ДСТУ 8647:2016 Надійність техніки. Оцінювання та прогнозування надійності за результатами випробувань і/або експлуатації в умовах малої кількості відмов

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19986 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 8647:2016 Надійність техніки. Оцінювання та прогнозування надійності за результатами випробувань і/або експлуатації в умовах малої кількості відмов
Дата початку дії01.07.2017
Дата прийняття31.05.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 31.05.2016 № 152 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа8647:2016
РозробникІнститут проблем математичних машин і систем Національної академії наук України (ІПММС НАНУ)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Надійність техніки
ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАДІЙНОСТІ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИПРОБУВАНЬ
І/АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ В УМОВАХ
МАЛОЇ КІЛЬКОСТІ ВІДМОВ

ДСТУ 8647:2016

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут проблем математичних машин і систем НАН України (ІПММС НАНУ)

РОЗРОБНИКИ: В. Стрельніков, д-р техн. наук (науковий керівник); О. Федухін, д-р техн. наук; П. Стрельніков, канд. техн. наук; М. Редковська; Є. Лічман

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 31 травня 2016 р. № 152 з 2017-07-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні стани

6 Вибір плану випробувань на надійність

7 Планування випробувань на надійність

8 Визначення обсягу випробувань

9 Оцінювання показників надійності в загальному випадку

10 Визначення відносної похибки оцінок показників надійності

11 Оцінювання показників надійності за одноразового цензурування та наявності відмов (мала вибірка)

12 Оцінювання показників надійності за багаторазового цензурування та наявності відмов (мала вибірка)

13 Оцінювання показників надійності за одноразового цензурування та без відмов (мала вибірка)

14 Оцінювання показників надійності за спостереження відмов у процесі експлуатування відновних об’єктів

Додаток А (обов'язковий) Оцінювання показників надійності за результатами випробувань і/або експлуатації за D/V-розподілу

Додаток Б (обов’язковий) Рекомендації з оцінювання коефіцієнта варіації розподілу наробітку до відмови (ресурсу)

Додаток В (обов'язковий) Таблиці для обчислення показників надійності

Додаток Г (довідковий) Приклади застосування нормативного матеріалу

ВСТУП

Необхідність розроблення цього стандарту зумовлено тим, що наявні методики оцінювання показників надійності за статистичними даними про відмови об’єктів потребують значної кількості відмов, якої зазвичай немає. Дослідники мають робити оцінювання та прогнозувати показники надійності об’єктів в умовах обмеженої статистики відмов. Розроблений стандарт ґрунтовано на використанні найбільш адекватних імовірнісно-фізичних моделей відмов (дифузійних розподілів), що дає змогу вирішувати поставлене завдання та прогнозувати показники надійності об’єктів в умовах малої кількості відмов або навіть без неї внаслідок використання апріорної інформації про фізичні процеси деградації об’єктів, що зумовлюють відмови.

Призначеність пропонованого стандарту — розробити методику оцінювання показників надійності (безвідмовності, довговічності та інших показників надійності) технічних систем на основі нової технології надійності — ймовірнісно-фізичних методів дослідження надійності. Використання ймовірнісно-фізичних моделей відмов дослідження надійності технічних об’єктів, зокрема двопараметричних дифузійних розподілів, зумовлює наведені нижче результати: використання методів розрахунку на основі адекватніших двопараметричних моделей відмов спричинює підвищення точності оцінок показників надійності технічних систем; у разі експериментального оцінювання (чи внаслідок спостережень у процесі експлуатування) зумовлює істотне скорочення обсягу випробувань чи обсягу спостережень (зменшенню кіль кості випробовуваних (спостережуваних) зразків на 30—50 % для заданої вірогідності й точності), а також до підвищення точності оцінок показників надійності. Точніша оцінка надійності експлуатованих систем уможливлює забезпечити заданий рівень надійності, приймати ефективніші рішення про строки подальшої експлуатації та вжиття заходів щодо забезпечення експлуатаційної надійності.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАДІЙНІСТЬ ТЕХНІКИ
ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАДІЙНОСТІ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИПРОБУВАНЬ І/АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
В УМОВАХ МАЛОЇ КІЛЬКОСТІ ВІДМОВ

DEPENDABILITY OF TECHNICS
ASSESSMENT AND FORECASTING RELIABLE TEST RESULTS
AND/OR OPERATION IN A LOW FAILURE QUANTITY

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на механічне, електромеханічне, тепломеханічне устатковання (насосні агрегати, турбогенератори, компресори, арматуру, посудини, трубопроводи й інші вироби), електронне, електротехнічне устатковання (системи контролю та керування, електродвигуни, транс форматори, вимикачі тощо) і їхні складові частини, що їх розглядають з погляду надійності як само стійні одиниці (далі — об’єкти). Стандарт установлює методи вибирання планів і обсягів випробувань, оцінювання показників надійності за результатами випробувань і/чи експлуатації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3433-96 Надійність техніки. Моделі відмов. Основні положення

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 3004-95 Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ