ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання (рос)

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18869 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання (рос)
Дата початку дії01.08.2001
Дата прийняття23.04.2001
Дата скасування дії 01.07.2019
СтатусНедіючий
Новий документДБН В.2.5-20:2018
На замінуСНиП 2.04.08-87, СНиП 3.05.02-88
Затверджуючий документНаказ від 23.04.2001 № 101
Вид документаДБН (Державні Будівельні Норми)
Шифр документаВ.2.5-20-2001
РозробникПроектний та науково-дослідний інститут по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України (УкрНДІінжпроект)
Орган, що прийнявПроектний та науково-дослідний інститут по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України (УкрНДІінжпроект)
Додаткові дані Скасований згідно з наказом від 15.11.2018 № 305


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Інформація про ціни на основні будівельні матеріали, вироби та конструкції в Україні станом на 01.06.2019

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила (у редакції наказу від 21.06.2019 № 271)

ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій

ДБН В.1.2-4-2006 Система надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) (ДСК)

ДБН В.2.2-15:2019 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення

ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання

ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання. Зміна № 3

ДБН В.2.5-77:2014 Котельні

ДСТУ 3336-96 Лічильники газу побутові. Загальні технічні вимоги. Зі зміною № 2

ДСТУ-Н Б EN 1993-4-3:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 4-3. Трубопроводи (EN 1993-4-3:2007, IDT). Зміна № 1

ДСТУ-Н Б А.3.1-14:2010 Управління, організація і технологія. Настанова з проведення експертизи суб`єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов`язану із створенням об`єктів архітектури

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

Культові будинки та споруди різних конфесій. Посібник з проектування

Наказ від 15.11.2018 № 305 Про затвердження ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання

Наказ від 19.04.2018 № 97 Про затвердження Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

 

 

 

 

 

Инженерное оборудование зданий и сооружений

Внешние сети и сооружения

 

 

 

 

 

 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

 

ДБН В.2.5-20-2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Госстрой Украины

 

Киев 2001


Разработаны:                                           Институтом «УкрНИИинжпроект»

(   Бабенко И.П,  Булгаков Г.М., Власюк А.В., Жидовецкий Б.В.,Николов А.Н., Радченко B.C., Сопов В.В., Станкевич Г.А.)

НПФ «Полимерстрой»

(Шестопал А.Н., Марчук П.Ф.)

 

Концерн «Укргазификация»

(Жембоцкий В.Н.)

При участии:

Управления инженерной защиты территорий и промышленного строительства Госстроя Украины

(Левчий В.Г.)

 

Главбытгаза ДК Укртрансгаза

(Шмидт В.В.)

 

Госнадзорохрантруда Украины

(Герасименко Ю.H.)

 

Ассоциации «Укрсельгаз»

(Мазарчук А.П.)

 

Киевского национального университета строительства и архитектуры

(Шишко Г.Г.)

 

Внесены и подготовлены                       Управлением инженерной защиты территорий
к утверждению:                                      и промышленного строительства Госстроя Украины

 

Утверждены:                                               Приказом Госстроя Украины

от 23 апреля 2001г. № 101

и введены в действие с 1 августа 2001г.


ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

Инженерное оборудование зданий и сооружений

Внешние сети и сооружения

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ДБН В.2.5-20-2001

Взамен

СНиП 2.04.08-87,

СНиП 3.05.02-88

 

Настоящие Нормы распространяются на проектирование, строительство новых, расширение, реконструкцию, техническое переоснащение (далее -строительство) и эксплуатацию систем газоснабжения для обеспечения потре­бителей природными горючими газами нефтяных газовых и газоконденсатных месторождений (далее - газами) и газо-воздушными смесями на их основе с из­быточным давлением не более 1,2 МПа, а также сжиженными углеводородны­ми газами (далее - СУГ) с избыточным давлением не более 1,6 МПа.

Требования этих Норм являются обязательными для организаций и учреж­дений, юридических и физических лиц, осуществляющих проектирование, строительство и эксплуатацию систем газоснабжения независимо от форм соб­ственности и принадлежности.

Настоящие Нормы не распространяются на:

- технологические газопроводы и газовое оборудование химических, неф­техимических, нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих производств и предприятий черной металлургии;

- опытные и экспериментальные агрегаты и установки, а также установки, которые используют энергию взрыва газовоздушных смесей и установки для получения защитных газов;

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com