ДСТУ ISO 22322:2017 Соціальна безпека. Управління в надзвичайних ситуаціях. Методичні рекомендації щодо оповіщення населення (ISO 22322:2015, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19986 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 22322:2017 Соціальна безпека. Управління в надзвичайних ситуаціях. Методичні рекомендації щодо оповіщення населення (ISO 22322:2015, IDT)
Дата початку дії01.12.2021
Дата прийняття09.06.2021
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 09.06.2021 № 210 Про прийняття національного стандарту
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа22322:2017
РозробникТехнічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)
Додаткові дані Прийнятий методом перекладу, зі збереженням року першого прийняття цього міжнародного стандарту як національного методом підтвердження


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА
УПРАВЛІННЯ
В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Методичні рекомендації
щодо оповіщення населення

ДСТУ ISO 22322:2017
(ISO 22322:2015, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25), Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (ІДУ НД ЦЗ)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 09 червня 2021 р. № 210 з 2021–12–01

3 Національний стандарт відповідає ISO 22322:2015 Societal security — Emergency management — Guidelines for public warning (Соціальна безпека. Управління в надзвичайних ситуаціях. Методичні рекомендації щодо оповіщення населення)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до ISO 22322:2015

Вступ до ISO 22322:2015

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Система оповіщення населення

4.1 Загальні відомості

4.2 Модель концепції

4.3 Визначення завдань щодо оповіщення населення 

4.4 Реалізація процесу оповіщення населення

4.5 Оцінка та оптимізація 

5 Процес оповіщення населення

5.1 Загальні відомості

5.2 Процес моніторингу небезпечної події

5.3 Процес прийняття оперативних рішень

5.4 Процес оповіщення

5.5 Аспекти людських чинників

Додаток А (довідковий) Взаємозв’язок між попереджувальним сигналом небезпеки та інформуванням під час оповіщення населення

Додаток В (довідковий) Інформування населення

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 22322:2017 (ISO 22322:2015, IDT) «Соціальна безпека. Управління в надзвичайних ситуаціях. Методичні рекомендації щодо оповіщення населення», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 22322:2015 (версія en) «Societal security — Emergency management — Guidelines for public warning».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою.

У цьому стандарті є посилання на ISO 22300, прийнятий в Україні як національний стандарт ДСТУ EN ISO 22300:2017 Безпека суспільства. Словник термінів (EN ISO 22300:2014, IDT; ISO 22300:2012, IDT).

ПЕРЕДМОВА до ISO 22322:2015

ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) є всесвітньою федерацією національних органів стандартизації (органів-членів ISO). Роботу з підготування міжнародних стандартів здійснюють через технічні комітети ISO. Кожна організація-член, зацікавлена у створенні технічного комітету, має право бути представлена в цьому технічному комітеті. Міжнародні організації, урядові й неурядові, які співпрацюють з ISO, також беруть участь у роботі. ISO тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (МЕК) з усіх питань електротехнічної стандартизації.

Процедури, застосовувані для розроблення цього стандарта і призначені для його подальшого технічного обслуговування, описано в Директивах ISO/IEC, частина 1.

Зокрема треба відзначити різні критерії схвалення, необхідні для різних типів документів ISO. Цей документ складено відповідно до редакційних правил Директив ISO/IEC, частина 2 (див. www.iso.org/directives).

Необхідно звернути увагу на те, що деякі елементи цього документа можуть бути предметом патентних прав. ІSО не несе відповідальності за виявлення будь-яких або всіх таких патентних прав.

Будь-яка торгова марка, назва якої використана в цьому документі, є інформацією, наданою для зручності користувачів, і не є остаточною.

Для пояснення значення специфічних термінів та виразів ISO, що стосуються оцінки відповідності, а також інформації про дотримання ISO в рамках принципів СОТ у технічних обмеженнях у торгівлі (TBT).

ВСТУП до ISO 22322:2015

Цей стандарт надає рекомендації щодо вдосконалення, управління процесом і реалізації оповіщення до, під час і після небезпечних подій. Оповіщення — це доведення сигналів і повідомлень органів управління цивільного захисту про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф, епідемій, пожеж тощо до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та населення. У цьому контексті оповіщення характеризують необхідністю міжвідомчої співпраці та об’єднання ресурсів.

Потреба в оповіщенні може виникнути внаслідок небезпечних подій як природнього, так і техногенного характеру, а також викликаних діями людей (як навмисних, так і ненавмисних) та іншими небезпечними подіями. Деякі події вимагають термінового оповіщення, тоді як інші заздалегідь попереджують про негативний розвиток небезпечної події.

Оперативне планування оповіщення є важливим для збереження життя людей. Планування оповіщення забезпечить ефективне реагування і є частиною управління із запобігання надзвичайним подіям.

Структура стандарту складається з п’яти розділів. У розділах 4—5 описано заходи, порядок виконання яких не обов’язково передбачає послідовність.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА
УПРАВЛІННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Методичні рекомендації щодо оповіщення населення

SOCIETAL SECURITY
EMERGENCY MANAGEMENT
Guidelines for public warning

Чинний від 2021–12–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо управління процесом оповіщення населення до, під час і після інцидентів.

Цей стандарт поширюється на організацію, відповідальну за оповіщення населення будь-якого рівня — від локального до міжнародного.

Перед плануванням і впровадженням системи оповіщення населення оцінюють ризики та наслідки потенційних чинників небезпек.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 22300 Security and resilience — Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 22300 Соціальна безпека. Термінологія.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ