ДСТУ EN 1310:2005 Лісоматеріали круглі та пиляні. Метод вимірювання параметрів (EN 1310:1997, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20046 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 1310:2005 Лісоматеріали круглі та пиляні. Метод вимірювання параметрів (EN 1310:1997, IDT)
Дата початку дії01.01.2008
Дата прийняття02.09.2005
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 02.09.2005 № 239 "Про затвердження національних стандартів України та скасування нормативних документів"
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа1310:2005
РозробникТехнічний комітет зі стандартизації ТК 18 «Лісові ресурси»


ДСТУ EN 12246:2014 Лісоматеріали для піддонів та паковання. Класифікація за якістю (EN 12246:1999, IDТ)

ДСТУ EN 1316-1:2019 Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук (EN 1316-1:2012, IDT)

ДСТУ EN 1927-1:2019 Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця (EN 1927-1:2008, IDT)

ДСТУ EN 1927-2:2019 Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна (EN 1927-2:2008; AC:2009, IDT)

ДСТУ ISO 16772:2005 Якість ґрунту. Визначення ртуті в ґрунтових екстрактах царською водкою методом атомної спектрометрії холодної пари або атомнофлуоресцентної спектрометрії холодної пари (ІSO 16772:2004, ІDT). З поправкою

ДСТУ ISO 5697:2005 Засоби транспортні сільськогосподарські та лісогосподарські. Визначення гальмівних характеристик (ІSO 5697:1982, ІDT). З Поправками

ДСТУ ISO/TR 10017:2005 Настанови щодо застосування статистичних методів згідно з ІSO 9001:2000 (ІSO/TR 10017:2003, ІDT). З Поправкою

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛІСОМАТЕРІАЛИ КРУГЛІ ТА ПИЛЯНІ
Метод вимірювання параметрів

(EN 1310:1997, IDТ)
ДСТУ EN 1310:2005

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2007

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет України зі стандартизації лісових ресурсів (ТК 18 «Лісові ресурси»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: І. Дерев’янко, канд. техн. наук (науковий керівник); Н. Діанова; В. Дерев’янко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 2 вересня 2005 р. № 239 з 2007-01-01, зі зміною дати чинності згідно з наказом № 82 від 11 квітня 2007 р.

3 Національний стандарт ДСТУ EN 1310:2005 ідентичний з EN 1310:1997 Round and sawn timber — Method of measurement of features (Лісоматеріали круглі та пиляні. Метод вимірювання параметрів) і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання Європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її Національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Пиляні та стругані лісоматеріали

4.1 Сучки

4.2 Смоляні кишеньки

4.3 Крень

4.4 Волокно

4.5 Показник приросту

4.6 Кишенька з корою

4.7 Заболонь

4.8 Обзел

4.9 Тріщина

4.10 Пожолобленість

5 Круглі лісоматеріали

5.1 Сучки

5.2 Тріщини

5.3 Кривизна

5.4 Овальність

5.5 Збіжистість

5.6 Нахил волокон

5.7 Креньова деревина

5.8 Показник приросту

5.9 Подвійна серцевина

5.10 Заболонь

5.11 Внутрішня заболонь

5.12 Зміщена серцевина

5.13 Несправжнє ядро

5.14 Сухобокість

5.15 Паразитичні рослини

5.16 Обвуглена деревина

5.17 Рак

5.18 Пташині клювки

5.19 Інші ураження

5.20 Карра

5.21 Сторонні тіла

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 1310:1997 Round and sawn timber — Method of measurement of features (Лісоматеріали круглі та пиляні. Метод вимірювання параметрів).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 18 «Лісові ресурси».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Цей стандарт не замінює чинних в Україні стандартів.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять», і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Передмови» до EN 1310:1997 у «Вступ» до цього стандарту взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

Копії стандартів EN, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП

Цей стандарт є одним із серії стандартів на методи вимірювання круглих та пиляних лісоматеріалів.

Інші стандарти з цієї серії:

EN 1309-1: Round and sawn timber — Method of measurement of dimensions — Part 1: Sawn timber (Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи вимірювання розмірів. Частина 1. Пиломатеріали)

prEN 1309-2: Round and sawn timber — Method of measurement of dimensions — Part 2: Round timber (Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи вимірювання розмірів. Частина 2. Круглі лісоматеріали)

EN 1311: Round and sawn timber — Method of measurement of biological degrade (Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи вимірювання біологічних пошкоджень).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛІСОМАТЕРІАЛИ КРУГЛІ ТА ПИЛЯНІ
Метод вимірювання параметрів

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ И ПИЛЯНЫЕ
Метод измерения параметров

ROUND AND SAWN TIMBER
Method of measurement of features

Чинний від 2008-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює методи вимірювання параметрів, враховуючи візуальне сортування пиляного та круглого лісоматеріалу за зовнішнім виглядом або оцінку його механічних властивостей. Цей стандарт не застосовний для сортування за міцністю конструкційного лісоматеріалу (див. EN 518 та EN 519).

Цей стандарт застосовний для хвойних і листяних пиломатеріалів, для обрізних і необрізних, для оброблених та круглих лісоматеріалів.

Цей стандарт не застосовний для тропічного лісоматеріалу.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба звертатися до останнього видання відповідної публікації.

EN 844-1 Round and sawn timber — Terminology — Part 1: General terms common to round timber and sawn timber

EN 844-2 Round and sawn timber — Terminology — Part 2: General terms relating to round timber

EN 844-3 Round and sawn timber — Terminology — Part 3: General terms relating to sawn timber

EN 844-4 Round and sawn timber — Terminology — Part 4: Terms relating to moisture content

EN 844-5 Round and sawn timber — Terminology — Part 5: Terms relating to dimensions of round timber

EN 844-6 Round and sawn timber — Terminology — Part 6: Terms relating to dimensions of sawn timber

EN 844-7 Round and sawn timber — Terminology — Part 7: Terms relating to anatomical structure of timber

EN 844-8 Round and sawn timber — Terminology — Part 8: Terms relating to features of round timber

EN 844-9 Round and sawn timber — Terminology — Part 9: Terms relating to features of sawn timber

prEN 844-10 Round and sawn timber — Terminology — Part 10: Terms relating to stain and fungal attack

prEN 844-11 Round and sawn timber — Terminology — Part 11: Terms relating to degrade by insects

EN 518 Structural timber — Grading — Requirements for visual strength grading standards

EN 519 Structural timber — Grading — Requirements for machine strength graded timber and grading machines.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 844-1 Лісоматеріали круглі та пиляні. Термінологія. Частина 1. Основні терміни, загальні для круглих та пиляних лісoматеріалів

EN 844-2 Лісоматеріали круглі та пиляні. Термінологія. Частина 2. Основні терміни, що стосуються круглих лісоматеріалів

EN 844-3 Лісоматеріали круглі та пиляні. Термінологія. Частина 3. Основні терміни, що стосуються пиломатеріалів

EN 844-4 Лісоматеріали круглі та пиляні. Термінологія. Частина 4. Терміни, що стосуються вологості

EN 844-5 Лісоматеріали круглі та пиляні. Термінологія. Частина 5. Терміни, що стосуються розмірів круглих лісоматеріалів

EN 844-6 Лісоматеріали круглі та пиляні. Термінологія. Частина 6. Терміни, що стосуються розмірів пиломатеріалів

EN 844-7 Лісоматеріали круглі та пиляні. Термінологія. Частина 7. Терміни, що стосуються анатомічної структури лісоматеріалів

EN 844-8 Лісоматеріали круглі та пиляні. Термінологія. Частина 8. Терміни, що стосуються параметрів круглих лісоматеріалів

EN 844-9 Лісоматеріали круглі та пиляні. Термінологія. Частина 9. Терміни, що стосуються параметрів пиломатеріалів

prEN 844-10 Лісоматеріали круглі та пиляні. Термінологія. Частина 10. Терміни, що стосуються забарвлення та грибних уражень

prEN 844-11 Лісоматеріали круглі та пиляні. Термінологія. Частина 11. Терміни, що стосуються пошкоджень комахами

EN 518 Лісоматеріали конструкційні. Сортування. Вимоги до стандартів з візуального сортування за міцністю

EN 519 Лісоматеріали конструкційні. Сортування. Вимоги до лісоматеріалів машинного сортування за міцністю та до сортувальних машин

Національна примітка

В Україні чинні:

ДСТУ EN 844-3:2004 Лісоматеріали круглі та пиломатеріали. Терміни та визначення понять. Частина 3. Загальні поняття щодо пиломатеріалів (EN 844-3:1995, IDТ).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ