ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільських поселень

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19168 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільських поселень
Дата початку дії01.03.1994
Дата прийняття05.01.1994
Дата скасування дії 01.10.2019
СтатусНедіючий
Новий документДБН Б.2.2-12:2019
На замінуРСН 175-86
Затверджуючий документНаказ від 05.01.1994 № 6
Вид документаДБН (Державні Будівельні Норми)
Шифр документаБ.2.4-1-94
РозробникІнститут «УкрНДІПцивільсільбуд» Мінрегіону України
Орган, що прийнявІнститут «УкрНДІПцивільсільбуд» Мінрегіону України
Додаткові дані Відновлено дію, так як зупинено дію ДБН Б.2.2-12:2018 згідно з наказом від 30.08.2018 № 228


ГОСТ 2874-82 Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю

ДБН 79-92 Житлові будинки для індивідуальних забудовників України

ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільських поселень. Зміна № 1

Лист від 10.08.1995 № 9/200 "Про відшкодування додаткових витрат, пов’язаних з підвищеною оплатою праці будівельників при роботі на території радіоактивного забруднення"

Посібник з визначення товщин стінок сталевих труб, вибору марок, груп і категорій сталей для зовнішніх мереж водопостачання й каналізації

Посібник з обсягу і змісту технічної документації позамайданчикових систем водопостачання і каналізації

Посібник з проектування автоматизації та диспетчеризації систем водопостачання

Посібник з проектування градирень

Посібник з проектування методів регулювання водно-теплового режиму верхньої частини земляного полотна

Посібник з проектування споруд для забору поверхневих вод

Посібник з проектування споруд для очищення і підготовки води

Проектування споруд для зневоднення осаду станцій очищення природних вод

Санітарні норми гранично допустимих рівнів напруженості електромагнітного поля НЧ, СЧ, ВЧ і ОВЧ діапазонів, випромінюваного радіомовними засобами аеропортів цивільної авіації

СанПиН 4630-88 Санітарні правила й норми охорони поверхневих вод від забруднення

СаНПиН № 4630-88 Доповнення 3 до санітарних правил і нормам охорони поверхневих вод забруднення. Гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об`єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування

СН 245-71 (ДНАОП 0.03-3.01-71) Санітарні норми проектування промислових підприємств

СН 3077-84 Санітарні норми припустимого шуму в приміщеннях житлових і громадських будинків і на території житлової забудови

СНиП 2.05.02-85 Автомобільні дороги. Зміна № 4

СНиП 2.05.02-85. Автомобільні дороги

СНиП 2.05.11-83. Внутрішньогосподарські автомобільні дороги в колгоспах, радгоспах і інших сільськогосподарських підприємствах і організаціях

СНиП 2.11.06-91. Склади лісових матеріалів. Протипожежні норми проектування

СНиП II-97-76 . Норми проектування. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств


ГБН В.2.3-37641918-550:2018 Автомобільні дороги. Зупинки маршрутного транспорту. Загальні вимоги проектування

ГБН В.2.3-37641918-556:2015 Автомобільні дороги. Споруди шумозахисні. Вимоги до проектування

ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій

ДБН Б.2.4-3-95 Генеральні плани сільськогосподарських підприємств

ДБН В.2.2-18:2007 Заклади соціального захисту населення. Зміна № 2

ДБН В.2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готелі. Зміна № 1

ДБН В.2.2-23:2009 Будинки і споруди. Підприємства торгівлі. Зміна № 1

ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту. Зміна № 1

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зміна № 1

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зміна № 1

ДСТУ 7526:2014 Послід пташиний. Технологія переробляння на органічні та органомінеральні добрива високотемпературним методом. Загальні вимоги

ДСТУ-Н Б А.3.1-14:2010 Управління, організація і технологія. Настанова з проведення експертизи суб`єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов`язану із створенням об`єктів архітектури

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

Культові будинки та споруди різних конфесій. Посібник з проектування

Наказ від 23.04.2018 № 100 Про затвердження ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій

НАПБ 01.034-98 Правила пожежної безпеки для об`єктів МВС України

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА СІЛЬСЬКИХ
ПОСЕЛЕНЬ

ДБН Б.2.4-1-94

Відповідає офіційному тексту

Міністерство України у справах будівництва і архітектури
(Мінбудархітектури України)
Київ 1994

РОЗРОБЛЕНІ: УкрНДІцивільсільбуд (ведучий): кандидати арх.: Г.М. Блінова, О.П.Чижевський-наукові керівники; кандидати арх. Г.І.Болотов, Г.М.Рогожин, Ю.В.Самойлович, К.Д.Чхартішвілі; кандидати техн.наук Н.М.Зайцева, Л.М.Пшенична; П.П.Добровольський,В.В.Жога,А.С.Забаштанський, Н.М.Касіна, Л.М.Кликова, Г.В.Комарова, О.І.Кононець, О.І.Майборода, В.А.Максименко, О.Ф.Пащенко, Ю.В.Романенко, С.А.Флоре, Ю.О.Ходаковський, Т.М.Штейнгель.

Український гігієнічний центр: кандидати мед. наук В.Я.Акименко, М.П.Вашкулат, С.І.Еппель, Б.С.Селезньов, К.Д.Фещенко, Г.Я.Чегринець.

Центр радіаційної медицини АМН України: кандидат біол.наук І.П.Лось.

УкрНДІагропроект: кандидат економ. наук М.С.Шкурка, О.М.Марченко.

Мінбудархітектури України: В.Ф.Присяжнюк, О.П.Серков, В.В.Новиков.

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Головним Управлінням архітектури і містобудування Мінбудархітектури України.

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Мінбудархітектури України від 05.01.94 № 6 та введені в дію з 01.03.94

З введенням у дію ДБН Б.2.4-194 втрачає силу РСН 175-86.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Планування і забудова сільських поселень

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. При розвитку та реконструкції існуючих і проектуванні нових сільських населених пунктів України належить дотримуватись Державних будівельних норм з питань планування і забудови сільських поселень.

1.2. Ці норми обов'язкові для всіх державних, кооперативних і громадських підприємств, організацій і установ, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, які здійснюють проектування, будіництво і благоустрій на території сільських населених пунктів, а також для фермерських (селянських) господарств та індивідуальних забудовників.

1.3. При проектуванні сільських населених пунктів України, поряд з положеннями цих норм слід керуватись ДБН 360-92*, СанПіНом по плануванню і забудові населених місць України, а також вимогами інших діючих нормативно-інструктивних документів.

1.4. Реконструкція і розвиток сільських населених пунктів повинні здійснюватися у відповідності з затвердженими проектами схемами генеральних планів території сільської Ради (сільськогосподарського підприємства), генеральними планами сільських населених пунктів, проектами детального планування сільських населених пунктів, проектами планування і забудови громадського центру або інших фрагментів населених пунктів, що ув'язані з проектами територіального розвитку сільських адміністративних районів.

ПРИМІТКА. Сільський населений пункт (сільські поселення)єдине компактне місце проживання людей, зайнятих переважно в сільському господарстві та інших територіально розосереджених галузях, забезпечене об'єктами соціального та виробничого призначення.

1.5. Основним напрямком переулаштування сільських населених пунктів є їх розвиток і реконструкція. Будівництво нового селища допускається, як виняток через винесення сіл із зон затоплення або у зв'язку з промисловою розробкою корисних копалин на його території, а також відселенням із зони екологічних катастроф та стихійних лих. Заняття нових територій вимагає відповідних обгрунтувань та оформлення відведення земельних ділянок за установленим порядком.

ПРИМІТКИ:

1. В особливих випадках, зв'язаних з відведенням земельних ділянок під нове будівництво у зонах екологічних та стихійних лих, термінове рішення приймає Кабінет Міністрів України (чи призначена ним Надзвичайна комісія).

2. Планувальна організація території сільських Рад, ведення господарства громадянами чи організаціями, відшкодування завданого збитку здійснюється у відповідності з діючим законодавством.

1.6. Сільські населені пункти за чисельністю населення поділяються на групи (табл. 1.1).

1.7. За територіальною ознакою згідно з законодавством виділяються такі групи: село, селище, хутір.

Село - сільське поселення, що характеризується усіма або більшістю ознак,указаних в примітці до п.1.4

Селище - велике або значне сільське поселення, що є адміністративно-господарським центром.

Хутір - відокремлене від села самостійне сільське поселення, що має назву, в якому проживає сім'я або кілька селянських сімей, які займаються переважно сільським господарством.

1.8. Перспективи розвитку кожного сільського населеного пункту незалежно від чисельності жителів визначаються місцем, яке він займає у системі розселення, територіальної організації виробництва і соціальної інфраструктури.

При цьому враховуються плани розвитку сільськогосподарських та інших підприємств, їх виробнича спеціалізація, рішення проектів землеустрою, територіального розвитку сільських районів і іншої містобудівної документації.

1.9. В містобудівній документації для сільських населених пунктів необхідно передбачати заходи щодо охорони навколишнього природного середовища, поліпшення санітарно-гігієнічних умов проживання населення, раціонального використання і органічного включення до забудови пам'яток історії і культури, садово-паркового мистецтва, територій і об'єктів природно-заповідного фонду з упровадженням для них необхідних охоронних зон, по регулюванню кількості поверхів у будинках і висоти споруд, враховуючи культурно-етнічні ознаки і прогресивні історичні традиції формування поселень (за погодженням з органами санітарно-епідемічного нагляду, охорони пам'яток, навколишнього природного середовища і місцевими Радами, в компетенції яких використана і охорона цих об'єктів).

2. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКИХ РАД

Функціональне зонування території та організація розселення

2.1. Концепція територіального розвитку населених пунктів та планувальної організації сільських Рад розроблюється в проекті схеми генерального плану відповідної території, який в умовах приватизації землі повинен бути первинним і обов'зковим містобудівним документом.

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com