатковання (див. додаток А), які може бути заявлено виробником устатковання. Цю інформацію може використовувати користувач чи автор технічних вимог до устатковання для вибору такої системи, беручи до уваги її застосування.

Цей стандарт установлює процедури для розрахунку характеристики системи за допомогою системи, яка містить підсилювач від одного джерела та вібратор від іншого джерела. Така розрахована характеристика системи є менш точною, ніж характеристика, виміряна на системі, яка охоплює фактичний вібратор та підсилювач, і рекомендовано резерв розрахованого значення зусилля. Може бути бажаною роздільна характеристика необхідних даних щодо поверхні розділу придбаного вібратора та/або підсилювача, особливо якщо вібратор або підсилювач придбають для приєднання до наявної установки. Може також бути бажаним встановлення відповідальності за розрахунок характеристики.

Цей стандарт застосовують до устатковання, яке створює синусоїдальну, випадкову та імпульсну прямолінійну вібрацію. Мають на увазі, що всі системи придатні для випробування на синусоїдальну вібрацію, принаймні на низькому рівні, оскільки характеристика синусоїдальної вібрації необхідна для оцінення реакції зразка та вимірювань передатної функції для випробування на випадкову й імпульсну вібрацію. Якщо встановлено характеристику випадкової вібрації, мають на увазі, що також наявна деяка характеристика синусоїдальної вібрації.

Точно так само, якщо встановлено характеристику імпульсної вібрації, мають на увазі, що наявна деяка характеристика синусоїдальної вібрації, але не обов’язково випадкової вібрації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування зазначені нормативні документи були чинними. Усі стандарти підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останнє видання нормативних документів, наведених нижче. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 2041:1990 Mechanical vibration and shock — Vocabulary

ISO 15261 Vibration and shock generating systems — Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 2041:1990 Вібрація та удар механічні. Словник термінів

ISO 15261 Системи, що генерують вібрацію та удар. Словник.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com