ДСТУ 2195-99 Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, вміст, виклад і правила внесення змін (ГОСТ 17.9.0.2-99)

ВАЖЛИВО ЗНАТИ

Інформаційний бюлетень БУДСТАНДАРТ Online. Випуск №3 2021 року


Кодекс 2:2021 Газорозподільчі системи. Рекомендації щодо проектування, будівництва, контролювання за будівництвом, уведення та виведення з експлуатації газорозподільчих систем


Перелік документів, які скасовані 1 листопада 2021 року


Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 24.11.2021)


Інформація щодо застосування кошторисної частини проектної документації, складеної до введення в дію кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві


Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 08.11.2021)


Закон про енергоефективність набрав чинності: що передбачено


Дивитися всі новини >>>

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19362 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 2195-99 Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, вміст, виклад і правила внесення змін (ГОСТ 17.9.0.2-99)
Дата початку дії01.01.2001
Дата прийняття08.09.1999
СтатусДіючий
На замінуДСТУ 2195-93 (ГОСТ 17.0.0.05-93)
Затверджуючий документНаказ від 08.09.1999 № 167
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа2195-99
РозробникЧернівецький державний науково-технічний центр з міжгалузевих і регіональних проблем екологічної безпеки та ресурсозбереження (ДНТЦ «Екоресурс»)
Орган, що прийнявЧернівецький державний науково-технічний центр з міжгалузевих і регіональних проблем екологічної безпеки та ресурсозбереження (ДНТЦ «Екоресурс»)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Охорона природи
Поводження з відходами
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВІДХОДУ
Склад, вміст, виклад і правила внесення змін

ДСТУ 2195-99
(ГОСТ 17.9.0.2-99)

Відповідає офіційному тексту

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
Київ

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Чернівецьким державним науково-технічним центром з міжгалузевих і регіональних проблем екологічної безпеки та ресурсозбереження (ДНТЦ «Екоресурс»), Міждержавним технічним комітетом зі стандартизації «Вторинні матеріальні ресурси» (МТК 349), Міждержавним технічним комітетом зі стандартизації «Управління станом довкілля» (МТК 508), Київським інститутом промислової екології (ІПЕ), Всеросійським науково-дослідним інститутом стандартизації, інформації і сертифікації сировини, матеріалів та речовин (ВНИИЦСМВ)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від 8 вересня 1999 р. № 167

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 2195 -93 (ГОСТ 17.0.0.05 -93)

4 РОЗРОБНИКИ 3. С. Бройде, канд. техн. наук (керівник розробки); Ю. А. Макаров; І. Й. Рождов; С. П. Сушон, канд. техн. наук; В. А. Довбах; А. І. Сігал, канд. техн. наук; і. 3. Аронов, канд. техн. наук; В. Г. Братчиков, канд. техн. наук; В. А. Уліцький, канд. фіз.-мат. наук, О. Ю. Васильвицький, канд. хім. наук

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Позначення і скорочення

5 Загальні положення

6 Структура, вміст, правила і послідовність заповнення технічного паспорта відходу

Додаток А Форма титульного аркуша технічного паспорта відходу

Додаток Б Форма подання відомостей про місце утворення відходу

Додаток В Форма подання відомостей про процес, у якому утворюються відходи

Додаток Г Форма подання первинних даних про відхід

Додаток Д Форма подання характеристики відходу

Додаток Е Форма подання відомостей про наявні та можливі технології перероблення, зберігання, транспортування, утилізації або видалення відходу

Додаток Ж Вимоги до складу показників  відходу

Додаток И Реєстраційний бланк

Додаток К Форма подання відомостей про аналоги відходу

Додаток Я Джерела інформації

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОХОРОНА ПРИРОДИ
ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВІДХОДУ
Склад, вміст, виклад і правила внесення змін

ОХРАНА ПРИРОДЫ
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ОТХОДА
Состав, содержание, изложение и правила внесения изменений

NATURE PROTECTION
WASTE TREATMENT
TECHNICAL CERTIFICATE OF WASTE
Make-up, content, writing and alteration rules

Чинний від 2001-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до складу, вмісту, правил та послідовності заповнення технічного паспорта відходів (ТПВ) і внесення подальших змін.

Вимоги цього стандарту поширюються на будь-які виявлені відходи виробництва і споживання (в тому числі на відходи, які раніше накопичені на території України), а також на ті, які прогнозуються за технологіями, що вводяться, виробництвами та іншими видами взаємодії людини з довкіллям.

Вимоги цього стандарту застосовують:

- під час планування та здійснення будь-якої діяльності, внаслідок якої утворюються (прогнозуються) відходи;

- за будь-яких видів поводження з відходами;

- під час пошукових, проектних робіт і підготовки виробництв, зв'язаних з утворенням відходів і поводженням з ними;

- під час розробки технологічної, будівельної, житлово-комунальної та іншої нормативної і технічної документації на всі види діяльності, в яких утворюються, перероблюються, використовуються чи видаляються відходи;

- під час формування обліку і звітності з відходів виробництва.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті використано посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3911 -99 (ГОСТ 17.9.0.1 -99) Охорона природи. Поводження з відходами. Виявлення відходів і подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги

ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій

ДСТУ 2102-92 Ресурси матеріальні вторинні. Терміни та визначення

ДСТУ 3278-95 Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ГОСТ 17.0.0.04-90 Охрана природы. Экологический паспорт промышленного предприятия. Основные положения.

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті використано такі терміни та визначення:

3.1 База даних - сукупність даних, які організовано за певними правилами, що передбачають загальні принципи опису, зберігання, та маніпулювання даними незалежно від прикладних програм.

3.2 Відходи (відхід) - речовини, матеріали і предмети, які утворюються в процесі людської діяльності, не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їхній власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Примітка 1. У довкіллі відходи виступають, з одного боку, як забруднення, що займають у ньому (довкіллі) певний простір та (або) спричиняють негативний вплив на інші живі і неживі об'єкти і субстанції, а з іншого боку - як вторинні матеріальні і енергетичні ресурси для можливої утилізації безпосередньо слідом за утворенням або після відповідного перероблення.

Примітка 2. Термін «відхід» застосовують для позначки конкретного різновиду відходів, що утворюється у фіксованому процесі і характеризується певною сукупністю показників, методів їхнього контролю і полів значень.

3.3 Відходи виробництва - за ДСТУ 2102.

3.4 Відходи споживання - за ДСТУ 2102.

3.5 Видалення відходів - здійснення операцій з відходами, що не призводять до їхньої утилізації.

3.6 Екологічна безпека - стан довкілля, за якого сукупність природних причин і наслідків людської діяльності (виробничої, військової, комунікаційної, будівельної, наукової, інформаційної, рекреаційної, медико-біологічної та будь-яких інших видів, зокрема дії щодо попередження наслідків природних і антропогенних катастроф і надзвичайних ситуацій) унеможливлює або мінімізує безпосередні і подальші деградаційні зміни екосистем у довкіллі та негативні впливи на стан здоров’я населення.

3.7 Енергоносій - товар, що може служити для вироблення механічної роботи, отримання тепла або приведення у дію фізичних і хімічних процесів.

3.8 Життєвий цикл продукції - за ДСТУ 3278.

3.9 Класифікація відходів - процес упорядкування даних про відходи, який охоплює ідентифікацію виду відходів відповідно до їхнього стану, складу і властивостей через номенклатурну назву, співвіднесення з певним процесом утворення та видом економічної діяльності та віднесення до будь-яких інших діючих систем групування чи переліків (забруднювачів, вторинних ресурсів, токсикантів і т. ін.), категорій речовин, матеріалів та інших об’єктів, а також до визначених видів перероблення, утилізації та видалення відходів.

3.10 Матеріальний (матеріально-енергетичний) баланс - співвідношення кількісних показників (маси, об’єму тощо) речовин (продуктів, субстанцій) і енергоносіїв, які надходять до місця (процесу), де утворюються відходи, і речовин (продуктів, субстанцій) і енергоносіїв, які утворюються у цьому місці (процесі), сюди входять готова продукція, напівфабрикати і відходи. Матеріальний (матеріально-енергетичний) баланс визначається шляхом аналізу матеріальних (материально-енергетичних) потоків і перетворень у технологічних процесах (операціях) з використанням бухгалтерського обліку, нормативних даних і т. ін.

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com