ДСТУ ENV 25349-2001 Вібрація механічна. Настанови щодо вимірювання та оцінки дії локальної вібрації на людину (ENV 25349:1992,IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19979 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ENV 25349-2001 Вібрація механічна. Настанови щодо вимірювання та оцінки дії локальної вібрації на людину (ENV 25349:1992,IDT)
Дата початку дії01.01.2003
Дата прийняття28.12.2001
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 28.12.2001 № 658
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа25349-2001
РозробникТехнічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВІБРАЦІЯ МЕХАНІЧНА
Настанови щодо вимірювання та оцінювання дії
локальної вібрації на людину
(ENV 25349:1992, IDT)

ДСТУ ENV 25349-2001

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Технічним комітетом зі стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135), Інститутом медицини праці АМН України

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 28 грудня 2001 р. № 658 з 2003-01-01

3 Стандарт відповідає ENV 25349:1992 Mechanical vibration — Guidelines for the measurement and the assessment of human exposure to hand-transmitted vibration (Вібрація механічна. Настанови щодо вимірювання та оцінювання дії локальної вібрації на людину). Стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Чернюк, В. Назаренко (науковий керівник), О. Чебанова, Е. Тупчій, В. Мухін, О. Логвиненко

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до європейського стандарту

0 Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Характеристика локальної вібрації

4 Характеристика експозиції локальної вібрації

Додаток А Настанови щодо оцінювання експозиції локальної вібрації

Додаток В Головні принципи превентивних заходів

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад ENV 25349:1992 Mechanical vibration — Guidelines for the measurement and the assessment of human exposure to hand-transmitted vibration (Вібрація механічна. Настанови щодо вимірювання і оцінювання дії локальної вібрації на людину).

ENV 25349:1992 ухвалив CEN (Європейський комітет зі стандартизації) 19.10.1992 як перспективний стандарт для тимчасового застосовування. Технічний комітет CEN/TC 231 «Механічна вібрація і удар» вважає, що ISO 5349:1986 потрібно переглянути, частково, щоб приділити увагу такому:

— перевірити достовірність зв’язку доза-ефект у додатку А;

— краще пояснити різницю між польовим вимірюванням і вимірюваннями під час типового випробовування (див. вступ до європейського попереднього стандарту);

— дослідити можливість вміщення інформації щодо впливу таких чинників, як маса машини, зусилля натискання і тримання, ергономічна конструкція тощо;

— запропонувати процедуру оцінювання тривалості експозиції. Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих»

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» — оформлено згідно з ДСТУ 1.5-93 та ДСТУ 1.7-2001;

— до стандарту внесено «Національне пояснення» щодо перекладу назв стандартів українською мовою, яке виділено у тексті рамкою;

— нижчезазначені вислови, використані в ENV 25349:1992, наведено у тексті цього стандарту так, як їх застосовують у нормативній документації в Україні:

Вислови, використані в ENV 25349:1992

Вислови, використані у цьому стандарті

Hand-arm vibration
Hand-transmitted vibration
Локальна вібрація
Whole-body vibration Загальна вібрація
Acceleration Віброприскорення
Transducer Віброперетворювач
Root-mean square (r.m.s.) acceleration Середньоквадратичний відхил віброприскорення

— замінено познаки одиниць фізичних величин:

Познаки в ENV 25349:1992 s m mm Hz N dB
Познаки у цьому стандарті с м мм Гц Н ДБ

ВСТУП ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СТАНДАРТУ

Існують дві причини для вимірювання вібрації ручних машин чи керованих вручну машин.

Першою причиною є визначання дози вібрації поєднанням виміряного віброприскорення і фактору часу, протягом якого інструмент використовують під час типової робочої зміни. Виміряні значення вібрації потрібно одержати таким чином, щоб представляти фактичну роботу настільки реальною, наскільки це можливо. їх потрібно вимірювати за достатній період часу, щоб одержати достовірне середнє значення, що становить фактичну добову дозу. Потрібно використовувати певну кількість положень віброперетворювачів, щоб взяти до уваги різні рівні вібрації на поверхні тримання або на рукоятці. Доза вібрації може бути перерахована в еквівалентний рівень, який можна було б розглядати як постійний за певний еталонний період (наприклад, 4 год). Це еквівалентне значення вібрації можна використати для оцінювання ризику пошкодження від вібраційної експозиції за допомогою погоджених критеріїв. Друга причина полягає у порівнянні вібрації від різних інструментів або машин або різних моделей того самого інструмента. Директива 89/392 EEC щодо безпеки машин вимагає, щоб було проведено вимірювання, а значення внесено в інструкції і торгову документацію, якщо вони є більші ніж 2,5 м/с2, і, якщо значення є меншим ніж 2,5 м/с2, то цей факт потрібно зазначити.

Перший вид вимірювання називають польовим вимірюванням, а другий — вимірюванням під час типового випробовування.

Польове вимірювання вимагає точного вимірювання вібрації разом із фактором часу, і результат дуже залежить від деталей цього процесу або способу, як цей інструмент використовують. Це означає, що польове вимірювання не можна використовувати для типового випробовування інструмента.

Вимірювання, проведене під час типового випробовування, повинно бути точне і відтворне. Дуже важливо, що різні лабораторії одержують, у визначених межах, ті самі результати. Це потребує, щоб процес або спосіб, за яким інструмент або машину використовують під час вимірювання, було точно визначено. Як правило, цей процес повинен бути подібний до того, як інструмент або машину використовують на практиці. У деяких випадках, щоб одержати належну точність було невдало використано штучні умови, які не є типові для реального використовування інструмента. Значення вібрації у типовому випробовуванні повинні бути у діапазоні вимірювання, яке зроблено у польових умовах, але з меншою варіабельністю. Зрозуміло, що вимірювання під час типового випробовування не можуть замінити польове вимірювання, щоб оцінити вібраційну експозицію на робочих місцях. ENV 25349 визначає параметри і дає загальні настанови щодо того, як можна провести польове вимірювання і оцінювання ризику. У відповідних стандартах буде надано на станови, як виконувати польове випробовування для різних типів машин. EN 28662-1 визначає загальні вимоги, які є необхідні для вимірювання під час типового випробовування і відповідні частини EN 28662 щодо обладнання визначають точні методики типового випробовування відповідного обладнання.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВІБРАЦІЯ МЕХАНІЧНА
Настанови щодо вимірювання та оцінювання дії локальної вібрації на людину

ВИБРАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
Руководство по измерению и оценке действия локальной вибрации на человека

MECHANICAL VIBRATION
Guidelines for the measurement and the assessment of human exposure to hand-transmitted vibration

Чинний від 2003-01-01

0 ВСТУП

Інтенсивна вібрація може передаватися до рук операторів від інструментів, машинного обладнання і робочих місць, що вібрують. Таке трапляється, наприклад, коли працюючі тримають у руках такі інструменти як пневматичні, електричні, гідравлічні або обладнані мотором ланцюгові пилки, ударні інструменти або шліфувальне обладнання. Залежно від типу і місця роботи, вібрація може діяти на одну або обидві руки одночасно і може передаватися через руки до плечей. Вібрація частин тулуба і сприйнята вібрація часто є джерелом дискомфорту і, вірогідно, зменшеної працездатності. Встановлено, що звичайне тривале використовування багатьох інструментів, що вібрують, пов’язується з різноманітними проявами захворювань, які вражають кровоносні судини, нерви, кістки, суглоби, м’язи або з’єднувальні тканини п’ястей і передпліч.

Вібраційні експозиції, що спричиняють ці розлади, не відомі точно, або стосовно інтенсивності вібрації і спектру частот, або стосовно денної і накопиченої за деякий час експозиції. З погляду на складність цієї проблеми і нестачу кількісних даних відносно впливу на здоров’я працівників локальної вібрації, важко запропонувати всеосяжний метод для оцінювання вібраційної експозиції. Але ґрунтуючись на обмежених доступних даних і на дослідженнях умов повсякденної експозиції, інформація, що запропонована в цьому стандарті, одночасно з його додатками, надає найкращі настанови, що можна одержати, для захисту більшості працівників від серйозних порушень здоров’я і допомогти під час розробляння обладнання, що утримується руками під час роботи, використовування якого зменшить у людини ризик розладів, спричинених вібраціями. Метою цього стандарту є подальше накопичення даних, покращуючи промислову безпеку. Зокрема, можливо, що ці дані слугуватимуть поширенню наявних знань щодо зв’язку доза—ефект.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовують для періодичної і випадкової (стохастичної) або неперіодичної вібрації. Тимчасово цей стандарт може бути також застосований до збуджень типу ударів, що повторюються.

Цей стандарт визначає загальні методи вимірювання і складання звіту про експозицію локальної вібрації у трьох ортогональних осях для третинооктавних смуг з центральними частотами від 6,3 до 1250 Гц, для октавних смуг, що мають центральні частоти від 8 до 1000 Гц і частотно зважене (скориговане) вимірювання, яке охоплює діапазон частот від 5,6 до 1400 Гц.

Цей стандарт, разом з його додатками, забезпечує настанови щодо оцінювання локальної вібрації, яка визначена у термінах скоригованого віброприскорення і часу щоденної робочої експозиції. Він не визначає межі безпечної експозиції.

Запропоновані настанови у цьому стандарті походять з консенсусу думок, що ґрунтуються на доступних даних як з практичного досвіду, так і з лабораторних експериментів відносно реакції людини на локальну вібрацію. Вони не можуть бути взяті для визначання діапазону цілком безпечної експозиції, в якому вібраційні захворювання не можуть виникати.

Цей стандарт не визначає фактор ризику порушення здоров’я за різних робочих процесів, інструментів і машин. Для сприяння подальшому прогресові у цій сфері і впровадженню кількісного порівняння експозиційних даних, бажана уніфікація методів вимірювання і складання звітів про експозицію локальної вібрації, що діє на людину. Для вимірювання вібрації окремих інструментів і процесів потрібно залучати додаткові стандарти.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ISO 2631 Evaluation of human exposure to whole-body vibration

ISO 5347 Method for the calibration of vibration and shock pick-up

ISO 5348 Mechanical vibration and shock — Mechanical mounting of accelerometers

ISO 5805 Mechanical vibration and shock affecting man — Vocabulary

ISO 8041 Human response to vibration — Measuring instrumentation

IEC Publication 184 Methods for specifying the characteristics of electro-mechanical transdusers for shock and vibration measurements

IEC Publication 222 Methods for specifying the characteristics of auxiliary equipment for shock and vibration measurements

IEC Publication 225 Octave, half-octave and third-octave band filters intended for the analysis of sounds and vibrations

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 2631 Вібрація та удар механічні. Оцінювання дії загальної вібрації тіла на організм людини. Оцінювання дії загальної вібрації на людину

ISO 5347 Метод калібрування давачів вібрації та удару

ISO 5348 Вібрація та удар механічні. Механічний монтаж давачів вібрацій

ISO 8041 Чутливість людини до вібрації. Вимірювальні прилади

ISO 5805 Вібрація та удар механічні. Вплив на людину. Словник

IEC Публікація 184 Методи визначання технічних характеристик електромеханічних віброперетворювачів для вимірювання удару і вібрації

ІЕС Публікація 222 Методи визначання технічних характеристик додаткового обладнання для вимірювання удару і вібрації

ІЕС Публікація 225 Октавні, напівоктавні і третинооктавні смугові фільтри, що призначені для аналізування звуків і вібрацій

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ