ДСТУ 9063:2020 Вапняки флюсові. Визначення гранулометричного складу та механічної міцності

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19978 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 9063:2020 Вапняки флюсові. Визначення гранулометричного складу та механічної міцності
Дата початку дії01.05.2021
Дата прийняття14.12.2020
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 14.12.2020 № 442 Про прийняття та скасування національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа9063:2020
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Заготовка прямокутна (сляби), квадратна, трубна, прокат товстолистовий, сировина нерудна чорної металургії» (ТК 97)


ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 26887-86 Майданчики і сходи для будівельно-монтажних робіт. Загальні технічні умови

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7950:2015 Дизайн і ергономіка. Робоче місце під час виконання робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги

ДСТУ 8998:2020 Вапняки флюсові. Методи відбирання та готування проб для визначення гранулометричного складу та механічної міцності

ДСТУ 8999:2020 Вапняки флюсові для сталеплавильного, агломераційного, доменного та феросплавного виробництв. Технічні умови

ДСТУ EN 12568:2017 Засоби захисту стопи та ноги. Вимоги і методи випробування підносків та антипрокольних вставок (EN 12568:2010, IDT)

ДСТУ EN 133:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація (EN 133:2001, IDТ)

ДСТУ EN 420:2017 Рукавички захисні. Загальні вимоги та методи випробування (EN 420:2003 + А1:2009, IDT)

ДСТУ EN 420:2017 Рукавички захисні. Загальні вимоги та методи випробування (EN 420:2003+А1:2009, IDТ)

ДСТУ EN 45501:2017 Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів (EN 45501:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 13385-1:2018 Технічні вимоги до геометричних параметрів продукції (GPS). Прилади для лінійних та кутових вимірювань. Частина 1. Штангенциркулі. Проектні та метрологічні характеристики (EN ISO 13385-1:2011, IDT; ISO 13385-1:2011, IDT)

ДСТУ EN ISO 13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT)

ДСТУ ISO 3310-1:2017 Сита. Технічні вимоги та випробування. Частина 1. Сита лабораторні з металевого дроту (ISO 3310-1:2016, IDT)

ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гирі класів точності E1, Е2, F1, F2, М1, M1-2, М2, М2-3 i M3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 111-1:2004, IDТ)

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови (ГОСТ 23732-79, MOD)

ДСТУ Б В.2.8-44:2011 Майданчики та драбини для будівельно-монтажних робіт. Загальні технічні умови (ГОСТ 26887-86, MOD)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАПНЯКИ ФЛЮСОВІ
ВИЗНАЧЕННЯ
ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ
ТА МЕХАНІЧНОЇ MІЦHOCTI

ДСТУ 9063:2020

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Заготовка прямокутна (сляби), квадратна, трубна, прокат товстолистовий, сировина нерудна чорної металургії» (ТК 97), Відособлений структурний підрозділ «Науково-технічний центр метрології, випробувань та досліджень» Донндічормет (ВСП «НТЦ МВД» Донндічормет)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 14 грудня 2020 р. № 442 з 2021-05-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

6 Методи контролювання

6.1 Визначення гранулометричного складу

6.2 Визначення механічної міцності

Додаток А (довідковий) Результати визначення гранулометричного складу

Додаток Б (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАПНЯКИ ФЛЮСОВІ
ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ
ТА МЕХАНІЧНОЇ МІЦНОСТІ

LIMESTONES ТО GUMBOIL
DETERMINATION OF GRAIN-SIZE DISTRIBUTION
AND MECHANICAL DURABILITY

Чинний від 2021-05-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на вапняки флюсові та встановлює метод визначення гранулометричного складу за допомогою ситового аналізу та метод визначення міцності стискуванням і доведенням до руйнування зразків (кубів або циліндрів) на пресі або універсальній випробувальній машині.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2867-94 Іііум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7950:2015 Дизайн і ергономіка. Робоче місце під час виконання робіт стоячи. Запальні ергономічні вимоги

ДСТУ 8998:2020 Вапняки флюсові. Методи відбирання та готування проб для визначення гранулометричного складу та механічної міцності

ДСТУ 8999:2020 Вапняки флюсові для сталеплавильного, агломераційного, доменного та феросплавного виробництв. Технічні умови

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.8-44:2011 Майданчики і драбини для будівельно-монтажних робіт. Загальні технічні умови (ГОСТ 26887-86, MOD)

ДСТУ EN 133:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація (EN 133:2001, IDT)

ДСТУ EN 420:2017 (EN 420:2003 + А1:2009, IDT) Рукавички захисні. Загальні вимоги та методи випробування

ДСТУ EN 12568:2017 (EN 12568:2010, IDT) Засоби захисту стопи та ноги. Вимоги і методи випробування підносків та антипрокольних вставок

ДСТУ EN 45501:2017 (EN 45501:2015, IDT) Метрологічні аспекти неавтоматичних зважу вальних приладів

ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT) Одяг захисний. Загальні вимоги

ДСТУ ISO 3310-1:2017 (ISO 3310-1:2016, IDT) Сита. Технічні вимоги та випробування. Частина 1. Сита лабораторні з металевого дроту

ДСТУ EN IS0 13385-1:2018 (EN ISО 13385-1:2011, IDT; ISО 13385-1:2011, IDT) Технічні вимоги до геометричних параметрів продукції (GPS). Прилади для лінійних і кутових вимірів. Частина 1. Штангенциркулі. Проектні і метрологічні характеристики

ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гирі класів точності Е1, Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3 і М3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требо вания к воздуху рабочей зоны.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ