ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 Оцінка відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги (ISO/IEC 17050-1:2004, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19798 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 Оцінка відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги (ISO/IEC 17050-1:2004, IDT)
Дата початку дії01.07.2007
Дата прийняття27.12.2006
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 45014-2001
Затверджуючий документНаказ від 27.12.2006 № 375 Про затвердження національних стандартів України та скасування нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа17050-1:2006
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Оцінка відповідності» (ТК 89)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Оцінка відповідності» (ТК 89)


А А 2.4-37641918-013:2021 Альбом типових конструкцій цементобетонного покриття на залізобетонній плиті проїзної частини автодорожніх мостів

ДСТУ 8873:2019 Автомобільні дороги. Настанова з герметизації тріщин

ДСТУ 9113:2021 Суміші асфальтобетонні та асфальтобетон дорожній з базальтовою фіброю. Технічні умови

ДСТУ 9178:2022 Настанова з улаштування шарів дорожнього одягу з щебеневих, гравійних та укріплених матеріалів

ДСТУ ISO/IEC 17007:2009 Оцінювання відповідності. Настанови щодо складання нормативних документів, придатних до використання для оцінювання відповідності (ISO/IEC 17007:2009, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 25051:2016 Інженерія систем і програмних засобів. Вимоги до якості систем і програмних засобів та її оцінювання (SQuaRE). Вимоги до якості готового для застосування програмного продукту (RUSP) та інструкції щодо його тестування (ISO/IEC 25051:2014, IDT)

ДСТУ Б В.2.7-121:2014 Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-127:2015 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-305:2015 Суміші бітумомінеральні дорожні. Загальні технічні умови

ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016 Настанова з влаштування шарів дорожнього одягу з кам’яних матеріалів. Зміна № 1

ДСТУ-Н Б В.2.7-298:2013 Настанова щодо приготування та застосування бітумів дорожніх, модифікованих полімерами

ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016 Настанова з ліквідації вибоїн покриття нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг

МР В.2.7-37641918-897:2018 Методичні рекомендації щодо приготування та застосування вібролитого асфальтобетону

Р В.2.3-37641918-899:2018 Рекомендації з регенерації шарів асфальтобетонного покриття за технологією гарячого ресайклінгу на дорозі без зміни та зі зміною складу асфальтобетону

Р В.2.7-03450778-839:2014 Рекомендації з приготування бітумів та асфальтобетонних сумішей, модифікованих підвищеною кількістю полімерів

Р В.2.7-03450778-840:2014 Рекомендації з модифікації бітумів хімічними реагентами

Р В.3.2-03450778-837:2014 Рекомендації з відновлення зношених шарів асфальтобетонного покриття за технологією гарячого ресайклінгу на дорозі

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Оцінювання відповідності
ДЕКЛАРАЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
Частина 1. Загальні вимоги

(ISO/IEC 17050-1:2004, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2007

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Оцінка відповідності» (ТК 89)

ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Цициліано канд. фіз-мат. наук; Ю. Бібік; С. Гавриленко; О. Желєзний; А. Косенюк, канд. техн. наук; В. Яновський

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 27 грудня 2006 р. № 375 з 2007-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO/IEC 17050-1:2004 Conformity assessment — Supplier’s declaration of conformity — Part 1: General requirements (Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 45014-2001

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до ISO/IEC 17050-1

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Призначеність декларації про відповідність

5 Загальні вимоги

6 Зміст декларації про відповідність

7 Форма декларації про відповідність

8 Доступність

9 Марковання продукції

10 Подовження чинності декларації про відповідність

Додаток А Декларація постачальника про відповідність

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO/IEC 17050-1:2004 Conformity assessment — Supplier’s declaration of conformity — Part 1: General requirements (Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги), який розроблений Комітетом ISO з оцінювання відповідності (CASCO).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 89 «Оцінка відповідності».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт», «Ця частина ISO/IEC 17050» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Нормативні посилання», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформ­лено згідно з вимогами національної стандартизації;

— долучено структурний елемент «Національний вступ»;

— до розділів «Нормативні посилання» і «Бібліографія» долучено «Національні пояснення», які виділено рамкою.

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандраті, можна отримати у Голов­ному фонді нормативних документів.

Примітка 1. У цьому стандраті використано термін емітент. Емітент — організація (окрема особа), яка надає право вико­ристовувати знак відповідності.

ПЕРЕДМОВА ДО ISO/IEC 17050-1

ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) та ІЕС (Міжнародна електротехнічна комісія) ут­ворюють спеціалізовану систему всесвітньої стандартизації. Національні органи, які є членами ISO чи ІЕС, беруть участь у розроблянні міжнародних стандартів через технічні комітети, засновані відпо­відними організаціями, що мають справу з конкретними сферами технічної діяльності. Технічні комі­тети ISO та ІЕС співпрацюють у сферах взаємних інтересів. Інші міжнародні організації, як урядові, так і неурядові, що підтримують зв’язок з ISO та ІЕС, також беруть участь у роботі. Відповідальним за розробляння міжнародних стандартів та настанов у сфері оцінювання відповідності є Комітет ISO з оцінювання відповідності (CASCO).

Міжнародні стандарти розробляють згідно з правилами, викладеними в Директивах ISO/IEC, ча­стина 2.

Проекти міжнародних стандартів розсилають національним органам для голосування. Опублі­кування їх як міжнародних стандартів потребує ухвалення щонайменше 75 % національних органів, що беруть участь у голосуванні.

Треба звернути увагу на те, що деякі елементи цього документа можуть бути об’єктом патент­них прав. ISO не несе відповідальності за виявлення будь-якого або всіх таких патентних прав.

ISO/IEC 17050-1 підготовлено Комітетом ISO з оцінювання відповідності (CASCO).

Він був розісланий для голосування національним органам ISO та ІЕС і був ухвалений обома організаціями.

Перша редакція ISO/IEC 17050-1 разом з ISO/IEC 17050-2 скасовує та замінює другу редакцію Guide ISO/IEC 22:1996 Загальні критерії щодо декларації постачальника про відповідність.

ISO/IEC 17050 під загальною назвою Декларація постачальника про відповідність складається з таких частин:

Частина 1. Загальні вимоги

Частина 2. Підтверджувальна документація.

ВСТУП

Цей стандарт розроблено для встановлювання загальних вимог до декларації постачальника про відповідність.

Стандарт стосується одного з трьох видів підтвердження відповідності, а саме підтвердження, яке здійснює перша сторона (наприклад, постачальник продукції). Іншими видами є — підтверджен­ня другою стороною (наприклад, коли користувач надає підтвердження для продукції, яку він вико­ристовує) та підтвердження третьою стороною. Кожен з цих трьох типів використовують в торгівлі для збільшення впевненості у відповідності об’єкта.

Цей стандарт встановлює вимоги, які застосовують, коли особа або організація, які відпові­дальні за виконання встановлених вимог, (постачальник) надає декларацію про те, що продукція (охоплюючи послуги), процес, система управління, персонал або орган відповідають встановленим вимогам, розміщеним в таких нормативних документах, як стандарти, настанови, технічні умови, за­кони та регламенти. Така декларація про відповідність може посилатися також на результати одного або декількох оцінювань першою, другою або третьою сторонами. Такі посилання не можна інтер­претувати будь-яким чином як зменшення відповідальності постачальника.

Ці загальні вимоги можна застосовувати у всіх галузях промисловості. Проте ці вимоги можна, за потреби, доповнити для особливих цілей, наприклад для використання в сфері регулювання.

Декларація постачальника про відповідність продукції (охоплюючи послуги), процесу, системи управління, персоналу або органу встановленим вимогам може бути підтверджена під відповідальність постачальника підтверджувальною документацією. У разі, коли це бажано або необхідно, довідку слід отримувати з ISO/IEC 17050-2.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ
ДЕКЛАРАЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
Частина 1. Загальні вимоги

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ПОСТАВЩИКА О СООТВЕТСТВИИ
Часть 1. Общие требования

CONFORMITY ASSESSMENT
SUPPLIER’S DECLARATION OF CONFORMITY
Part 1. General requirements

Чинний від 2007-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює загальні вимоги до декларації постачальника про відповідність у разі, коли бажано або необхідно, щоб була підтверджена відповідність об’єкта встановленим вимогам, не­залежно від охопленої галузі промисловості. Об’єктом декларації про відповідність, на який поширюєть­ся цей стандарт, може бути продукція, процес, система управління, персонал або орган.

Цей стандарт не встановлює ніякого особливого об’єкта для декларації про відповідність.

За необхідності, замість терміна декларація постачальника про відповідність можна викорис­тати термін декларація про відповідність.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватися останнім виданням відповідної публікації.

ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment — Vocabulary and general principles

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO/IEC 17000:2004 Оцінювання відповідності. Словник та загальні принципи.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому документі застосовано терміни та визначення понять, наведені у ISO/IEC 17000.

Примітка 1. Декларація постачальника про відповідність е декларацією, як визначено в ISO/iEC 17000, тобто підтвер­дженням першою стороною.

Примітка 2. Щоб уникнути плутанини з підтвердженням органами сертифікації, термін самосертифікація є неприпустимим і його не можна використовувати.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO 9000:2000 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary

2 ISO 19011:2002 Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing

3 ISO/IEC 17020:1998 General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection

4 ISO/IEC 17021:1) Conformity assessment — General requirements for bodies providing assessment and certification for management systems

5 ISO/IEC 17024:2003 Conformity assessment — General requirements for bodies operating certification of persons

6 ISO/IEC 17025:1999 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

7 ISO/IEC 17040:2) General requirements for peer assessment of conformity assessment bodies and accreditation bodies

8  ISO/IEC 17050-2:2004 Conformity assessment — Supplier’s declaration of conformity — Part 2: Supporting documentation

9 ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 9000:2000 Системи управління якістю. Основні положення та словник (Прийнятий в Україні як ДСТУ

ISO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення та словник)

ISO 19011:2002 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю та (або) екологічного управління (Прийнятий в Україні як ДСТУ ISO 19011:2003 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління)

ISO/IEC 17020:1998 Загальні критерії щодо діяльності органів, різного типу, що здійснюють інспектування (Прийнятий в Україні як ДСТУ ISO/IEC 17020-2001 Загальні критерії щодо діяльності органів різного типу, що здійснюють інспектування)

ISO/IEC 17021:1) Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів, що проводять аудит та сертифікацію систем управління

ISO/IEC 17024:2003 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів, що здійснюють серти­фікацію персоналу (Прийнятий в Україні як ДСТУ ISO/IEC 17024:2005 Оцінювання відповідності. За­гальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу)

ISO/IEC 17025:1999 Загальні вимоги до компетентності випробовувальних та калібрувальних лабораторій (Прийнятий в Україні як ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 Загальні вимоги до компетентності випробовувальних та калібрувальних лабораторій)

ISO/IEC 17040:2) Загальні вимоги до колегіального оцінювання органів оцінювання відповідності та органів акредитації

ISO/IEC 17050-2:2004 Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 2. Підтверджувальна документація

ISO/iEC Guide 65 Загальні вимоги до органів, які керують системами сертифікації продукції (Прий­нятий в Україні як ДСТУ EN 45011-2001 Загальні вимоги до органів, які керують системами серти­фікації продукції).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ