ДСТУ 8646:2016 Надійність техніки. Оцінювання та прогнозування залишкового ресурсу (строки служби) технічних систем

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19979 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 8646:2016 Надійність техніки. Оцінювання та прогнозування залишкового ресурсу (строки служби) технічних систем
Дата початку дії01.07.2017
Дата прийняття31.05.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 31.05.2016 № 152 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа8646:2016
РозробникІнститут проблем математичних машин і систем Національної академії наук України (ІПММС НАНУ)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 8646:2016

Надійність техніки

ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ (СТРОКИ СЛУЖБИ)
ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут проблем математичних машин і систем НАН України (ІПММС НАНУ)

РОЗРОБНИКИ: В. Стрельніков, д-р техн, наук (науковий керівник), О. Федухін, д-р техн, наук, П. Стрельніков, М. Редковська, Є. Лічман

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 31 травня 2016 р. № 152 з 2017-07-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

4 Познаки та скорочення

3 Терміни та визначення понять

5 Основні положення

6 Оцінювання залишкового ресурсу невідновних об’єктів на основі статистичної інформації про відмови

6.1 Прогнозування залишкового ресурсу за наявності відмов експлуатованих зразків у разі використання DM-розподілу

6.2 Прогнозування залишкового ресурсу за наявності відмов експлуатованих об’єктів у разі використання DN-розподілу

6.3 Прогнозування залишкового ресурсу без відмов експлуатованих, одиничних зразків у разі використання DM-розподілу

6.4 Прогнозування залишкового ресурсу без відмов експлуатованих, одиничних зразків у разі використання DN-розподілу

7 Оцінювання залишкового строку служби відновлюваних об’єктів на основі статистичної інформації про відмови

7.1 Визначення параметрів розподілу напрацьовання на відмову за спостережуваний інтервал у разі використання DM-розподілу

7.2 Визначення параметрів розподілу напрацьовання на відмову за спостережуваний інтервал у разі використання DN-розподілу

7.3 Оцінювання параметрів μ* і v* розподілу напрацьовання між пошкодженнями певного типу (чи пошкодженнями будь-якого типу)

7.4 Обчислення залишкового строку служби

8 Оцінювання залишкового ресурсу на основі вимірювання ресурсних або діагностичних параметрів

8.1 Оцінювання та прогнозування залишкового ресурсу за вимірювання ресурсного (визначального) параметра

8.2 Оцінювання та прогнозування залишкового ресурсу за вимірювання діагностичних параметрів

9 Установлення регламентованого строку подальшої експлуатації

9.1 Визначення регламентованого строку подальшої експлуатації для невідновних об’єктів за використання DM-розподілу

9.2 Визначення регламентованого строку подальшої експлуатації для відновлюваних об’єктів

9.3 Визначення регламентного строку подальшої експлуатації за використання DN-розподілу

Додаток А (обов’язковий) Рекомендації щодо визначення коефіцієнта варіації

Додаток Б (обов’язковий) Таблиці для обчислення показників надійності

Додаток В (довідковий) Приклади застосування нормативного матеріалу

ВСТУП

Наявні методики аналізу надійності устатковання типу «аналіз тренду потоку відмов», ґрунтовані на використанні однопараметричного експоненціального розподілу і передуючи прогнозуванню залиш кового ресурсу (строку служби) і призначенню регламентованого строку експлуатації, — дуже грубі оцінки якості та прогноз. Ці методики не зумовлюють кількісних оцінок показників надійності експлуа тованого устатковання. Немає оцінок вірогідності (довірчої вірогідності) й точності (відносної помилки) як визначуваних, так і прогнозованих показників надійності устатковання. Безпосередньо гіпотеза, що лежить в основі методу «аналіз тренду», суперечить елементарному фізичному поняттю про знос і старіння будь-якого устатковання в разі тривалої експлуатації.

Справжня методика розроблена на основі використання найбільш адекватних імовірнісно-фізичних моделей відмов (дифузійних розподілів). Він уможливлює ефективно вирішувати поставлене завдання, використовуючи апріорну інформацію про фізичні процеси деградації, об’єктів, що зумовлюють відмови, і прогнозувати залишковий ресурс (строк служби) в умовах малої статистики відмов чи навіть зовсім без неї. При цьому всі кількісні оцінки показників надійності (поточні показники надійності устатковання, що прогнозують залишковий ресурс (строк служби) і регламентований строк експлуатації-) мають оцінки вірогідності й точності, що відповідають статистичним даним, яких отримують за певний інтервал спо стережень.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАДІЙНІСТЬ ТЕХНІКИ
ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ (СТРОКУ СЛУЖБИ)
ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

DEPENDABILITY OF TECHNICS
EVALUATION AND PREDICTION
OF RESIDUAL RESOURCE (LIFE)
TECHNICAL SYSTEMS

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на механічне й тепломеханічне устатковання (двигуни, насосні агре гати, арматуру, посудини, трубопроводи та інші вироби), електронне й електротехнічне устатковання (системи контролю та керування, електродвигуни, турбогенератори, компресори, трансформатори, ви микачі й інші вироби) і їхні складові частини, які розглядають з погляду надійності як самостійні одини ці, а також на інші технічні об’єкти устатковання (далі — об’єкти). Стандарт установлює основні поло ження за процедури оцінювання та прогнозування залишкового ресурсу, а також установлює потрібні умови в разі використання цього показника для вирішення питання про строк подальшої експлуатації.

Цей стандарт може бути використано для прогнозування залишкового напрацьовання до відмови, залишкового строку служби об’єктів і встановлення регламентованого строку подальшої експлуатації. Вибір планів і об'ємів випробувань і/чи спостерігання в процесі експлуатування роблять установленим порядком.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти та нормативні документи:

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 3433-96 (ГОСТ 27.005-97) Надійність техніки. Моделі відмов. Основні положення.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ